Print

Grundlæggende Ingeniørkundskab: Software

Code

XA-EBS1

Version

2.0

Offered by

Eksportingeniør

ECTS

5

Prerequisites

Generelle adgangsbetingelser for eksportingeniøruddannelsen.

Main purpose

Kursets hovedformål er at introducere den studerende til softwareudvikling; hvordan grundlæggende computerprogramlogik fungerer og hvordan man kan opbygge og konstruere et it-system.

Knowledge

• Beskrive grundlæggende computersoftware programlogik og -flow.
• Beskrive imperative programmeringskoncepter, inklusiv assignments, løkker, variabler, betingelser og udtryk.
• Liste almindelige datatyper og beskrive begrebet typekonvertering.
• Identificere de grundlæggende komponenter i computerhardwarearkitektur.
• Beskrive komponenter og egenskaber ved et indlejret system.
• Identificere basale notationer og symboler i UML aktivitetsdiagrammer.
• Identificere og beskrive de forskellige stadier af en softwareudviklingsproces.

Skills

• Løse grundlæggende programmeringsopgaver gennem et visuelt programmeringssprog og scripting.
• Arbejde med simple datastrukturer, herunder arrays.
• Anvende de grundlæggende operationer i boolsk algebra.
• Opbygge og beskrive et it-system, herunder brug af UML aktivitetsdiagrammer.
• Udvikle simple interaktive applikationer og spil.

Competences

• Designe og implementere et IT-system.
• Designe, konstruere og programmere indlejrede systemer til specifikke aktiviteter og scenarier.
• Afgrænse et åbent problemområde.
• Løse problemer gennem en analytisk, ingeniørmæssig tilgang.

Topics

Teaching methods and study activities

I semestret indgår 48 klassetimer – fire lektioner én gang om ugen i 12 uger. Disse lektioner består af øvelser og præsentationer. Den samlede arbejdsmængde for den studerende forventes at være omkring 140 timer.
Gennem arbejde på obligatoriske opgaver producerer de studerende en række simple softwaresystemer til forskellige brugsscenarier og teknologier. Der gives feedback på hver opgave i løbet af kurset.

Resources

Onlinemateriale.
BBC micro:bit V2 startersæt (https://microbit.org/new-microbit/)

Evaluation

Examination

Eksamensforudsætninger:
Fremmødekrav (≥ 75%)  

Hvis eksamensforudsætninger ikke er opfyldt, skal den stude-rende gennemføre en skriftlig opgave i WISEflow for at blive indstillet til reeksamen.  
Denne opgave planlægges efter den ordinære eksamen

Eksamensform: 
Individuel mundlig eksamen uden forberedelse. Dækker kursusopgaver og teori fra kurset.

Varighed: 15 minutter.

Intern censur.
 
Tilladte hjælpemidler: alle.

Reeksamen:
Som ordinær eksamen.

Grading criteria

7-trins skala

Additional information

Responsible

Jakob Knop Rasmussen

Valid from

01-08-2023 00:00:00

Course type

Compulsory for Eksportingeniør
1. semester

Keywords

Programmering, indlejrede systemer, spil, apps, data, softwareudviklingsproces