Print

Grundlæggende matematik

Code

XA-MATx

Version

4.0

Offered by

Eksportingeniør

ECTS

5

Prerequisites

Adgangskrav til eksportingeniørstudiet

Main purpose

Studerende får generel matematisk indsigt, der bidrager til en forståelse af matematikkens afgørende betydning for at kunne beskrive, forstå og kommunikere om videnskabelige og teknologiske spørgsmål. Gennem dette skal de opnå et solidt fundament for at kunne engagere sig og bidrage aktivt, konstruktivt og innovativt i deres studier.
Specifikt skal studerende tilegne sig kompetence til at øve matematisk ræsonnement og logisk tænkning.

Knowledge

 Efter kurset skal de studerende være i stand til at løse enkle matematiske problemer inden for:
• Grundlæggende regneregler: løsning af lineære ligninger og brøkregler
• Funktioner: Logaritmiske, eksponentielle og trigonometriske funktioner inklusive potensregnereglerne
• Vektorer i 2D: Regneregler, skalar, vinkel, størrelse, determinant, areal, ligninger, vinkelret, parallelisme, linjer, nedbrydning af en vektor.
• Differentialregning: Kæderegel, produktregel, kvotientregel, tangent, eksponentiel, logaritme og trigonometrisk funktion.
• Integralregning: simpel og bestemte integraler.

Skills

Efter kurset skal de studerende være i stand til at:
• analysere enkle problemer inden for 2D-vektorer og differentialregning,
• anvende relevant terminologi inden for grundlæggende matematiske fag.

Competences

I deres projektarbejde under forretnings- og ingeniørkurser, der er en del af ekportingeniørstudiet, og i deres fremtidige job som eksportingeniører, skal de studerende være i stand til at:
• Anvende matematisk viden til løsning af specifikke problemer

Topics

Teaching methods and study activities

Semesterbelastningen svarer til 137,5 timers arbejde.
Det forventes, at de studerende deltager aktivt i lektionerne.

Undervisningsmetoderne vil være en kombination af:
• Klassearbejde
• Gruppearbejde
• Selvstudie
• Feedback på øvelser i klassen og afleveret materiale

Lektier til lektioner:
• Øvelser
• Videoer
• Lærebog

Anden forberedelse:
• Introduktion til skriftlige opgaver
• Eksamensforberedelse

Resources

Haese: Mathematics for the international student (Mathematics HL (Core)). Latest edition. Haese & Harris Publications (2008). ISBN: 978-1-876543-11-2
Noter uploaded til Studynet

Evaluation

Examination

Eksamensforudsætning:
Fremmødekrav (≥ 75%)
Hvis eksamensforudsætning ikke er opfyldt, skal den studerende
gennemføre en skriftlig opgave i WISEflow for at blive
indstillet til reeksamen.
Denne opgave planlægges efter den ordinære eksamen.

Eksamensform:
Skriftlig 4 timer individuel test.
Intern bedømmelse.

Tilladte værktøjer:
• Kursuslitteratur i henhold til kursusbeskrivelsen
• Personlige noter
• Bærbar computer (ingen internetadgang)
• Lommeregner.

Reeksamen:
Kan afvikles som mundtlig prøve

Grading criteria

7- trins skala

Additional information

Responsible

Majken I. Stoklund

Valid from

01-08-2022 00:00:00

Course type

Compulsory for Eksportingeniør
1. semester

Keywords

Lineære ligninger, brøker, funktioner, vektorer I 2D, differentialregning og integralregning.