Print

International Markedsføring

Code

XA-MAM2

Version

4.0

Offered by

Eksportingeniør

ECTS

5

Prerequisites

MAM1 eller tilsvarende kursus i Markedsføring

Main purpose

Dette kursus vil give de studerende en solid forståelse af markedsføring af produkter og services på eksportmarkeder i en global sammenhæng.
Det overordnede formål med dette kursus er at sætte de studerende i stand til at udarbejde en global marketingstrategi og formulere en international marketingplan for et produkt eller en service på et hvilket som helst eksportmarked.

Knowledge

De studerende introduceres til teorier og -modeller inden for global markedsføring for at opnå viden om:

 • Forskellen mellem global, glocal og lokal international marketingstrategi
 • Trinene i den internationale markedsføringsproces og kompleksiteten i det internationale markedsføringsmiljø
 • Den nuværende situation i global marketing, de kræfter, der driver globalisering og de deraf følgende udfordringer for både eksisterende internationale virksomheder og for virksomheder, der planlægger at starte en internationaliseringsproces
 • Specifikke udfordringer i forbindelse med international marketing og internationaliseringsprocessen
 • Alle aspekter i udarbejdelse af en international marketingstrategi samt udarbejdelse af den internationale marketing planlægningsproces
 • Aspekter omkring den globale bæredygtige værdikæde samt samfundsansvar, social ansvarlighed og tredobbelt bundlinje
 • Forskelle i sociale / kulturelle normer, der påvirker købsadfærd og marketingstrategier på internationale markeder
 • Internationaliseringsstrategier for både små og store virksomheder
 • At gennemføre effektiv søgning, screening og udvælgelse af nye markeder for virksomheden
 • de forskellige markedsindtrængningsmetoder samt deres fordele og ulemper
 • Internationale marketing mix strategier

Skills

Efter afslutningen af dette kursus, og når de studerende har gennemført den påkrævede læsning og aktiviteter, skal de studerende være i stand til at:

 • Opbygge en markedsprofil for et land ved at gennemføre en PEST- og markedsanalyse (Makro & Mikro faktorer)
 • Kritisk at evaluere en virksomheds internationale markedsmiljø og dets nuværende strategi
 • Evaluere de muligheder og risici, der er forbundet med at indlede en international markedsstrategi eller udvide en allerede international tilstedeværelse i nye lande, for både små og store virksomheder
 • Give input til international markedsekspansionsstrategi
 • Vurdere, hvordan CSR og bæredygtighed kan bidrage til en virksomheds værdikæde og forbedre konkurrenceevnen
 • Bestemme hvilke markeder en virksomhed skal gå ind i og evaluere fordele og ulemper ved de forskellige indtrængningsmetoder
 • Udarbejde et internationalt marketing mix, herunder at være i stand til at bestemme, hvilke dele af marketingmixet der skal tilpasses det enkelte marked og i hvilken grad

Competences

Efter en vellykket afslutning af kurset, vil den studerende være i stand til at:

 • Identificere globale markedsmuligheder, og vurdere de dermed forbundne risici
 • Gennemføre en detaljeret landeanalyse, der omfatter både makro- og mikromarkedsfaktorer
 • Hurtigt og effektivt at undersøge markedsmuligheder og anvende markedsrelevante screening og segmenteringskriterier
 • Opsætte en global marketingstrategi og udarbejde en international marketingplan, der er tilpasset virksomhedens mål og kompetencer (inkl. bæredygtighed og CSR)
 • Analysere og fastlægge den mest hensigtsmæssige metode til markedsindtrængning

Topics

Teaching methods and study activities

Varighed: 1 semester - 137,5 timers belastning

Aktiviteter i løbet af kurset:
Dialog baseret undervisning, klassediskussioner, gruppearbejde, cases, præsentationer, opgaveløsning individuelt og i grupper.
Det forventes at de studerende deltager aktivt i lektionerne.

Løbende evaluering og feedback under forløbet:
I løbet af forløbet vil der være en række individuelle og gruppeopgaver.

Obligatorisk opgave:
Oplysninger om opgaverne vil blive uploadet til It's Learning i rette tid. Opgaverne udføres i grupper på 3-5 studerende.

Resources

Global Marketing, latest edition, Svend Hollensen, 8th edition, Pearson

Evaluation

Examination

Eksamensforudsætninger
Ingen.

Eksamen:
4-timers skriftlig eksamen med ekstern censor.
Skriftlig eksamen tæller 100 % af endelig karakter.

Tilladte hjælpemidler:
Litteratur, egne noter, lommeregner, laptop men ingen adgang til internet
 
Re-eksamen: 
Kan være mundtlig


Grading criteria

​7-trins skala

Additional information

Responsible

Kirsten Jepsen / Kresten Tang Andersen

Valid from

01-08-2023 00:00:00

Course type

Compulsory for Eksportingeniør
3. semester

Keywords