Print

Maskinelementer og design af maskiner

Code

MA-MEM1

Version

2.0

Offered by

Maskiningeniør

ECTS

5

Prerequisites

MA/ME-MEC2 og MA/ME-TDE1 eller tilsvarende indenfor spændings- og deformationsteori samt teknisk tegning.

Main purpose

​Kurset formål er at den studerende tilegner sig færdigheder og metoder til at kunne dimensionere og designe maskiner.

Knowledge

Den studerende vil opnå viden om maskinelementer og maskindesign til at kunne

 • Forklare det teoretiske beregningsgrundlag for dimensioneringer af aksler samt bolte- og svejsesamlinger.
 • Forklare principper for udvekslinger, momentomsætning og effekttab i mekaniske transmissioner.
 • Forklare hvilke parametre der ligger til grund for dimensionering og valg af maskinelementer som skruer, lejer, aksel/nav forbindelser, koblinger, gear, remme og kæder i en maskinkonstruktioner
 • Identificere og forklare funktionsprincipper og tekniske løsninger for opbygning af maskiner.

Skills

Den studerende som gennemfører kurset opnår færdigheder i at:

 • Analysere belastninger, simplificere og beslutte beregningsmodeller for dimensionering af maskiner og maskinelementer.
 • Beregne, dimensionere og designe aksler, herunder bestemme sikkerheden mod flydning og udmattelse
 • Beregne, dimensionere og designe simple bolte- og svejsesamlinger.
 • Dimensionere, vælge og implementere passende standard maskinelementer som skuer, lejer, aksel/nav forbindelser, koblinger, gear, remme og kæder til en maskinkonstruktion.
 • Udarbejde layout tegning og tegningsdokumentation med anvendelse af geometriske tolerancer og standardkomponenter i CAD.
 • Anvende Mathcad eller tilsvarende digitalt værktøj ved beregningsdokumentation.

Competences

Efter kurset skal den studerende være i stand til at:

 • Opsætte mulige løsninger til design af maskinanlæg, baseret på specifikke krav/kriterier og vurdere hvilke løsninger der er bedst egnet. Herunder vælge løsninger der sikre minimal miljøbelastning.
 •  Finde den nødvendig viden i kataloger og teknisk litteratur vedr. maskinelementer/komponenter samt tolke og anvende denne viden i forbindelse med maskindesign.
 • Yderligere vil den studerende have kompetence til selv at udbygge sin viden og færdigheder inden for maskindesign.

Topics

Teaching methods and study activities

Kursets varighed er ca. 12 uger med 4 lektioner pr. uge. Den samlede arbejdsbelastninger for den studerende er normeret til 138 timer.
Undervisningsformen er klasseundervisning med teorigennemgang kombineret med løsning af opgaver.
Det forventes, at den studerende mellem lektionerne læser den anvendte litteratur og løser opgaver i studiegrupper.
Der udføres et kursusarbejde i grupper af 2 studerende som danne grundlag for den mundtlige eksamen

Resources

​Anvendt litteratur:
Fundamentals of Machine Elements
- SI Version
Af Steven R Schmid

Suplerende litteratur: 
Ansel C. Ugural: Mechanical Design and Machine Components.

Evaluation

Examination

Eksamensforudsætning
Ingen

Eksamensform:
Mundtlig gruppeeksamen uden forberedelse baseret  påkur-susopgave afleveret inden deadline.
Varighed for 2 studerende ca. 30 min. inkl. 5 minutters grup-pe fremlæggelse. Inkl. vurdering.
Eksamen tæller 100% af den endelige karakter
Intern bedømmelse
 
Tilladte hjælpemidler: 
Alle

Reeksamen:
Som ordinær

Grading criteria

​7-trins skala

Additional information

Responsible

Bo Leander Gylling

Valid from

01-08-2023 00:00:00

Course type

Compulsory Course for Mechanical Engineering
3. semester

Keywords

Mekaniske transmissioner, aksler, aksel/nav, forbindelser, lejer, koblinger, gear, remme, kæder og bolte- og svejsesamlinger.