Print

Matematik 1

Code

MA-MAT1

Version

4.0

Offered by

Maskiningeniør

ECTS

5

Prerequisites

Differentialregning svarende til et gymnasialt A-niveau.
For Eksportingeniørstuderende: MATX

Main purpose

Kurset har til formål at styrke og udvide den studerendes basale færdigheder i matematik, særligt indenfor differentialregning.

Knowledge

Efter kurset kan den studerende: - Forklare simple udtryks grænseværdier - Beskrive betydningen af en funktions afledte - Gengive differentiationsreglerne, herunder kædereglen - Forklare betydningen af partielt afledte - Forklare sammenhængen mellem bestemte integraler og arealer under og mellem kurver - Identificere orden og type for ordinære differentialligninger - Forklare anvendelsen af polære koordinater - Forklare, hvordan de komplekse tal fremkommer som en udvidelse af de reelle

Skills

Den studerende som gennemfører kurset kan: 
  • Finde grænseværdier 
  • Beregne afledte, herunder anvende differentiationsregler 
  • Beregne partielle afledte 
  • Beregne ubestemte integraler, herunder anvende substitution og partiel integration 
  • Udregne bestemte enkelt- og dobbelt-integraler, herunder bestemme integrationsgrænser
  • Omregne mellem kartesiske og polære koordinater 
  • Anvende komplekse tal, herunder omskrive mellem forskellige repræsentationer

Competences

Efter kurset skal den studerende være i stand til at: Anvende de gennemgåede metoder, når det er påkrævet i efterfølgende kurser. Læse tekster, der anvender notation og begreber, der gennemgået.

Topics

Teaching methods and study activities

​Kursets varighed er ca. 13 uger med 4 lektioner pr. uge. Den samlede arbejdsbelastninger for den studerende er normeret til 138 timer. 

Undervisningsformen er klasseundervisning med teorigennemgang kombineret med løsning af opgaver.

Det forventes, at den studerende mellem lektionerne læser den anvendte litteratur og løser opgaver i studiegrupper.


 

Resources

Hass, Heil, and Weir, Thomas’ Calculus, Pearson, latest global edition

Evaluation

Examination

Eksamensforudsætninger
Ingen

​For studerende indskrevet på eksportingeniøruddannelsen er der følgende forudsætninger: 
Fremmødekrav (≥ 75%)  

Hvis eksamensforudsætning ikke er opfyldt, skal den stude-rende gennemføre en skriftlig opgave i WISEflow for at blive indstillet til reeksamen.  
Denne opgave planlægges efter den ordinære eksamen

Eksamensform:
Skriftlig eksamen
Varigheden er 4 timer.
Eksamen tæller 100 % af den endelige karakter.
Ekstern bedømmelse

​Tilladte hjælpemidler:
Alle sædvanlige, men ingen kommunikation og ingen brug af websider under eksamen.

Reeksamen:
Som ordinær

Grading criteria

Karakter efter 7-trins-skala

Additional information

Responsible

Uffe Vestergaard Poulsen

Valid from

01-02-2024 00:00:00

Course type

Compulsory for Eksportingeniør
2. semester

Keywords

Grænseværdier, Differentiation, Integration, Ordinære differentialligninger, Funktioner af flere variable, Polære koordinator, Komplekse tal