Print

Matematik 2 (MA)

Code

MA-MAT2

Version

2.2

Offered by

Maskiningeniør

ECTS

5

Prerequisites

Adgangskrav til uddannelsen

Main purpose

Kursets formål er at introducere de studerende til lineær algebra og grundlæggende numerisk programmering i MATLAB.

Knowledge

Den studerende kan efter kurset
 • Redegøre for mulige situationer ved løsning af lineære ligningssystemer
 • Redegøre for regneregler for matrixregning
 • Analysere lineære systemer af almindelige differentialligninger (ODE'er)
 • Forklare sandsynlighed, middelværdi og varians
 • Redegøre for binomial., poisson- og normalfordelingerne
 • Diskutere dataanalyse i Matlab
 • Beskrive brug af logiske udtryk
 • Anvende forgreninger og loops
 • Redegøre for numerisk løsning af ODE'er

Skills

Den studerende opnår færdigheder i at: 

 • Løse lineære ligningssystemer
 • Udføre beregninger med matricer
 • Beregne egenværdier og egenvektorer for små matricer
 • Løse lineære systemer af ODE'er
 • Beregne simple deskriptive statistiske mål
 • Anvende Matlab til løsning af ovenstående
 • Løse simple numeriske problemer i Matlab

Competences

Den studerende er i stand til at: 

 • Formulere og løse lineære ingeniørvidenskabelige problemer analytisk og numerisk
 • Læse og skrive simple scripts i Matlab
 • Anvende de opnåede færdigheder i mere avancerede kurser

 

Topics

 

Teaching methods and study activities

Kursets varighed er 12 uger med 4 lektioner pr. uge. Den samlede arbejdsbelastninger for den studerende er normeret til 138 timer. 
Undervisningsformen er klasseundervisning med teorigennemgang kombineret med løsning af opgaver. 
Det forventes, at den studerende mellem lektionerne læser den anvendte litteratur og løser opgaver

Resources

* S. Leon: Linear Algebra with Applications, Pearson, Nyeste udgave
* Matlab documentation
* Matlab skal installeres (VIA licens) på den studerendes egen PC

Evaluation

 

Examination

Eksamensforudsætninger:
Kurset indeholder en obligatorisk opgave i Mathcad. Hvis opgaven ikke er afleveret indenfor deadline fastsat af under-viser, er forudsætningerne ikke opfyldt for at gå til eksamen. For at komme til reeksamen fastsættes nye frister. 

Eksamensform: 
Individuel mundtlig prøve - 20 minutter - baseret på et emne fundet ved lodtrækning.
Ingen forberedelsestid ved eksamen.
Eksamen tæller 100% af den endelige karakter.
Intern censur

Tilladte hjælpemidler: 
Ingen

Reeksamen:
Som ordinær


Grading criteria

7-trins skala 

Additional information

 

Responsible

Karl Woldum Tordrup

Valid from

01-08-2022 00:00:00

Course type

5. semester
7. semester
9. semester
Elective for the specialization Mechanical

Keywords

Lineære ligningssystemer, Matricer og vektorer, Egenværdier, og egenvektorer, Lineære differentialligninger, Deskriptiv statistik, Sandsynlighed, Sandsynlighedsfordelinger, MATLAB