Print

Materialer og Teknologier 1

Code

MA-MMT1

Version

1.0

Offered by

Maskiningeniør

ECTS

5

Prerequisites

Adgangskrav til studiet

Main purpose

Hovedformålet med kurset er at sætte den studerende i stand til at vælge relevante ståltyper baseret på materialegenskaber og til at vælge relevante fremstillingsteknologier.

Knowledge

Efter gennemførelse af kurset vil den studerende være i stand til at:
- Forklare metallers mekaniske egenskaber 
- Gøre rede for styrkeøgning i metaller
- Forklare forholdet mellem deformation, spænding og brud under trækpåvirkning
- Forklare fejl i metaller
- Forklare smedning
- Forklare samling og fastgørelse
- Forklare spåntagning
- Forklare hurtig prototyping
- Forklare kostpris og beregne
- Forklare drivhuseffekt
- Forklare Cirkulær økonomi og de bæredygtige cirkler
- Forklare og lave en livscyklusanalyse(simpel)
- Forklare FN’s verdensmål
- Anvende Edupack programmet

Skills

Efter gennemførelse af kurset vil den studerende opnå færdigheder i at:
- Udvælge en passende ståltype til fremstilling af komponenter. 
- Udvælge en passende styrkeøgende metode. 
- Udføre almindelige tests for materialer.
- Vælg egnede teknologiske processer baseret på produktionsvolumen, geometri, overfladekrav, tolerancekrav, belastningssituation osv. i relation til miljøbelastning og de bæredygtige principper.
- Redegøre for funktionen af forskellige typer produktionsudstyr.
- Estimere kostprisen for produkter.
- Udføre en simpel livscyklusanalyse af et produkt.
- Anvende Edupack programmet til valg af materiale og teknologi.

Competences

Efter kurset skal den studerende være i stand til at:
- Udvælge egnede materialer og designe komponenter baseret på deres mekaniske egenskaber samt deres fremstillings og bearbejdnings teknologier i relation til bæredygtighedsprincipperne.
- Ydermere skal den studerende være i stand til selvstændigt at kunne søge, vurdere, og tilegne sig ny viden indenfor emnet.

Topics

Teaching methods and study activities

Kursets varighed er ca. 12 uger med 4 lektioner pr. uge. Den samlede arbejdsbelastninger for den studerende er normeret til 138 timer.

Klasseundervisning, kombineret med øvelsesopgaver, samt laboratorietests. 

Den studerende forventes at forberede sig ved at læse den angivne litteratur, løse opgaver, samt aflevere en laboratorierapport.

Resources

Mechanical and Metal Trades Handbook
Callister, William D. and Rethwisch, David G, 2016, Fundamentals of Material Science and Engineering, Latest edition. Hoboken NJ: John Wiley & Sons, Inc.

Kalpakjian, Serope og Schmid, Steven R., 2008, Manufacturing Engineering and Technology, latest edition SI Version. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.

Evaluation

Examination

Indstillingskriterier:
Laboratorierapporten skal afleveres til tiden, og skal være godkendt af underviseren.

Prøveform:
Individuel mundtlig eksamen, uden forberedelse.

  • Varighed ca. 25 minutter
  • Eksamen tæller 100 % af den endelige karakter
  • Intern bedømmelse

Tilladte hjælpemidler:
Alle

Reeksamen:

Som ordinær​

Grading criteria

Karakter efter 7-trins-skala

Additional information

Responsible

Nikolett Holm Szalai Thorup & Willy Meldgaard-Andersen

Valid from

01-08-2021 00:00:00

Course type

Keywords

Stål, Materialefejl, Deformation, brud og spændinger i belastede materialer, Smedning, Samling og fastgørelse, Spåntagning, Hurtig prototyping, Kostpris, Drivhuseffekt, Cirkulær økonomi, De bæredygtige Cirkler, Livscyklusanalyse, FN’s verdensmål, Edupack