Print

Materialer, Teknologier og Miljø

Code

MA-MMT2

Version

1.0

Offered by

Maskiningeniør

ECTS

5

Prerequisites

MA-MMT1 skal være bestået

Main purpose

​Hovedformålet med kurset er at sætte den studerende i stand til at vælge relevante materialer iblandt støbejern, rustfrit stål, titan, aluminium eller polymerer, baseret på materialegenskaber og korrosionsmiljø, samt at vælge iblandt relevante fremstillingsteknologier i en udviklingssituation.

Knowledge

Efter gennemførelse af kurset vil den studerende være i stand til at forklare:

 • Fasetransformationer af stål.
 • Varmebehandling af stål.
 • Egenskaber og anvendelser af støbejern.
 • Vigtige aspekter ved korrosion.
 • Egenskaber og anvendelser af korrosions resistente metaller.
 • Polymerstrukturer.
 • Almindelige fremstillingsprocesser for polymerparter.
 • Kompositstrukturer og designvalg.
 • Fremstillingsprocesserne støbning, tyndpladeteknologi, pulvermetallurgi og bearbejdning(avanceret) samt deres anvendelse.

Skills

Efter gennemførelse af kurset vil den studerende opnå færdigheder i at:

 • Udvælge et passende korrosions resistent metal.
 • Udvælge en passende varmebehandlings metode.
 • Forudse og undgå korrosionsrelaterede problemer.
 • Konstruere polymeremner.
 • Udvælge en passende fremstillingsproces for polymerer og kompositter.
 • Redegøre for funktionen af forskellige typer produktionsudstyr.
 • Vælge egnede teknologiske processer baseret på produktions-
 • volumen, geometri, overflade- og tolerancekrav.

Competences

Efter kurset skal den studerende være i stand til at:

 • Udvælge egnede materialer og designe komponenter baseret på deres mekaniske egenskaber samt deres fremstillings og bearbejdnings teknologier.
 • Ydermere skal den studerende være i stand til selvstændigt at kunne søge, vurdere, og tilegne sig ny viden indenfor emnet.

Topics

Teaching methods and study activities

Kursets varighed er ca. 12 uger med 4 lektioner pr. uge. Den samlede arbejdsbelastninger for den studerende er normeret til 138 timer.

Klasseundervisning, kombineret med øvelsesopgaver.

Den studerende forventes at forberede sig ved at læse den angivne litteratur, og løse opgaver.

Resources

​Mechanical and Metal Trades Handbook

Callister, William D. and Rethwisch, David G, 2016, Fundamentals of Material Science and Engineering, Latest edition. Hoboken NJ: John Wiley & Sons, Inc.

Kalpakjian, Serope og Schmid, Steven R., 2008, Manufacturing Engineering and Technology, latest edition SI Version. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc
Udleveret ekstra materiale

Evaluation

Examination

Indstillingskriterier:
Ingen

Eksamensform
Individuel mundtlig eksamen, uden forberedelse.

 • Varighed ca. 25 minutter
 • Eksamen tæller 100 % af den endelige karakter
 • Intern censor

Vægtning
​Materialedelen og teknologidelen vægter hver 50% af den samlede karakter

​Tilladte hjælpemidler: 
Alle

Reeksamen: 
Som ordinær

Grading criteria

Karakter efter 7-trins-skala 

Additional information

Responsible

Lili Persson & Willy Meldgaard-Andersen

Valid from

01-02-2022 00:00:00

Course type

Compulsory Course for Mechanical Engineering
2. semester

Keywords

​Jern-kulstofdiagrammet, Fasetransformationer, Varmebehandling, Støbejern, Korrosion, Korrosions resistente metaller; Rustfrit stål, aluminium, titan, Polymerer og kompositter, Støbning, Tyndpladeteknologi, Pulvermetallurgi, Bearbejdning avanceret