Print

Mekanik 1

Code

MA-MEK1

Version

4.0

Offered by

Maskiningeniør

ECTS

5

Prerequisites

Adgangskrav til studiet

Main purpose

Kurset har til formål at give den studerende basale færdigheder i statik og styrkelære til at kunne analysere og dimensionere produkter, maskiner og produktionsudstyr inden for industriområdet.

Knowledge

Den studerende opnår viden om grundlæggende statik og kan efter kurset:

 • Beskrive og definere  kraftsystemer, kræfter, momenter, kraftpar og resultanter
 • Redegøre for statisk ligevægt, understøtninger, frit-legeme-diagram og ligevægtsbetingelser.
 • Redegøre for distribuerede laster, arealcenter, eksterne laster på bjælker, og interne kræfter i bjælker.
 • Beskrive forbindelsen mellem forskydningskraft og bøjningsmoment.
 • Redegøre for anvendelsen af tværsnitskonstanter og materialers styrkeværdier ved dimensionering.
 • Beskrive tør friktion.

Skills

Den studerende som gennemfører kurset opnår færdigheder i at:

 • Opstille frit legeme diagrammer og formulere statiske ligevægtsligninger.
 • Beregne reaktioner og bestemme interne kræfter i simple strukturer, -der er statisk bestemt.
 • Anvende såvel knudepunktmetoden som snitmetoden på  gitre samt udføre kraftberegninger i rammer og maskiner.
 • Identificere og formulere ligninger for normalkraft, forskydningskraft og bøjningsmoment i bjælker.
 • Beregne normalspændinger, forskydningsspændinger, Von Misses spændinger.
 • Dimensionere og designe simple strukturer og vælge materialer ud fra materialets styrkeværdier.
 • Formidle beregningsdokumentation i en teknisk rapport.

Competences

Efter kurset skal den studerende være i stand til at:

Foretage analyse af mekaniske belastninger som udgangspunkt for design og dimensionering af et simpelt produkt. 
Være i stand til at indgå i projekter omhandlende simple design- og dimensioneringsopgaver.

Topics

Teaching methods and study activities

Kursets varighed er ca. 12 uger med 4 lektioner pr. uge. Den samlede arbejdsbelastninger for den studerende er normeret til 138 timer.

Undervisningsformen er klasseundervisning med teorigennemgang, men med hovedvægten lagt på løsning af opgaver.
Det forventes, at den studerende mellem lektionerne gennemgår de og løser opgaver selvstændigt eller i studiegrupper.

Resources

 • ​Meriam, J. L.; Kraige, L. G.; Engineering Mechanics Statics, SI edition; Wiley; seneste udgave.
 • Fisher, et. al.; Mechanical and Metal trades Handbook, English edition; Europa Lehrmittel, senesteudgave.
 • Noter udleveret af underviseren

Evaluation

Examination

​Eksamensforudsætninger:
Ingen

Eksamensform: 
 ndividuel mundtlig eksamen. 20 minutter inkl. votering. Cirka 10 kendte opgaver, hvoraf hver studerende gennemgår én tilfældigt valgt.
Eksamen tæller 100 % af den endelige karakter.
Intern censor

Tilladte hjælpemidler: 
Kursets lærebøger, lommeregner.

Reeksamen:

Som ordinær.
F
or maskiningeniørstuderende: Der gennemføres to (2. og 3. forsøg) reeksamener i starten af 2. semester. 


Grading criteria

​7-trins skala

Additional information

Responsible

Uffe V. Poulsen

Valid from

01-08-2024 00:00:00

Course type

Compulsory Course for Mechanical Engineering
1. semester

Keywords

Kraftsystemer, Statisk ligevægt, Frit legemediagram, Plane gitre, Distribuerede laster, Interne kræfter , Tværsnitskonstanter, Spændinger, Friktion