Print

Mekanik 1

Code

MA-MEK1

Version

2.0

Offered by

Maskiningeniør

ECTS

5

Prerequisites

Adgangskrav til studiet

Main purpose

Kurset har til formål at give den studerende basale færdigheder i statik og styrkelære til at kunne analysere og dimensionere produkter, maskiner produktionsudstyr inden for industriområdet.

Knowledge

Den studerende opnår viden om grundlæggende statik inden for følgende:
- Beskrivelse og beregning af Kraftsystemer, kræfter, momenter, kraftspar og resultanter.
- Formulering og beskrivelse af statisk ligevægt, understøtninger, frit legemediagram og ligevægtsbetingelser.
- Anvendelsen af knudepunktmetode og snitmetode anvendt på plane gitre, kraftberegning i rammer og maskiner.
- Definering og beregning af distribuerede laster, arealcenter, eksterne laster på bjælker, og interne kræfter i bjælker.
- Identificering og formulering af ligninger for normalkraft, forskydningskraft og bøjningsmoment.
- Analyse af relationer mellem last, forskydningskraft og bøjningsmoment.
- Anvendelse af tværsnitskonstanter og materialers styrkeværdier ved dimensionering.
- Identificering og beregning af normalspændinger, forskydningsspændinger, Von Misses spændinger og tilladelige spændinger.
- Beskrivelse af tørfriktion.

Skills

Den studerende som gennemfører kurset opnår færdigheder i at:
- Opstille frit legeme diagrammer og formulere statiske ligevægtsligninger.
- Beregne reaktioner og bestemme interne kræfter i simple strukturer, -der er statisk bestemt.
- Dimensionere og designe simple strukturer og vælge materialer ud fra materialets styrkeværdier.
- Formidle beregningsdokumentation i en teknisk rapport.

Competences

Efter kurset skal den studerende være i stand til at:
Foretage analyse af mekaniske belastninger som udgangspunkt for design og dimensionering af et simpelt produkt.
Være i stand til at indgå i projekter omhandlende simple design- og dimensioneringsopgaver.

Topics

Teaching methods and study activities

Kursets varighed er ca. 12 uger med 4 lektioner pr. uge. Den samlede arbejdsbelastninger for den studerende er normeret til 138 timer.

Undervisningsformen er klasseundervisning med teorigennemgang kombineret med løsning af opgaver.
Det forventes, at den studerende mellem lektionerne læser den anvendte litteratur og løser opgaver i studiegrupper.

Resources

  • Meriam, J. L.; Kraige, L. G.; Engineering Mechanics Statics, SI edition; Wiley; Sidste udgave.
  • Fisher, et. al.; Mechanical and Metal trades Handbook, English edition; Europa Lehrmittel, Sidste udgave.
  • Noter udleveret af underviseren.
 

Evaluation

Examination

Indstillingskriterier:
Ingen

Prøveform:
Individuel mundtlig eksamen baseret på løsning af en opgave fundet ved lodtrækning.
Varigheden er ca. 20 minutter.
Ingen forberedelsestid ved eksamen.
Eksamensopgaverne udleveres minimum en uge før eksamen.
Eksamen tæller 100 % af den endelige karakter.
Intern bedømmelse

Tilladte hjælpemidler:
Ingen, dog vil kursets lærebøger være tilgængelige i eksamenslokalet.

Reeksamen
:
Som ordinær​. Der afholdes to (2. og 3. forsøg) reeksamener i starten af 2. semester. Dette gælder IKKE for eksportingeniørstuderende. 

Grading criteria

 Karakter efter 7-trins-skala
 

Additional information

Responsible

Lars Pedersen

Valid from

01-08-2021 00:00:00

Course type

Compulsory Course for Mechanical Engineering
1. semester

Keywords

Kraftsystemer, Statisk ligevægt, Frit legemediagram, Plane gitre, Distribuerede laster, Interne kræfter, Tværsnitskonstanter, Spændinger, Friktion