Print

Mekanik 2

Code

MA-MEK2

Version

1.0

Offered by

Maskiningeniør

ECTS

5

Prerequisites

MA-MEC1, ME-MEC1 eller tilsvarende grundlæggende færdigheder i statik og styrkelære.

Main purpose

Kurset formål er at den studerende bliver i stand til at analysere spændinger, tøjninger og deformationer i strukturer med henblik på at vurdere en maskinkonstruktion i forhold til sikkerhed mod varig deformation og brud.

Knowledge

Den studerende opnår viden om mekanik inden for følgende:

 • Definering og bestemmelse af mekaniske spændinger og tøjning i materialer.
 • Analyse af plane spændinger ved kombineret last, herunder anvendelse af Mohr`s Cirkel.
 • Anvendelse af Statiske flyde- og brudkriterier ved dimensionering.
 • Analyse af deformation i konstruktioner og beregning af statisk ubestemte konstruktioner.
 • Analyse og beregning af søjler

Skills

Den studerende som gennemfører kurset opnår færdigheder i at:

 • Definere og bestemme spændingerne og tøjningerne ved aksial last, vridning, bøjning og forskydningspåvirkning af en struktur.
 • Analysere plane spændinger i strukturer med en kombineret last, både ved beregning og ved brug af Mohr`s Cirkel.
 • Dimensionere statisk belastede maskinkonstruktioner og herunder bestemme sikkerheden mod flydning og statisk brud.
 • Bestemme deformationen af bjælker ved integration af bjælkens differentiale ligning og ved hjælp af super position ud fra tabelværdier.
 • Beregne reaktioner i statisk ubestemte konstruktioner.
 • Dimensionere simple centralt belastede søjler.

Competences

​Efter kurset skal den studerende være i stand til at:
analysere, vurdere og dokumentere et mekanisk design i forhold til dets styrke. Yderligere vil den studerende have kompetence til selv at udbygge sin viden og færdigheder indenfor mekanik.

Topics

Teaching methods and study activities

​Kursets varighed er ca. 12 uger med 4 lektioner pr. uge. Den samlede arbejdsbelastninger for den studerende er normeret til 138 timer.
Undervisningsformen er klasseundervisning med teorigennemgang kombineret med løsning af opgaver.
Det forventes, at den studerende mellem lektionerne læser den anvendte litteratur og løser opgaver i studiegrupper.


 

Resources

​James M. Gere, Barry J. Goodno; Mechanics of Materials, Latest, edition SI version,

Evaluation

Examination

Indstillingskriterier
Tests i laboratorium med til hørende rapport på ca. 3-4 sider er gennemført og godkendt. Arbejdet skal udføres i grupper af ca. fire studerende. Arbejdets omfang er ca. 6 timer pr. studerende.

Eksamensform
Individuel mundtlig eksamen baseret på løsning af en opgave fundet ved lodtrækning.
Varigheden er ca. 20 minutter.
Ingen forberedelsestid ved eksamen.
Eksamensopgaverne udleveres minimum en uge før eksamen.
Eksamen tæller 100 % af den endelige karakter.
Ekstern bedømmelse

Tilladte hjælpemidler:
Ingen, dog vil kursets lærebøger være tilgængelige i eksamenslokalet.

Reeksamen:
Som ordinær

Grading criteria

 Karakter efter 7-trins-skala

Additional information

Responsible

Lars Pedersen

Valid from

01-02-2022 00:00:00

Course type

Compulsory Course for Mechanical Engineering
2. semester

Keywords

Mekaniske spændinger, Kombineret last, Plane spændinger, Mohr`s Cirkel, Statiske flyde- og brudkriterier, Deformationsanalyse, Statisk ubestemte konstruktioner, ​Søjlevirkning