Print

Økonomi for ingeniører

Code

XA-ECE1

Version

1.0

Offered by

Eksportingeniør

ECTS

5

Prerequisites

Basale færdigheder i matematik og excel

Main purpose

​Hovedformålet med kurset er at sætte de studerende i stand til at vurdere og præsentere de økonomiske konsekvenser af en business case omhandlende investeringer i kapitaludstyr og/eller produkt – og markedsudvikling

Knowledge

Efter afslutning af dette kursus vil den studerende være i stand til:

 • Læse og forstå virksomheders regnskabs- og budgetrapporter
 • Redegøre for hvordan virksomheder træffer beslutning om investeringer og foretager risikovurderinger
 • Identificere metoder til at foretage beregninger og vurderinger af investeringsforslag
 • Identificere forskellige optioner for virksomheders kapitalfremskaffelse
 • Redegøre for metoder til at optimere virksomheders anvendelse af arbejdskapital

Skills

Efter afslutning af dette kursus vil den studerende være i stand til at:

 • Analysere og fortolke virksomheders regnskabs- og budgetrapporter i en kommunikationssammenhæng.
 • Vælge og anvende metoder til at foretage beregninger og vurderinger af virksomheders investeringsforslag
 • Vælge og anvende metoder til at analyserer risikoprofilen af virksomheders investeringsforslag
 • Anvende metoder til at måle virksomheders økonomiske præstationer
 • Anvende metoder der kan optimere virksomheders anvendelse af arbejdskapital

Competences

Efter afslutning af dette kursus vil den studerende være i stand til at:

 •  Spille en rolle som konstruktiv sparringspartner for medarbejdere der er ansvarlige for beslutninger om strategiske investeringer i og finansiering af kapitaludstyr og eller produkt- og markedsudvikling
 • Evaluere og præsentere de økonomiske konsekvenser at et investeringsforslag.
 • Gennemføre og præsentere beregninger af afkastet af en investering, foretage følsomhedsanalyser og opstille relevante scenarier og sandsynlighedsanalyser.

Topics

Teaching methods and study activities

Undervisningen vil være en kombination af forelæsninger, opgaveløsning og case studier individuelt eller i grupper.

Produkt:
Der vil være et antal afleveringer af opgaver i løbet af semesteret

Løbende evaluering og feedback i forløbet
Studerende vil modtage evaluering og feedback på afleverede opgaver

Resources

Edie McLaney
Business Finance – Theory and practice 11th Edition​

Evaluation

Examination

Indstillingskriterier: 
Ingen

Eksamensform: 
3 timers skriftlig eksamen.
Ekstern censur.

Tilladte hjælpemidler:
Alle – bortset fra adgang til internet

Reeksamen: 
Samme som for ordinær eksamen.

Grading criteria

​7-trins skala

Additional information

Responsible

Lars Grunnet Jespersen

Valid from

01-02-2023 00:00:00

Course type

Compulsory Course for Mechanical Engineering
4. semester

Keywords

Finansiel rapportering og nøgletalsanalyse. Metoder til vurdering af investeringsmuligheder. Risikoanalyse i forhold til investeringsbeslutninger. Finansieringskilder. Optimering af arbejdskapital