Print

Økonomisk teori og modeller

Code

XA-BUE1

Version

4.0

Offered by

Eksportingeniør

ECTS

5

Prerequisites

Ingen ud over opfyldt adgangskrav til uddannelsen

Main purpose

Formålet med kurset er at gøre den studerende i stand til at forstå beslutninger omkring virksomhedens profitmaksimering under forskellige markedsforhold. Yderlige skal den studerende kunne analysere hvordan makroøkonomiske ændringer influere på virksomhedens beslutninger omkring udbud og prisfastsættelse.

Knowledge

Efter kurset bør den studerende være i stand til at:
• Identificere og skitsere virksomhedens udbuds og efterspørgselsfunktioner
• Identificere og skitsere virksomhedens profitmaksimerende produktionsmængde og pris
• Identificere og skitsere forskellige markedsstrukturer
• Identificere og skitsere det samlede udbud og efterspørgsel på et givent marked
• Identificere de makroøkonomiske mål og værktøjer
• Identificere og beskrive de forskellige makroøkonomiske politikker

Skills

Efter gennemførsel af kurset skal den studerende være i stand til at:
• Gøre brug af forskellige metoder og modeller til at identificere virksomhedens udbud og prisfastsættelse under forskellige markedsformer
• Analysere og vurdere velfærdsbeslutninger under forskellige konkurrencemæssige markedsforhold
• Analysere og vurdere effektiviteten af både eksternaliteter og offentlige goder
• Analysere og vurdere politiske beslutninger der har til formål at forbedre velfærden

Competences

Ved afslutningen af kurset, skal den studerende være i stand til, at
• Anvende mikroøkonomiske teorier til at analysere virksomhedens interne og eksterne forhold
• Forstå virksomhedens omkostningsstruktur og dermed finde frem til den optimale pris og mængdesammensætning der er med til at maksimere virksomheden profit, under forskellige markedsformer
• Anvende makroøkonomiske teorier til at analyse den globale makroøkonomiske udvikling
• Analysere og vurdere hvordan forskellige makroøkonomiske faktorers samspil påvirker virksomheden og dens beslutninger.

Topics

Teaching methods and study activities

​Undervisningen vil være en kombination af forelæsninger og gruppe arbejde med opgaver og case studier.

Produkt
I løbet af kurset vil der være en række skriftlige og mundtlige opgaver og præsentationer af selvstuderede emner

Løbende evaluering og feedback i forløbet
Feedback på afleverede opgaver

 

Resources

John Sloman, Elizabeth Jones, Essential Economics for Business (latest edtion + relevante artikler fra danske og international tidsskrifter

Evaluation

Examination

Eksamensforudsætninger
Test 1: Ingen
Test 2: Fremmødekrav (≥ 75%) for hele kursusperioden

Hvis eksamensforudsætning ikke er opfyldt, skal den studerende gennemføre en skriftlig opgave i WISEflow for at blive indstillet til reeksamen.  
Denne opgave planlægges efter den ordinære eksamen.  
 
Eksamensform: 
Test 1 mikroøkonomi
Test 2 makroøkonomi
Både test 1 og 2 består af enskriftlig 2 timers individuel test, som hver tæller 50 % af den samlede karakter.
Kursets karakter er det afrundede gennemsnit af karaktererne for de to tests. Hvis gennemsnittet af de to tests er <02, skal den studerende til reeksamen i den eller de tests hvor den opnåede karakter er <02.
Intern bedømmelse

Tilladte hjælpemidler:
Alle bortset fra adgang til internet.

Reeksamen:
Samme som for ordinær eksamen. Der gennemføres to (2. og 3. forsøg) reeksamener i starten af 2. semester.


Grading criteria

7- trins skala

Additional information

Responsible

Susanne Halle Wase

Valid from

01-08-2024 00:00:00

Course type

Compulsory for Eksportingeniør
1. semester

Keywords

Efterspørgsel og udbud under forskellige markedsstrukturer. Virksomheders udbudsbeslutninger og prisfastsættelse. Determinanter for makroøkonomisk vækst og virkning af forskellige makroøkonomiske politikker. Pengemarkeder, udenrigshandel og handelsrestriktioner.