Print

Operations Management

Code

IP-OMA1

Version

1.0

Offered by

Produktionsingeniør

ECTS

5

Prerequisites

Main purpose

​At give den studerende et indblik i og forståelse for hvordan salgsforecast og planlægningshierarkiet er opbygget i en virksomhed. Herunder samspillet mellem de forskellige planlægningsværktøjer som virksomheden benytter sig af. 

Knowledge

​Den studerende vil opnå en grundlæggende viden inden for forecasting, sales and operations planning, produktionsplanlægning og kapacitetsplanlægning. Endvidere vil den studerende have viden om hvordan en typisk planlægningssekvens foregår i forskellige produktionsmiljøer. Endeligt vil den studerende være i stand til at opstille mulige planlægnings set-up, og augmentere for fordele og ulemper ved de foreslåede løsninger.

Skills

Efter kurset vil den studerende være i stand til at, 

 • Udarbejde såvel kvalitative som kvantitative forecasts og vurdere disse i forhold til hinanden
 • Udarbejde en S&OP proces og de indbyrdes mulige konfliktforhold i processen
 • Forklare de grundlæggende principper i planlægningshierarkiet for en virksomhed startende fra et forecast til en shoop floor plan
 • Udarbejde en Master Production Schedule 
 • Udarbejde en Material Requirement Planning baseret på stamdata
 • Udarbejde kapacitetsplaner for et produktionsanlæg

Competences

Den studerende vil efter kurset være i stand til:

 • Udvælge den mest retvisende forecast model baseret på en relevant evalueringsmetode
 • Analysere flowet fra forecast til produktionsplanlægning 
 • Vælge og udarbejde et planlægnings-set-up i en virksomhed med henblik på at møde specifikke markedskrav og understøtte det valgte produktions setup 
 • Integrere planlægnings og produktion til at danne en helhed som evner at opfange de markedssignaler som løbende tilgår virksomheden
 • Gennemskue afvigelser i standardkostberegninger

Topics

Teaching methods and study activities

​Undervisningen er klasseundervisning med opgaver og cases som løses gruppevis.
Det forventes, at den studerende mellem lektionerne læser den anvendte litteratur og løser opgaver i grupper og individuelt. Kursets varighed er ca. 12 uger med 4 lektioner pr. uge. Arbejdsbelastning for den studerende forventes at blive 138 timer i alt. 

Midtvejs- og slutevaluering samt løbende opfølgning af underviser. (midtvejstest)

Studieaktivitetsmodel
I henhold til Studieaktivitetsmodellen, fordeles arbejdsmængden i:
Kategori 1: 
Initieret af underviseren med deltagelse af underviser og studerende: 69 timer, 50 %
Kategori 2: 
Initieret af underviseren med deltagelse af studerende: 69 timer, 50 %
Kategori 3: 
Initieret af studerende med deltagelse af studerende: 0 timer, 0 %
Kategori 4: 
Initieret af studerende med deltagelse af underviser og studerende: 0 timer, 0 %Resources

Evaluation

Examination

Eksamensforudsætninger:
Ingen
 
Eksamensform:
Mundtlig eksamen 20 min. inklusiv votering med 20 min. forberedelse. Den studerende trækker et af 5-10 spørgsmål som dækker kursets indhold efter et lodtrækningsprincip.
Eksamen gælder 100% af den endelige karakter
Intern bedømmelse

Tilladte hjælpemidler:
Alle

Reeksamen: 
Den samme som ved den ordinære eksamen.

Grading criteria

Additional information

Responsible

Mathias Wærn

Valid from

01-08-2022 00:00:00

Course type

Keywords

Forecasting, Planlægning, MRP, MPS, S&OP