Print

Programmering 1

Code

SW-PRO1

Version

1.0

Offered by

Software Ingeniør

ECTS

10

Prerequisites

Generelle adgangskrav

Main purpose

Formålet med kurset er at give den studerende kvalifikationerne til at forstå kerne begreber indenfor objekt-orienteret programmering, samt evnen til at implementere mindre programmer i Java ud fra UML klasse diagrammer.

Knowledge

 Den studerende skal kunne:
• Identificere Java leksikalske strukturer: nøgleord, separatorer, operatorer, identifiers, literals og kommentarer.
• Forklare detaljer i et UML klassediagram

Skills

Den studerende skal kunne:
• Designe klasser og konstruere objekter i Java.
• Implementere klasser i Java ved hjælp af objekt-orienterede koncepter såsom: indkapsling, nedarvning og polymorfi.
• Implementere en-til-til relationer og skelne imellem 3 typer: association, aggregation and komposition.
• Implementere en-til-mange relationer ved hjælp af indbyggede arrays og simple Collection-klasser.
• Implementere håndtering af exceptions i overensstemmelse med gængs praksis.
• Implementere persistence i både tekst og binære filer.
• Implementere simple event-baserede GUI applikationer.
• Anvende struktureret brug af kommentarer i koden.
• Implementere klasser ud fra et UML klassediagrammer.

Competences

Den studerende skal kunne:
• Eksemplificere og diskutere grundlæggende objekt-orienterede koncepter, herunder indkapsling, forhold, nedarvning og polymorfi.
• Implementere mindre Java programmer med udgangspunkt i et UML klasse diagram.

Topics

Teaching methods and study activities

Klasseundervisning med præsentationer, øvelser, opgaver og tests

Resources

Tony Gaddis, "Starting Out with Java - early objects", 5th edition Addison-Wesley, 2015

Evaluation

Examination

Eksamensforudsætning
1. Fremmødekrav (≥ 75%) 
2. Deltagelse i mundtlig midtvejs-test

Hvis eksamensforudsætning ikke er opfyldt, skal den studerende gennemføre en skriftlig opgave i WISEflow for at blive indstillet til reeksamen.
Denne opgave​ planlægges efter den ordinære eksamen. 

​Eksamensform:
Mundtlig prøve hvor den studerende tilfældigt trækker en ukendt programmeringsøvelse. Den studerende skal forklare et UML klassediagram, og vise hvordan programmeringen af det trukne diagram kan implementeres ved hjælp af computer.
Eksamen varer 30 minutter inklusiv votering.
Ekstern censur.

Tilladte hjælpemidler:
Alle

​Reeksamen:
Gennemføres som den ordinære eksamen.
Der gennemføres 2 reeksamener (2. og 3. forsøg) i starten af 2. semester. 

Grading criteria

Karakter efter 7-trinsskala.

Additional information

Responsible

Michael Viuff (mivi)

Valid from

01-08-2024 00:00:00

Course type

3. semester

Keywords

Java, UML, OOP