Print

Ressourcebalance og Cirkularitet

Code

XA-BAL1

Version

1.0

Offered by

Eksportingeniør

ECTS

5

Prerequisites

Generelle optagelseskrav
Dette kursus samspiller med tidligere kursers tematikker, CCS1 og MMT1, har introduceret. Kurset gennemføres på samme semester som MMT1, hvilket åbner for en bredere perspektivering af begge kurser, især med henblik på bæredygtighed og cirkularitet og det ressourcetræk som MMT1 benytter sig af.

Main purpose

​Kurset introducerer hvordan den teknologiske udvikling helt generelt forskyder ressourcebalancen, og hvordan kompleksiteten i den teknologiske udvikling i sig selv er en udfordring af massebalancen: Mængderne af produkter stiger, og vi anvender flere og flere materialer i produkterne, ikke mindst i de produkter, der er afgørende for den bæredygtige omstilling. Ressourcebalancen skal med andre styrkes, hvis den grønne og cirkulære omstilling skal lykkes.

Knowledge

 • ​Kritiske ressourcer, deres tilgængelighed og balance
 • Hvordan anvendelsen af kritiske ressourcer påvirker mennesker, samfund, klima og miljø
 • Modellering af kritiske materialer
 • Substituerende materialer, nye ressourcer og teknologier
 • Det cirkulære kredsløb
 • Energikredsløb, vedvarende energi, og energiafhængighed
 • Urban mining 
 • Kritiske ressourcer og forsyningssikkerhed
 • Arealudnyttelse og topografien som kritisk ressource

Skills

 • ​Analyse og modellering af ressourcer
 • Metoder til at kvantificere og vurdere konsekvenser på mennesker, klima og miljø
 • Laboratoriearbejde, opstille og udføre eksperimenter
 • Bæredygtige ressourcestrategier 
 • Ressourceudvælgelse, fragmentering og cirkularitet 

Competences

 • ​Forstå kompleksiteten af masse og ressourcebalancer
 • Omsætte viden og ressourceproblematikker til bæredygtige løsninger
 • Kunne evaluere og udvælge relevante ressourcer under hensyntagen til balanceforståelse og cirkularitet

Topics

Teaching methods and study activities

Undervisningsformen er baseret på teorierne om problembaseret læring (PBL), og aktiviteterne er en blanding af klasseundervisning, indsamling af data og analyse af data, feltarbejde, rapportskrivning, diskussioner i grupper assisteret af underviseren, præsentationer, selvstændige studie, lektier og opgaver.
Den normerede samlede arbejdsindsats for den studerende er 137,5 timer.

Resources

​ Materialer vil være tilgængelige før kursusstart​

Evaluation

Examination

​Eksamensforudsætninger:
Ingen

Eksamensform: 
Grupperapport baseret på laboratorieforsøg samt perspekti-vering til ressourcebalance og cirkularitet af ressourcer.  
Mundtlig gruppeeksamen med individuel bedømmelse.  
20 minutter, 
Intern bedømmelse. 
 
Tilladte hjælpemidler: 

Reeksamen:
Som ordinær


Grading criteria

​7-trins skala

Additional information

Responsible

Flemming Bøge Østergaard Andersen/Rune Aardal Hansen

Valid from

01-08-2023 00:00:00

Course type

Compulsory for Eksportingeniør
3. semester

Keywords

Kritiske ressourcer, ressourcebalance, cirkularitet