Print

Semesterprojekt 3 – Virksomhedsprojekt med maskinkonstruktion

Code

MA-SEP3

Version

2.0

Offered by

Maskiningeniør

ECTS

10

Prerequisites

MA-SEP1, MA-SEP2

Main purpose

Formålet med PBL-delen af kurset er at fremme de studerendes selvstændige vidensinddragelse, kritiske tænkning samt holistisk forståelse.​

Knowledge

Faglig:
Kender til teorier, modeller og metoder fra fagfagene i forhold til løsningen af semesterprojektopgaven.

Skills

Faglig:
Kan udvælge teorier, modeller og metoder fra fagfagene og bringe dem i anvendelse i en form som er både relevant og rationel i forhold til løsningen af semesterprojektopgaven

PBL færdigheds-læringsmål: 
Kan søge, finde og inddrage relevant viden. Kan anvende akademisk og teknisk skrivestil, rapportstruktur og regler for plagiering. Kan formidle projektarbejdets resultater og projektgruppens læreproces på en struktureret måde vha. faglige begreber, såvel skriftlig, grafisk som mundtligt.

Competences

Faglig:
Kan udvælge, kombinere og tilpasse teorier, modeller og metoder fra fagfagene og bringe dem i anvendelse i en form som er brugbar, relevant og rationel i forhold til løsningen af semesterprojektopgaven.

PBL kompetence-læringsmål: 
Kan strukturere og tilpasse gruppesamarbejdet til medlemmernes præferencer og kompetencer. Kan modtage og reflektere over vejledning og facilitering af gruppesamarbejdet I stand til selvstændigt at planlægge, strukturere og optimere egen læringsproces på baggrund af tidligere forløb. Kan argumentere for valg af kilder, metoder og løsninger på baggrund af en kritisk vurdering Kan inddrage en holistisk og bæredygtig tilgang til projektet med blik for sammenhænge til omverdenen.Topics

Teaching methods and study activities

Gruppearbejde om projekt understøttet af proces og faglig vejledning, Online-, video- og holdundervisning i centrale emner fulgt op af øvelser på klassen.
Fremstilling af produkt i form af model, prototype, program, poster eller lignende i laboratorier og værksteder. 
Løbende evaluering og feedback i forløbet

 

Resources

Evaluation

Examination

Eksamensforudsætninger: 
Ingen 

Eksamensform: 
Gruppeeksamen på basis af projektrapport og procesrapport med individuel bedømmelse.
Gruppepræsentation ca. 20 minutter efterfulgt af fælles eksaminering med fælles diskussion og individuelle spørgerunder i ca. 20 minutter per studerende inklusiv votering.
Individuel karakter gives på basis af en helhedsvurdering af det indleverede arbejde samt den enkeltes præstation under eksamen.

Intern censur

Tilladte hjælpemidler:  
Alle

Reeksamen:
Den studerende reviderer det eksisterende projekt eller udarbejder et helt nyt projekt efter vejledning umiddelbart efter eksamen. 
Projektet skal afleveres medio august. Der ydes ingen vejledning i perioden frem til aflevering. 
Projektet evalueres ved mundtlig reeksamen inden semesterstart i septemberGrading criteria

​7-trins skala

Additional information

Responsible

Nikolett Holm Szalai Thorup

Valid from

01-08-2023 00:00:00

Course type

Project
3. semester

Keywords

Faglig: Anvendelse af Ingeniørmæssige teorier og metoder med hovedvægt på indeværende semesters kurser. Dynamik Matematik Pneumatik Hydraulik Proces: Litteratursøgning og referencehåndtering. Kritisk tænkning. Holistisk forståelse