Print

Software Engineering (SW-) (fra S25)

Code

SW-SWE1

Version

4.0

Offered by

Software Ingeniør

ECTS

5

Prerequisites

1. semester software ingeniør kursus "Programmering 1" (tidligere "Software udvikling med UML og Java 1") eller et lignende kursus skal være afsluttet.

Main purpose

Formålet er at kvalificere den studerende til at anvende softwareingeniørkoncepter, der bruges til at udvikle objektorienteret software, herunder at strukturere softwareudviklingsprocessen ved at anvende Scrum og Unified Process (UP) til at udføre analyse, design og testbeskrivelser for at eksemplificere en endelig løsning fra et virkeligt problem. Dette involverer indsamling af krav (Use Cases og ikke-funktionelle krav) samt at udarbejde domænemodeller, interaktionsdiagrammer, designklassediagrammer, designmønstre, testbeskrivelser, S.O.L.I.D. designprincipper mm.

Knowledge

Den studerende skal kunne redegøre for:

• Abstraktion
• UML (udvalgte diagrammer)
• S.O.L.I.D principper
• Unified Process (UP)
• Scrum
• Designprincipper
• Arkitektonisk design
• Kravfangst
• Analyse vs. Designmodeller
• Forskellen mellem softwareudvikling og kodning
• Testspecifikationer
• Udførelse af test efter testspecifikationer

Skills

Den studerende skal opnå færdigheder til at kunne:

• Analysere et problem og dokumentere analyse- og designprocessen med tekst og UML
• Anvende Unified Process og Scrum
• Bruge UML dokumentation af krav, analyse og design
• Bruge agil softwareudvikling med Unified Process i kombination med Scrum
• Oprette en domænemodel ud fra en problembeskrivelse og kravspecifikation samt forstå elementerne i den resulterende domænemodel
• Oprette en designmodel og forstå elementerne i den
• Anvende S.O.L.I.D principperne på en designmodel
• Designe for testbarhed
• Oprette testspecifikationer
• Skabe arkitektoniske designmodeller

Competences

Den studerende skal kunne:

• Analysere et problem – identificere problemet, der skal løses?
• Udlede en kravspecifikation med Use Cases og ikke-funktionelle krav
• Planlægge test efter testspecifikationer
• Analysere og designe et projekt, der skal implementeres i teams med mange deltagere og interessenter
• Arbejde i et Scrum-team

Topics

Teaching methods and study activities

​Semesteret har 48 klasseværelseslektioner. Disse lektioner vil bestå af lærerpræsentationer og øvelser.

Kurset vil indeholde en eller flere kursusopgaver.

Resources

Craig Larman: Applying UML and Patterns - An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development. Third Edition. ISBN 0-13-148906-2

Suppleret med online noter

Evaluation

Examination

​Eksamensforudsætning
1. Fremmødekrav (≥ 75%) 
2. Kursusopgaver afleveret inden deadline. Antallet vil blive fastsat ved semesterstart.

​Hvis eksamensforudsætning ikke er opfyldt, skal den studerende gennemføre en skriftlig opgave i WISEflow for at blive indstillet til reeksamen. 
Denne opgave planlægges efter den ordinære eksamen. 

Eksamensform:
Individuel mundtlig eksamen, 20 minutter. 
Eksamen er uden forberedelse og baseret på et trukket spørgsmål. 
Spørgsmålene vil være kendt inden eksamen.
Ekstern bedømmelse.

​Tilladte værktøjer:
Alle

Reeksamen:
Som ordinær eksamen ​

Grading criteria

Karakter efter 7-trins skalaen. ​

Additional information

Responsible

Henrik Kronborg (hekp)

Valid from

01-02-2024 00:00:00

Course type

Compulsory for Eksportingeniør
6. semester

Keywords

Software Udvikling, UML, Agile, Test, Analyse, Design, Scrum, UP