Print

Strategi, organisation og ledelse

Code

XH-MST1

Version

1.1

Offered by

Eksportingeniør

ECTS

5

Prerequisites

Main purpose

​Formålet med kurset er at de studerende opnår indsigt i, samt opnår færdigheder i anvendelsen af teorier om strategi og ledelses i en organisatorisk sammenhæng.

Knowledge

Efter kurset bør den studerende være i stand til at:

 • Beskrive forskellige former for organisationsstrukturer og kulturer
 • Definere forskellige ledelseskoncepter og ledelsesstile
 • Identificere de fundamentale principper i forretningsstrategi
 • Beskrive elementerne i den strategiske planlægningsproces, samt forskellige strategi planlægningsværktøjer

Skills

Efter gennemførsel af kurset skal den studerende være i stand til at:

 • Evaluere, designe og vælge relevante organisationsstrukturer for en given organisation
 • Evaluere og vælge relevante ledelsesstrategier for en given organisation og situation
 • Anvende metoder i forbindelse med organisatoriske forandringsprocesser
 • Analysere det eksterne miljø i relation til formulering af forretningsstrategier
 • Analysere organisationers interne miljø i relation til formulering af forretningsstrategier
 • Opsummere strategiske valgmuligheder
 • Forklare hvordan relevante forretningsstrategier designes, evalueres, besluttes og implementeres

Competences

Efter gennemført kursus skulle de studerende kunne:

 •  Sammenligne og diskutere fundamentale udfordringer ved ledelse
 •  Evaluere og anvende relevante ledelsesstile i givne situationer
 •  Sammenligne og diskutere fundamentale udfordringer ved forretningsstrategi
 • Anvende forskellige strategiudviklingsværktøjer
 • Anvende metoder til implementering af den strategiske planlægningsproces i organisatorisk kontekst

Topics

Teaching methods and study activities

Undervisningsmaterialet er en kombination af lærer præsentationer, gruppearbejde, fælles diskussioner og præsentationer.
Deltagerne vil igennem hele semesteret arbejde i grupper på 3-5 studerende på en aktuel case om ledelse og strategi fra en virksomhed efter eget valg. Løbende feedback vil finde sted i løbet af kurset. Resultaterne fra gruppearbejdet  skal præsenteres i en skriftlig rapport, som afleveres til sidst på semesteret.

Resources

Evaluation

Examination

Eksamensforudsætninger
Aflevering af den skriftlige rapport om case studiet inden tidsfristen

Eksamensform: 
4 timers skriftlig eksamen med ekstern censor. 
 

Tilladte hjælpemidler:  
Alle bortset fra internet

Reeksamen: 
I forbindelse med næste ordinære eksamen.  Eksamensform er som ordinær. 

Grading criteria

​7-trins skala

Additional information

Responsible

Lars Grunnet Jespersen

Valid from

01-08-2022 00:00:00

Course type

Compulsory for Eksportingeniør
7. semester

Keywords

Organisationsstrukturer og kultur, Ledelsesstile, forandringsledelse, strategiformulering og eksekvering.