Print

Teknisk Design

Code

MA-TDE1

Version

4.0

Offered by

Maskiningeniør

ECTS

5

Prerequisites

Adgangskrav til studiet

Main purpose

Kurset har til formål at give den studerende viden og metoder til at skitserer og illustrere maskinkonstruktioner efter gældende standardiserede regler.

Knowledge

Den studerende opnår viden indenfor følgende områder:
- Skitsering af isometriske afbildninger og udførsel af simple udfoldninger i hånden
- Anvendelsen af 3D-CAD til teknisk tegning
- Illustrering efter første kvadrants projektionsmetode (europæisk)
- Anvendelsen af målsætning efter standarderne (DS/ISO 128, 129)
- Anvendelsen og tolerancer i relation til komponentsamling
- Kombination af overfladeruhed med fremstillingsmetoder
- Svejsesømmens tværsnit i relation til svejsesymboler
- Design af maskinkomponenter med anvendelse af geometriske tolerancer (GPS)
- Struktureret tegningsopbygning (layout, samling, detail og styklister)

Skills

Den studerende som gennemfører kurset opnår færdigheder i at:
- Formidle teknisk dokumentation grafisk i 2D og 3D
- Udføre maskintegninger efter DS/ISO 128/129, herunder anvende generelle tolerancer og pasningstolerancer
- Definerer og beskrive maskinkonstruktioner ved at udarbejde detailskitser, detailtegninger, samlingstegninger og styklister
- Identificerer og anvende normdele i maskinkonstruktion

Competences

Efter kurset skal den studerende være i stand til at:
- Formidle og skitserer tekniske ideer
- Konstruere et produkt med udgangspunkt i opsatte krav og kriterier
Være i stand til argumenterer og indgå i dialog med leverandører om tekniske specifikationer
- Udføre den nødvendige dokumentation til produktionsfremstilling
Forstå produktionsforberedelsen af et produkt og indgå i faglig dialog om produktionsmetoderne for produktet

Topics

Teaching methods and study activities

Kursets varighed er ca. 12 uger med 4 lektioner pr. uge. Den samlede arbejdsbelastninger for den studerende er normeret til 138 timer.

Klasseundervisning som er kombineret med øvelsesopgaver i de forskellige vidensområder.

Den studerende forventes at forberede sig ved at læse den angivne litteratur og løse opgaver.

Resources

DS/ISO 128 og DS/ISO 129
Mechanical and Metal Trades Handbook
Diverse noter (VIA Studienet)

Evaluation

Examination

Eksamensforudsætninger:
Alle 13 obligatoriske opgaver er individuelle og skal god-kendes af underviseren.

Prøveform:
Individuel mundtlig eksamen, uden forberedelse, baseret på opgave afleveret rettidigt til underviseren og uploaded i Wiseflow.
Varigheden er ca. 20 minutter
Eksamen tæller 100 % af den endelige karakterIntern bedømmelse 
Tilladte hjælpemidler:
Alle

Reeksamen:
Som ordinær

Grading criteria

Karakter efter 7-trins-skala

Additional information

Responsible

Carsten Mejer Schmidt

Valid from

01-08-2023 00:00:00

Course type

Compulsory Course for Mechanical Engineering
1. semester

Keywords

Isometrisk afbildning, Udfoldning, 3D-CAD, Europæisk projektion, Målsætningsmetoder, Tolerancer, Overfladeruhed, Svejsesymboler, Geometriske tolerancer (GPS), Layout, samling og detailtegning