Print

Termodynamik

Code

MA-TER1

Version

1.1

Offered by

Maskiningeniør

ECTS

5

Prerequisites

For Maskiningeniørstuderende: Grundlæggende matematik og fysik
For Eksportingeniørstuderende: GBE-ENB-M2

Main purpose

Den studerende vil få grundlæggende viden om termodynamik og blive i stand til at udføre tilsvarende basale beregninger.

Knowledge

Den studerende vil efter kurset kende og forstå de vigtigste lovmæssigheder og begreber indenfor termodynamikken, herunder: Termodynamikkens rolle, egenskaber ved rene stoffer, termodynamikkens første og anden lov, gas-kredsprocesser og forbrændingsmotorer, damp-kredsprocesser, statisk varmeledning, intern dreven konvektion, varmeveksling.
 

Skills

Den studerende vil kunne:

• Analysere et termodynamisk system og udvælge relevant teori mhp. at beregne relevante variable og kapaciteter.
• Anvende termodynamiske beregninger til geometrisk dimensionering af et system eller til valg af standardkomponenter.
• Beregne og afbilde processer for idealgasser og vanddamp.
• Analysere vanddamps-kredsprocesser mhp. produktion af varme og arbejde.
• Analysere Otto-kredsprocesser og forbrændingsmotorer.
• Analysere opvarmning og nedkøling af en fluid, der strømmer igennem et rør, herunder brug den logaritmiske middeltemperatur.
• Udføre generel energianalyse af varmevekselere.
• Bruge EES software til termodynamiske beregninger.

Competences

Den studerende vil blive i stand til at inkludere energiaspekter i mekaniske projekter, til at løse simple termodynamiske problemer og til at kommunikere med andre ingeniører om energiaspekter. Den studerende bliver i stand til at følge videregående kurser, f.eks. valgkurser på Energi-specialiseringen.

Topics

 

Teaching methods and study activities

Kursets varighed er ca. 12 uger med 4 lektioner pr. uge. Den samlede arbejdsbelastninger for den studerende er normeret til 138 timer.
Undervisningsformen er klasseundervisning med teorigennemgang kombineret med løsning af opgaver.
 

Resources

Cengel: Thermodynamics: An Engineering Approach, latest edition
Cengel: Heat and Mass Transfer: Fundamentals & Applications, latest edition
EES software

Evaluation

 

Examination

Indstillingskriterier
Ingen

Eksamensform
Skriftlig 4 timer, elektronisk aflevering.
Kursusaktiviteter (2 test og 7 aflevering) tæller tilsammen 30 %, eksamen tæller 70%.
Ekstern censor

Tilladte hjælpemidler:
Alle

Reeksamen
Som ordinær, eksamen tæller 100%.

Grading criteria

Karakteren gives efter 7 skalaen.

Additional information

 

Responsible

Salwan Dihrab

Valid from

01-02-2020 00:00:00

Course type

Compulsory Course for Mechanical Engineering
4. semester

Keywords

Vanddamptabeller, Ideale gasser, Energitekniske anlæg, Entropi, Dampkraftanlæg, Varmeledning, Varmevekslere