Print

Termodynamik

Code

MA-TER1

Version

2.0

Offered by

Maskiningeniør

ECTS

5

Prerequisites

Grundlæggende matematik og fysik

Main purpose

Den studerende vil få grundlæggende viden om termodynamik og blive i stand til at udføre tilsvarende basale beregninger.

Knowledge

Den studerende vil efter kurset kende og forstå de vigtigste lovmæssigheder og begreber indenfor termodynamikken, herunder: Termodynamikkens rolle, egenskaber ved rene stoffer, termodynamikkens første og anden lov, gas-kredsprocesser, damp-kredsprocesser, statisk varmeledning, intern dreven konvektion, varmeveksling.
 

Skills

Den studerende som gennemfører kurset opnår færdigheder i at:

  • Analysere et termodynamisk system og udvælge relevant teori mhp. at beregne relevante variable og kapaciteter.
  • Anvende termodynamiske beregninger til geometrisk dimensionering af et system eller til valg af standardkomponenter.
  • Beregne og afbilde processer for idealgasser og vanddamp.
  • Analysere vanddamps-kredsprocesser mhp. produktion af varme og arbejde.
  • Analysere opvarmning og nedkøling af en fluid, der strømmer igennem et rør, herunder brug den logaritmiske middeltemperatur.
  • Udføre generel energianalyse af varmevekselere.
  • ​Bruge EES software til termodynamiske beregninger.Competences

Den studerende vil blive i stand til at inkludere energiaspekter i mekaniske projekter, til at løse simple termodynamiske problemer og til at kommunikere med andre ingeniører om energiaspekter. Den studerende bliver i stand til at følge videregående kurser, f.eks. valgkurser på Energi-specialiseringen.

Topics

 

Teaching methods and study activities

Kursets varighed er ca. 12 uger med 4 lektioner pr. uge. Den samlede arbejdsbelastninger for den studerende er normeret til 138 timer.
Undervisningsformen er klasseundervisning med teorigennemgang kombineret med løsning af opgaver.
 

Resources

Cengel: Thermodynamics: An Engineering Approach, latest edition
Cengel: Heat and Mass Transfer: Fundamentals & Applications, latest edition
EES software

Evaluation

 

Examination

Eksamensforudsætninger
Kurset indeholder en obligatorisk opgave. Hvis opgaven ikke er afleveret og godkendt indenfor deadline fastsat af underviser,er forudsætningerne for at gå til eksamen ikke opfyldte. Der fastsættes så nye frister for aflevering og godkendelse af opgaven.

Eksamensform: 
Skriftlig 4 timer, elektronisk aflevering.
eksamen tæller 100%.
Ekstern censor

Tilladte hjælpemidler: 
Alle

Reeksamen:
Som ordinær, eksamen tæller 100%.

Grading criteria

Karakteren gives efter 7 skalaen.

Additional information

 

Responsible

Salwan Dihrab

Valid from

01-02-2024 00:00:00

Course type

6. semester
Compulsory for the specialization Mechanical

Keywords

Vanddamptabeller, Ideale gasser, Energitekniske anlæg, Entropi, Dampkraftanlæg, Varmeledning, Varmevekslere