Print

Værkstedspraktik - Dreje og Fræse

Code

MA-PWS1

Version

2.0

Offered by

Maskiningeniør

ECTS

0

Prerequisites

Adgangskrav til studiet
§17 Sikkerhedskursus

Main purpose

Kurset har til formål at give den studerende viden om og praksis i værkstedets maskiner/bearbejdningsmetoder, måleteknik og sikkerhed

Knowledge

Efter gennemførelse af kurset vil den studerende være i stand til at:
• Redegøre for omgang af maskinerne fræser, metaldrejebænk, søjleboremaskine og metalbåndsav
• Redegøre for sikkerhed og dets betydning i værkstedet og omkring maskinerne
• Redegøre for anvendelse af udvalgt måleværktøj, maskintegninger og tolerancer

 

Skills

Efter gennemførelse af kurset vil den studerende have færdigheder i at:
• Sikkerhedsmæssigt forsvarligt at kunne anvende fræser, metaldrejebænk, søjleboremaskine og metalbåndsav
• Læse maskintegninger
• I praksis anvende tolerancer og udvalgt måleværktøj

Competences

Efter kurset skal den studerende være i stand til at:
• Formidle sikker anvendelse af de udvalgte maskiner, tegningsforståelse, anvendelse af tolerancer og udvalgte måleværktøjer.
• Bidrage til valg af egnede bearbejdningsmetoder.

Topics

Teaching methods and study activities

2 timer om ugen over 12 uger
Praksis i værkstedet suppleret med klasseundervisning
Den studerende forventes at deltage 100%

Resources

DS/ISO 2768-1 Tolerancer

Evaluation

Examination

Indstillingskriterier:
Fuld deltagelse

Eksamensform:
Godkendelse med udgangspunkt i løste opgaver

Tilladte hjælpemidler:
Alle

Reeksamen
:
Ingen. Et ikke godkendt forløb skal gentages.

Grading criteria

Godkendt / ikke godkendt

Additional information

​Sikkerhedssko medbringes

Responsible

Valid from

01-08-2022 00:00:00

Course type

Compulsory Course for Mechanical Engineering
1. semester

Keywords

Anvendelse af måleværktøj - Tolerancer - Tegningsforståelse - Sikkerhed i værkstedet og maskiner - Fræser/fræsning og skærende værktøjer i praksis - Metaldrejebænk/drejning og skærende værktøjer i praksis - Søjleboringsmaskinen/boring i praksis - Metalbåndsav i praksis