Print

Værkstedspraktik: Kend din Profession

Code

XA-WS1

Version

2.0

Offered by

Eksportingeniør

ECTS

0

Prerequisites

Ingen

Main purpose

Formålet med værkstedskurset er at introducere den studerende til de forskellige jobmuligheder, der foreligger for en færdiguddannet eksportingeniør. Kurset skal desuden kvalificere den studerendes specialevalg. Endelig skal den studerende selvstændigt kunne reflektere over professionsvalg og karriereforløb for derigennem at kunne foretage relevante valg i studieforløbet. 

Knowledge

Den studerende skal indhente viden omkring hvilke jobmuligheder der foreligger som færdiguddannet samt hvilke kompetencer den studerende løbende forventes at tilegne sig igennem studiet..

Skills

Den studerende skal tilegne sig tilstrækkelig viden omkring, hvad uddannelsen Eksportingeniør/Global Business Engineer kan bruges til, således at den studerende kan tage beslutninger omkring bla. udlandsophold og valgfag.

Competences

Den studerende skal kunne udarbejde en relevant og  jobbeskrivelse, CV, Linkedin profil og video pitch.

Topics

Teaching methods and study activities

Der vil i løbet af workshopdagene   være virksomhedsbesøg, oplæg og teamwork omkring CV og Linkedin profil.

 

Resources

Materiale, som skal anvendes i workshoppen vil være uploadet i kursusfolderen for workshoppen i ITS Learning.​.

Evaluation

Examination

Godkendelsesforudsætninger

  • 75% deltagelse,
  • Afleveret relevant jobbeskrivelse,, CV, Linkedin profil og videopitch. Godkendelse af afleveringer. 

​Tilladte hjælpemidler:
alle

Ved manglende godkendelse tages kurset ved næste ordinære kursus. 

Grading criteria

​Godkendt/ikke godkendt

Additional information

Responsible

Kirsten Nørgaard Jeosen

Valid from

01-02-2024 00:00:00

Course type

Compulsory for Eksportingeniør
2. semester

Keywords

Professionen Eksportingeniør/Global Business Engineer, jobfunktion, virksomhedsbesøg, jobbeskrivelser, CV, LinkedIn, video pitch, etc.