Print

Værkstedspraktik - Svejsning, Skæring og Bukning

Code

MA-PWS2

Version

1.0

Offered by

Maskiningeniør

ECTS

0

Prerequisites

MA-PWS1 gennemført

Main purpose

Kurset har til formål at give den studerende viden om og praksis i værkstedets maskiner/udstyr inden for flammeskæring, TIG/MAG-svejsning, plasmaskæring, bukning og lettere montagearbejde

Knowledge

Efter gennemførelse af kurset vil den studerende være i stand til at:

  • Redegøre for omgang/anvendelse af bukke-, svejse-, skæreudstyr samt lettere montageteknikker.

 

Skills

Efter gennemførelse af kurset vil den studerende have færdigheder i at:

  • Sikkerhedsmæssigt forsvarligt at anvende bukke-, skære- og svejseudstyr og udføre lettere montagearbejde

Competences

Efter kurset skal den studerende være i stand til at:

  • Formidle sikker anvendelse af de udvalgte maskiner/udstyr.
  • Selvstændigt indhente, søge, vurdere og tilegne sig ny viden inden for emnet.
  • Bidrage til valg af egnede samlingsmetoder.

Topics

Teaching methods and study activities

2 timer om ugen over 12 uger
Praksis i værkstedet 
Den studerende forventes at deltage 100%

Resources

§17 materiale

Evaluation

Examination

Indstillingskriterier:
Fuld deltagelse

Eksamensform:
Godkendelse med udgangspunkt i løste opgaver

Tilladte hjælpemidler:
Alle

Reeksamen
:
Ingen. Et ikke godkendt forløb skal gentages.

Grading criteria

Godkendt / ikke godkendt

Additional information

​Sikkerhedssko medbringes

Responsible

Valid from

01-08-2022 00:00:00

Course type

Compulsory for Eksportingeniør
3. semester

Keywords

- Anvendelse af skærer-, svejse- og bukkeudstyr - Lettere montagearbejde - Flamme- og plasmaskærer i praksis - TIG/MAG-svejsning i praksis - Bukning i praksis - §17 kursus. Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring.