Print

Webudvikling

Code

SW-WEB1

Version

1.0

Offered by

Software Ingeniør

ECTS

5

Prerequisites

Generelle adgangskrav

Main purpose

Formålet med kurset er at introducere teorier og værktøjer således at de studerende kan opnå et niveau af viden, samt tilegne sig færdigheder, i at designe og udvikle responsive hjemmesider for både PC og mobile enheder ved brug af grundlæggede webprogrammering.

Knowledge

Efter at have gennemført kurset, vil den studerende have opnået viden til at kunne: 
• Beskrive de forskellige filformater der bruges i webudvikling samt deres formål.
• Reproducere hjemmeside layouts ved brug af HTML5 og CSS3 ud fra billeder/screenshots af andre hjemmesider.
• Udvælge passende attributter for HTML5 elementer.
• Forklare forskellen mellem responsive og ikke-responsive hjemmesider.
• Teste HTML5 filer for fejl ved brug af W3C valideringsværktøjer.
• Gøre rede for forskellige mellem JavaScript og Java programmeringssproget.

Skills

Efter at have gennemført kurset, vil den studerende have opnået færdigheder til at kunne: 
• Lave hjemmesider ved brug af Hyper Text Markup Language (HTML5).
• Bruge simple såvel som avancerede CSS3 selectors og properties, til at styre layout af hjemmesider.
• Anvende Bootstrap grid frameworket til at lave responsive hjemmesider.
• Anvende Bootstrap klasser til at styre layout af responsive hjemmesider.
• Implementere JavaScript funktioner til at tilføje funktionalitet på hjemmesider.
• Bruge XMLHttpRequest til at læse indholdet af en ekstern fil, og integrere indholdet på en hjemmeside.
• Udvælge HTML elementer, og anvende jQuery animationer på elementerne, for at gøre hjemmesider interaktive.

Competences

Efter at have gennemført kurset, vil den studerende have opnået kompetencer til at kunne: 
• Designe og implementere platformsuafhængige hjemmesider.

Topics

Teaching methods and study activities

Undervisningen vil være klassebaseret og vil involvere forelæsninger af læreren og øvelser i klassen. De studerende forventes også at arbejde på øvelser udenfor de fastlagte lektioner. Den samlede arbejdsbyrde for den studerende forventes at være omkring 130 timer

Resources

[Duckett, 2011] : HTML & CSS Design and build Webstites, Jon Duckett, First Edition, ISBN: 978-1-118-00818-8
[LaGrone, 2013] : HTML5 and CSS3 Responsive Web Design Cookbook, ISBN: 978-1-84969-544-2
[Duckett, 2014] : Javascript & jQuery, Jon Duckett, First Edition, ISBN: 978-1-118-53164-8
 
https://www.w3schools.com/
http://getbootstrap.com/
http://jquery.com/

Evaluation

Examination

Indstillingskrav til prøve:
 i. Registreret fremmøde på min. 75%
ii. Obligatoriske kursusaktiviteter afleveret inden deadline og godkendt.

Prøveform:
Digital skriftlig eksamen, 2 timer, 2 dele:
Del 1  Multiple choice spørgsmål, 30 minutter
Del 2  Short answer spørgsmål (forklar og skriv kode), 90 minutter

Ekstern bedømmelse

Tilladte hjælpemidler:
Del 1  Ingen hjælpemidler tilladt
Del 2  Alle hjælpemidler tilladt - inkl. internetadgang
Enhver form for kommunikation mellem studerende eller mellem studerende og en ekstern part er forbudt og vil blive betragtet som en overtrædelse af eksamensreglerne.

Syge- og omprøve:
Gennemføres som den ordinære prøve, men kan dog besluttes gennemført som mundtlig eksamen.

Grading criteria

Karakter efter 7-trins skalaen.
Skriftlig eksamen udgør 100% af den endelige karakter.

Additional information

​Til og med forår 2022 var dette kursus benævnt SW-RWD1, Responsivt Webdesign

Responsible

Line Lindhardt Egsgaard (LILE)

Valid from

01-08-2022 00:00:00

Course type

7. semester
Danske valgfag

Keywords

HTML5, CSS3, Media query, Bootstrap, JavaScript, XML, AJAX, jQuery