Print

Workshop: Virksomhedsbesøg samt workshop med bæredygtigheds tematik

Code

XA-WS2K

Version

1.0

Offered by

Eksportingeniør

ECTS

0

Prerequisites

-

Main purpose

Formålet med værkstedskurset er gennem en række virksomhedsbesøg samt deltagelse én dag i Green Innovation Week at introducere de studerende til, hvordan bæredygtighed generelt kan arbejdes med samt hvorledes en række virksomheder arbejder konkret med bæredygtighed. 
Yderligere har værkstedskurset til formål at give den studerendes viden om potentielle samarbejder, der kunne være relevante at samarbejde under studiet. 

Knowledge

Den studerende skal under besøg og workshop indhente viden omkring hvilke bæredygtighedstiltag nogle virksomheder arbejder med. Ydermere giver besøgene den studerende mulighed for at se konkrete jobmuligheder, der foreligger som færdiguddannet samt hvilke krav der stilles til disse. 
Deltagelsen i Green Innovator Week giver den studerende indsigt i bredden af hvorledes der i samfundet, bliver arbejdet med bæredygtighed

Skills

​-

Competences

​-

Topics

​-

Teaching methods and study activities

Undervisning fra BAL1 vil lægge til grund for den studerendes evne til at beskue og vurdere den besøgte virksomheds arbejde indenfor bæredygtighed

Resources

Ingen

Evaluation

Examination

Indstillingskriterier:
100% deltagelse i alle virksomhedsbesøg samt én dag på Green Innovation Week 

Eksamensform: 
 Ingen eksamen
 
Tilladte hjælpemidler: 
-

Reeksamen:
-

Grading criteria

Bestået/ikke bestået

Additional information

​Der er krav om 100% deltagelse i oplyste arrangementer

Responsible

Rune Aardal Hansen/Flemming B. Østergaard Andersen

Valid from

01-08-2023 00:00:00

Course type

Compulsory for Eksportingeniør
3. semester

Keywords

Bæredygtighed, Profession, Virksomhedsbesøg, jobfunktion