Pige holder sine forældre i hånden.

Styrk den tidlige forebyggende indsats
for børn og unge i udsatte positioner

Forebyggelse og tidlig indsats for udsatte børn og unge

Forebyggelse og tidlig indsats er et fælles ansvar

Har du også del i den store opgave, det er at sætte ind så tidligt og relevant som muligt i forhold til børn og unge i udsatte positioner?

Du er ikke alene! Vi er også optagede af det fælles ansvar, det er at sikre en tidlig og kvalificeret indsats for børn, unge og familier. Det er vi, fordi vi ved, at jo tidligere og mere relevant der handles, des større er sandsynligheden for, at problemerne kan afhjælpes, inden de vokser sig store - Både i et menneskeligt og et samfundsmæssigt perspektiv er det dyrt at vente.

Vil du være med?

Vi har her på siden samlet viden, aktiviteter og tilbud om kompetenceudvikling til dig, der gerne vil eller allerede arbejder med tidlig indsats – inden for enten dagtilbud, skole, familierettede indsatser, sagsbehandling eller på sundhedsområdet. På alle kompetenceudviklingsforløb inddrager vi din erfaring og bringer forskningsbaseret viden i spil i forhold til din praksis. På den måde er et forløb altid tæt relateret til din kontekst, og du kan bruge din nye viden fra dag ét.

Er I et team eller en afdeling, der skal løfte i flok, giver et skræddersyet forløb et godt udgangspunkt for at kvalificere indsatsen sammen. Find din kontakt længere nede på siden, hvis du vil kende jeres muligheder.

Uddannelsestilbud og events

Uddannelsesforløb - for dig på det sociale eller pædagogiske område 

Vil du styrke dine kompetencer og din faglige indsats inden for tidlige og forebyggende indsatser? Find aktuelle uddannelsesforløb, som specifikt er målrettet dit daglige arbejde.

Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb

Resultatet bliver bedre, når man løfter i flok! Et skræddersyet forløb tager udgangspunkt i netop den viden, I står og har brug for i fx vuggestuen, børnehaven, den integrerede institution, på skolen eller hos bostedet.

Gratis konference: Tidlig forebyggende indsats

Kom til konference om tidlige forebyggende indsatser den 20.09.2018. Konferencens tema er virksomme metoder, der styrker den tidlige indsats. Programpunkterne er bl.a. inddragelse af familie og netværk og dokumentation. Vil du være med? 

Metoder og programmer

To drenge koncentrerer sig om skoleopgaver

Opsporingsmodellen

Arbejder du med opsporing af børn i en udsat position? Bliv klogere på opsporingsmodellen.

Mand løfter pige

De Utrolige År®- programmer for børn, forældre og personale

Find det program, der matcher dine behov!

Pædagog eller lærer hjælper elev med at stave

HANEN - et program om sprog 

HANEN er et canadisk program med rødder i forskning. Bliv certificeret!

Børn på gynge

ICS - Integrated Children's System

Kvalificering i arbejdet med ICS i din daglige praksis!

PMTO - Parent Mangement Training

Parent Management Training 

Bliv certificeret terapeut i evidensprogrammet PMTO.

Vil du vide mere?

Forskning: VIA Samfund & sociale forhold

Vores viden og udbud har dybe rødder i forskning - læs mere om centret VIA samfund & Socialt arbejde.

Rapport fra Egmont Fonden:

Udsatte småbørn har brug for tidligere hjælp.

Socialstyrelsen: 196,6 mio. kr. til udsatte børn og unge

Nye initiativer skal styrke indsatsen for udsatte børn og unge.

Kontakt 

Liza Riis Lange | VIA University College

Uddannelsesleder

Liza Riis Lange
T: +45 87 55 19 16
E: lizl@via.dk

 

Lykke Kolby Stengaard

Chefkonsulent

Lykke Kolby Stengaard
T: +45 87 55 18 34
E: lkst@via.dk