Pige holder sine forældre i hånden.

Styrk den tidlige forebyggende indsats
for børn og unge i udsatte positioner

Forebyggelse og tidlig indsats for udsatte børn og unge

Forebyggelse og tidlig indsats er et fælles ansvar

Har du også del i den store opgave, det er at sætte ind så tidligt og relevant som muligt i forhold til børn og unge i udsatte positioner?

Du er ikke alene! Vi er også optagede af det fælles ansvar, det er at sikre en tidlig og kvalificeret indsats for børn, unge og familier. Det er vi, fordi vi ved, at jo tidligere og mere relevant der handles, des større er sandsynligheden for, at problemerne kan afhjælpes, inden de vokser sig store - Både i et menneskeligt og et samfundsmæssigt perspektiv er det dyrt at vente.

Vil du være med?

Vi har her på siden samlet viden, aktiviteter og tilbud om kompetenceudvikling til dig, der gerne vil eller allerede arbejder med tidlig indsats – inden for enten dagtilbud, skole, familierettede indsatser, sagsbehandling eller på sundhedsområdet. På alle kompetenceudviklingsforløb inddrager vi din erfaring og bringer forskningsbaseret viden i spil i forhold til din praksis. På den måde er et forløb altid tæt relateret til din kontekst, og du kan bruge din nye viden fra dag ét.

Er I et team eller en afdeling, der skal løfte i flok, giver et skræddersyet forløb et godt udgangspunkt for at kvalificere indsatsen sammen. Find din kontakt længere nede på siden, hvis du vil kende jeres muligheder.

Uddannelser og kurser

Dagtilbud og skole

Vil du styrke dit daglige arbejde med tidlige indsatser i på dagtilbuds- eller skoleområdet? Find uddannelser og kurser for dig, der arbejder med tidlige og forebyggende indsatser i dagtilbud og skole.

Familierettede indsatser

Vil du styrke din indsats på familieområdet i dit daglige arbejde med tidlige og forebyggende indsatser? Find uddannelser og kurser for dig, der er optaget af og som arbejder med familierettede indsatser for udsatte børn og unge.

Anbringelsesområdet

Vil du styrke dine kompetencer i dit arbejde med forebyggelse og tidlig indsats for børn og unge på anbringelsesområdet? Eller er I en plejefamilie, og mangler i nye værktøjer? Find det uddannelsesforløb, der matcher dine eller jeres behov.

Sagsbehandling på børne- og familieområdet

Vil du udvikle dine kompetencer, som sagsbehandler eller leder, i forhold til arbejdet med forebyggelse og tidlig indsats for udsatte børn og unge og familier? Find det uddannelsesforløb, der matcher dine behov.

Sundhedsområdet - uddan dig til sundhedsplejerske

Vil du gerne kvalificere dig til at varetage sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende opgaver i relation til børn, unge og deres familier? Og vil du styrke tidlige indsatser? Så er specialuddannelsen til sundhedsplejerske noget for dig.

Vil du vide mere?

Hvordan knækker vi sammen den sociale arv?

Få tre bud på indsatsområder, der er afgørende for at knække den sociale arv.

Hvad er tidlig indsats? 

Og hvorfor er det så vigtigt at sætte ind så tidligt som muligt over for børn, unge og familier i udsatte positioner?

Forskning: VIA Samfund & sociale forhold

Vores viden og udbud har dybe rødder i forskning - læs mere om centret VIA samfund & Socialt arbejde.

Rapport fra Egmont Fonden:

Udsatte småbørn har brug for tidligere hjælp.

Socialstyrelsen: 196,6 mio. kr. til udsatte børn og unge

Nye initiativer skal styrke indsatsen for udsatte børn og unge.

Metoder og programmer

To drenge koncentrerer sig om skoleopgaver

Opsporingsmodellen

Arbejder du med opsporing af børn i en udsat position? Bliv klogere på opsporingsmodellen.

Mand løfter pige

De Utrolige År®- programmer for børn, forældre og personale

Find det program, der matcher dine behov!

Pædagog eller lærer hjælper elev med at stave

HANEN - et program om sprog 

HANEN er et canadisk program med rødder i forskning. Bliv certificeret!

Børn på gynge

ICS - Integrated Children's System

Kvalificering i arbejdet med ICS i din daglige praksis!

PMTO - Parent Mangement Training

Parent Management Training 

Bliv certificeret terapeut i evidensprogrammet PMTO.

Kontakt 

Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb

Resultatet bliver bedre, når man løfter i flok! Et skræddersyet forløb tager udgangspunkt i netop den viden, I står og har brug for i fx vuggestuen, børnehaven, den integrerede institution, på skolen eller hos bostedet.

Liza Riis Lange | VIA University College

Uddannelsesleder

Liza Riis Lange
T: +45 87 55 19 16
E: lizl@via.dk

Lykke Kolby Stengaard

Uddannelsesleder

Lykke Kolby Stengaard
T: +45 87 55 18 34
E: lkst@via.dk

Mød vores tværfaglige team

Hos VIA har vi et tværfagligt miljø, der understøtter forebyggende og tidlige indsatser på forskellig vis. Det faglige miljø består af konsulenter og undervisere, og vi står altid klar til at hjælpe jer.