Kvinde står bøjet over baby

Specialuddannelsen til sundhedsplejerske

Kom til informationsmøde tirsdag den 29. maj 2018 kl. 15:00-17:00 på VIA University College, Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus N. Du får blandt andet information om uddannelsens indhold og opbygning, og vi fortæller om, hvordan man søger ind på uddannelsen, og hvilke optagelseskrav der er. Der kræves ingen tilmelding.

Ansøgningsfristen er mandag den 20. august 2018 kl. 12:00. Det bliver muligt at søge ind på uddannelsen ultimo maj via ansøgningsformular her på hjemmesiden.

Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske

Tilføj som favorit
Vil du gerne kvalificere dig til at varetage sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende opgaver i relation til børn, unge og deres familier? Så er specialuddannelsen til sundhedsplejerske noget for dig.

Dit udbytte

Uddannelsen giver dig kompetencer til at varetage sundhedsfremme og forebyggelse i relation til børn, unge og deres familier gennem varetagelse af sundhedsplejerskers funktionsområder.
Læs hele beskrivelsen
Noget af det, vi vil beskæftige os med under uddannelsen, er, at du som sundhedsplejerskestuderende opnår indsigt i og forståelse for sundhedsplejerskeinstitutionens opbygning og placering i et politisk styret sundhedsvæsen.
Susanne Klit Sørensen, Uddannelsesansvarlig, VIA University College
 • Uddannelsens opbygning

  Sundhedsplejerskeuddannelsen er en specialuddannelse af 1½ års varighed, svarende til 90 ECTS-point: 1 års teori ved VIA University College i Aarhus og ½ års klinik, fordelt som 2x3 mdr, i en uddannelsesstilling i en kommune. 

  Der er uddannelsesstart hvert år pr. 1. januar – med afslutning året efter den 30. juni.

  Den teoretiske del er SU-berettiget (læs mere på www.su.dk), mens du aflønnes af ansættelseskommunen i den kliniske del.

  Uddannelsen er opdelt i tre afsnit:
  • Børn, unge og familier med almene behov (teori og klinisk uddannelse)
  • Børn, unge og familier med særlige behov (teori og klinisk uddannelse)
  • Organisation, udvikling, forskning, dokumentation og evaluering (teori) 
 • Hvem deltager

  Sygeplejersker
 • Adgangskrav

  Forudsætninger for optagelse på Specialuddannelsen til sundhedsplejerske er:

  • Dansk eller udenlandsk sygeplejerskeeksamen på bachelorniveau.
  • Eller anden dansk eller udenlandsk sygeplejerskeeksamen suppleret med modulet "Praksis-videnskabsteori og metode fra den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Se vores udbud af dette modul her. Du skal have bestået modulet før du kan starte på uddannelsen.
  • Dansk autorisation som sygeplejerske.
  • Klinisk erfaring fra ansættelse som sygeplejerske svarende til mindst 2 års fuldtidsansættelse inden for minimum to af følgende områder, heraf mindst et ansættelsesforløb af 8 måneders varighed:

  a) Svangre - og barselspleje
  b) Neonatologi
  c) Pædiatri
  d) Børne- og ungdomspsykiatri
  e) Lægekonsultation
  f) Hjemmesygepleje

  Du skal have klar og tydelig dokumentation for varigheden af din ansættelse. Samt klar og tydelig dokumentation for hvilke områder du har erfaring fra.

  • En skriftlig ansættelsesaftale med en kommune (for Færøerne og Grønland gælder ansættelse under staten) i forhold til klinisk uddannelse i ½ år, (der udbydes hvert år 120 uddannelsesplader i de danske kommuner fordelt på Jylland og Sjælland).

  Har du erfaring som sygeplejerske fra områder, der svarer til de ovenstående, er der mulighed for at søge dispensation. Din dispensationsansøgning skal være klar og tydelig med, hvilket område du søger dispensation indenfor.

  Har du spørgsmål til dispensation eller optagelseskravene, er du velkommen til at kontakte os. Se kontaktoplysninger nederst på siden.

  Uddannelsen udbydes – udover på VIA - på professionshøjskolen Metropol i København. Bemærk, at du kun kan ansøge om optagelse ét sted.

 • Sådan tilmelder du dig

  Du kan ansøge om optagelse på Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske ved at bruge vores online tilmelding. Når du ansøger skal du ansøge både om optagelse på uddannelsen og om en uddannelsesplads i en kommune. Læs mere om processen og ansøg her.

Kontakt

jula480x480.jpg

Julie Mellergaard Larsen

Administrativ partner

+45 87 55 18 73

jula@via.dk

Julie Mellergaard Larsen

Administrativ partner

+45 87 55 18 73

jula@via.dk

jula480x480.jpg
mgfl480x480.jpg

Milter Godsk Fly

Studievejleder

+45 87 55 18 68

mgfl@via.dk

Milter Godsk Fly

Studievejleder

+45 87 55 18 68

mgfl@via.dk

mgfl480x480.jpg