Børn i gynge

Vi forsker i sociale og pædagogiske processer i børn og unges hverdagsliv

VIA Kultur & Pædagogik

Center for forskning & udvikling

Vi bidrager til forskning og praksisudvikling inden for en bred vifte af kulturelle og pædagogiske problemstillinger. Vi arbejder med kompleksitetssensitive undersøgelser af børn, unge og andre brugergruppers trivsel, deltagelse, udvikling og læring

Om centret

 • Forskningsområder

  Forskningscentrets fem programmer er knyttet til grundlæggende, pædagogiske problemstillinger

  I VIA Kultur & Pædagogik laver vi undersøgelser, der bidrager med et nuanceret og alsidigt blik på kultur og pædagogik.

  Vi forsker blandt andet i børns perspektiver på det gode institutionsliv, unges fritid, motion og bevægelse i folkeskolen, samt æstetik i digital litteratur. Vi benytter forskellige tilgange og metoder – og vores forskning tager blandt andet afsæt i feltarbejde, interviews, spørgeskemaer og forskellige participatoriske og visuelle metoder.

  Vores undersøgelser bidrager til at udvikle videngrundlaget på professionshøjskolerne og i pædagogisk praksis. Derfor har vi et tæt samarbejde både med uddannelserne og praksis, så undersøgelserne er anvendelige og relevante. Studerende fra lærer-, pædagog- og socialrådgiveruddannelsen tager ligeledes del i det empiriske og analytiske arbejde.

  Centret har følgende forskningsområder, inddelt i fem forskningsprogrammer:

  Program for Velfærdarbejde med flygtninge, indvandrere og etniske minoriteter 

  • Tematiserer det sociale og pædagogiske arbejdes kulturelle logikker, som de udfolder i professionelle relationer til borgere med flygtninge-, indvandrer- og/eller etnisk minoritetsbaggrund
  • Sætter fokus på, hvad denne gruppe af borgere mødes med af professionelle vaner, rutiner, erfaringer, (for)forståelser, holdninger og projekter
  • Forsker aktuelt i:
   • Hvordan samskabelse som ressourceorienteret udviklingsmodel kan styrke samarbejdet mellem flygtningeforældre og professionelle i folkeskolen
   • Hvordan strukturel racisme og racialisering er på spil i det velmenende integrationsarbejde
   • Hvordan bekymringer om udsatte unge bliver til særlige bekymringer, når det sociale arbejde indgår i en anti-radikaliseringsindsats
   • Hvad medborgerskabspædagogik betyder i en kulturelt mangfoldig pædagogisk praksis.

  Program for Æstetik og Pædagogik forsker bl.a. i:

  • Animationspædagogik, æstetiske erfaringer og digital dannelse
  • Æstetik og fanfiktion
  • Multimodal æstetisk tekstkompetence 
  • Menneskers sårbarhed og styrker gennem parader, musik, dialog og optræden
  • Musikalske skønne øjeblikke i børnehaven
  • Billedkunst som efterstræbelsesværdig modstand
  • Stedspecifik æstetisk læring – rummets fortællinger i en pædagogisk kontekst

  Program for Børn og Unges Hverdagsliv forsker bl.a. i:

  • Hverdagslivet som det udspiller sig i skoler, SFO’er, fritids- og ungdomsklubber, idrætsforeninger mm.
  • Krydsfeltet mellem strukturelle krav og unges hverdagskonstruktioner af normalitet og afvigelse
  • Børns online deltagelse på YouTube
  • Normkreativitet i skolen

  Program for Krop, bevægelse og idræt forsker bl.a. i:

  • Sammenhæng mellem kropslig udvikling og sociale relationer
  • Børnekultur og bevægelsesglæde
  • Kropslig dannelse i børnehave og skole
  • Motion og bevægelse i udskolingen

  Program for Barndomspædagogik forsker bl.a. i:

  • Det gode børne institutionsliv
  • Hverdagspædagogik
  • Børns egenkultur
  • Overgange til skole (transition studies)
  • Børns perspektiver og inddragelse
 • Udvalgte projekter

  Vi udvikler projekter med fokus på kultur og pædagogik.

  Litteraturlæsning med nye medier – fra e-bog til i-bog

  Projektets formål har dels været at undersøge, hvordan børn og unge læser og går til litteratur på en skærm. Dels at udvikle et eksemplarisk, digitalt børnelitterært værk, der kan bidrage til læselyst og udvikling af fiktionsindsigt.

  Et væsentligt resultat var udviklingen af I-bogen Tavs af Camilla Hübbe, m.fl. Et stort arbejde med såvel æstetiske, tekniske og pædagogiske udfordringer.

  Et andet væsentligt resultat var opdagelsen af I-bogens brede læser-appel. Og børnenes optagethed af litteraturlæsning på skærm. Det peger på, at i-bøger og litteraturlæsning med nye medier har væsentlige potentialer. Både ud fra et litterært-æstetisk perspektiv, som ud fra et læse- og inklusionsperspektiv.

  Projektperiode: 2012 – 2013

  Projektpartnere: Kommunernes skolebiblioteksforening, forlaget Høst & Søn og VIA UC. Desuden har der været støtte fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker.

  Mere om projektet:
  Læs mere på UC Viden

  Projektleder:

  Ayoe Henkel, lektor
  E: aqh@via.dk


  Forskrifter for god pædagogik

  Et forskningsprojekt, der undersøger pædagogers fagsprog ud fra udvalgte forskrifter som selvforvaltning, anerkendelse, inklusion, læreplaner og trivsel. Forskningsprojektet konkluderer, at pædagoger har et fagsprog, der er kulturelt forankret og tæt knyttet til praksis.

  Ifølge Forskningsprojektet er den gode pædagogik betinget af pædagogers dobbelte tilstedeværelse i to samtidige handlerum. Det ene rum er barne-/borgerstyret, hvori pædagoger griber barnet/borgerens initiativ. Mens det andet er pædagogstyret og knyttet til overordnede pædagogiske mål.

  Projektperiode: 2012 – 2015

  Samarbejdspartnere: Projektet er udviklet i et samarbejde mellem forskere fra Pædagoguddannesen VIA og DPU (Danish School of Education, AU). Desuden har pædagogstuderende fra både pædagoguddannelsen og kandidatuddannelsen deltaget som medforskere.

  Mere om projektet:
  Læs mere på UC Viden
  En bog om hele projektet er under udarbejdelse.

  Projektleder:

  Hanne Hede Jørgensen, lektor
  E: hhj@via.dk


  Unges hverdagsliv på tværs af tid og sted og i mellem institutionelle kontekster – om ustruktureret socialisering i urbane rum

  Forskningsprojektet ønsker at undersøge den tid unge forvalter uden for og imellem pædagogiske, institutionelle og familiære rammer. Projektet undersøger unges ”egne steder”, herunder hvordan de tager kvarteret og lokalsamfundet i anvendelse. 

  Analyseresultater indikerer, at unges socialiseringsprocesser, på trods af fraværet af voksne, er knapt så ustruktureret som først antaget. 

  Projektperiode: 2014 - 2015

  Mere om projektet: 

  Læs mere på UC Viden
  En bog om hele projektet er under udarbejdelse.

  Projektledere:

  David Thore Gravesen, lektor
  E: dtg@via.dk 

  Peter Hornbæk Frostholm, lektor
  E: phf@via.dk 


  Se flere af centrets projekter i UC Viden

 • Medarbejdere

  Kontakt centrets medarbejdere.

  Lise Høgh Jönsson, ph.d., centerleder

  VIA Kultur & Pædagogik
  T: +45 87 55 17 21
  E: lhjo@via.dk
  UC Viden-profil
  LinkedIn

  Særlig viden om:
  • Identitet og identificering
  • Minoriteter
  • Kvalitative metoder 

  Marta Padovan-Özdemir, adjunkt, ph.d.

  Programkoordinator for forskningsområdet Velfærdsarbejde med flygtninge, indvandrere og etniske minoriteter
  VIA Pædagoguddannelsen
  T: +45 87 55 36 92
  E: mapa@via.dk
  UC Viden-profil
  LinkedIn

  Særlig viden om:
  • Dansk pædagogisk integrationshistorie
  • Flerkulturelt forældresamarbejde
  • Racisme og racialisering i velfærdsprofessionelt arbejde

  David Thore Gravesen, ph.d.

  Programkoordinator for forskningsområdet Børn og unges hverdagsliv
  VIA Pædagoguddannelsen
  T: +45 87 55 37 31
  E: dtg@via.dk
  UC Viden-profil 
  LinkedIn

  Særlig viden om:
  • Ungdomskultur
  • Pædagogers professionsidentitet
  • Social reproduktion

  Jens-Ole Jensen, ph.d., docent

  Programkoordinator for forskningsområdet Krop, bevægelse og idræt
  Ledelsessekretariatet
  T: +45 87 55 17 08
  E: joj@via.dk
  UC Viden-profil 
  LinkedIn
  Ekspert-profil

  Særlig viden om:
  • Krop, idræt og bevægelse
  • Kvalitative metoder
  • Børne- og ungekultur

  Martin Blok Johansen, ph.d. 

  Programkoordinator for forskningsområdet Æstetik og kultur
  VIA Læreruddannelsen
  T: +45 87 55 17 18
  E: blok@via.dk
  UC Viden-profil

  Særlig viden om:
  • Spændingsforhold mellem æstetik og pædagogik;
  • Potentialer i vanskeligheder
  • Teori/praksis-problematikker

  Anette Boye Koch, ph.d., docent

  Programkoordinator for forskningsområdet Barndomspædagogik
  VIA Pædagoguddannelsen
  T: +45 87 55 35 09
  E: abk@via.dk
  UC Viden-profil 
  LinkedIn
  Ekspert-profil

  Særlig viden om:
  • Trivsel
  • Børneperspektiver
  • Dagtilbudspædagogik

  Se en oversigt over centrets medarbejdere

 • Samarbejdspartnere

  Vi er altid interesserede i at samarbejde om udvikling af ny viden - og samarbejder i centeret på forskellig vis med følgende partnere.

  Fora, foreninger og centre:

  • Forum for idræt, historie og samfund 
  • BUPL 
  • Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) 
  • Center for Dagtilbudsforskning (CEDIF) 
  • Kulturprinsen – Udviklingscenter for børne- og ungekultur 
  • Sangens Hus, Herning 
  • Animation Workshop, Viborg 
  • Forlaget Gyldendal Uddannelse
  • Rambøll
  • Undervisningsministeriet
  • Socialministeriet

  Fonde:

  • Lokale & Anlægsfonden

  Kommuner:

  • Aarhus Kommune
  • Horsens Kommune 
  • Ikast-Brande Kommune 
  • Københavns Kommune
  • Silkeborg Kommune
  • Viborg Kommune
  • Mariagerfjord Kommune

  Universiteter og Professionshøjskoler:

  • UCC Professionshøjskolen, University College Sjælland og Professionshøjskolen University College Nordjylland 
  • FIIBL Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring, SDU Syddansk Universitet og University College Lillebælt 
  • Kosmos, Videncenter for kost, motion og sundhed, UC Syd 
  • Active living, Institut for idræt og biomekanik, SDU Syddansk Universitet 
  • Centre for Design, Learning & Innovation, Ålborg Universitet 
  • Innovationslaboratoriet for pædagogik og bevægelse, VIA University College
  • Musikterapiprogrammet, Aalborg Universitet 
  • InDiMedia, Aalborg Universitet 
  • Center for Børnelitteratur, Aarhus Universitet
  • Nationalt Center for Skoleforskning (dagtilbud og skoler), Aarhus Universitet

  Faglige netværk

  • Nordisk Forskernetværk: Unge i Risiko

  Internationale partnere

  • University College Ghent, Belgien
  • University of Minho, Portugal
  • The University of Northampton, Storbritannien
  • University College Limburg, Belgien
  • 2 Dimotiko Sxoleio Kalamata, Grækenland

Få mere inspiration

Satire tegning af et skab som fællesskabet, og hvordan man åbner det.

Projekt skal forebygge ekstremisme og radikalisering

Undervisningsministeriet har uddelt knap 8. mio. kroner til et projekt, der skal forebygge ekstremisme og radikalisering allerede i børnehaven.

Trivsel og læring for de mindste børn

Forskningsprojekt sætter fokus på læring og trivsel

Nyt forsknings- og udviklingsprojekt skaber ny viden om indsatser, der understøtter læringsmiljøer.

Forskningspris til ansatte

Forskningspris til VIA-ansatte 

Tysk forskningspris anerkender forskernes arbejde med børne- og ungdomsforskning.
Børnehavebørn i fælles leg

Studerende er medforskere i forskningsprojekt

Forskningsprojektet "Forskrifter for god pædagogik" inviterer studerende ind som medforskere.

To drenge ser på iPad

I-bog gav svage læsere ny læselyst

Projekt viser, at digitale bøger skabt til nye medier motiverer de ældste skoleelever til at læse mere.