VIA er en del af Nationalt Videncenter for Læsning

VIA medfinansierer og deltager aktivt i det nationale videncenters forskning.

Nationalt Videncenter for Læsning samler, skaber og spreder viden om literacy, læsning, skrivning og sprog. Det sker gennem formidling og forsknings- og udviklingsprojekter.

Videncentret drives og finansieres af de syv professionshøjskoler, herunder VIA University College. Ud over professionshøjskolerne samarbejder centret med universiteter, kommuner, organisationer, skoler og dagtilbud samt andre videncentre i Danmark og Norden.

I VIA er samarbejdet med centret forankret i forskningsprogrammerne for Literacy og Sprogpædagogisk praksis. VIA er repræsenteret i centrets styre- og kvalitetssikringsgrupper, ligesom VIA-medarbejdere løbende deltager i centrets projekter og aktiviteter.

For yderligere information, kontakt:

Line Møller Daugaard, ph.d., programkoordinator for forskningsområdet Sprogpædagogisk praksis
T: + 45 87 55 17 36
E: lida@via.dk

Mette Vedsgaard Christensen, docent, ph.d., programkoordinator for forskningsområdet Literacy
T: + 45 87 55 17 13
E: mvc@via.dk