VIA Livslang Læring-mennesker på vej i fodgængerfelt

Formel og uformel læring hele livet

VIA Livslang læring

Center for forskning & udvikling

VIA Livslang Læring undersøger, hvordan læring og karriereplanlægning udvikler sig for det enkelte menneske livet igennem. Centret består af tre programmer: Program for erhvervspædagogik, Program for realkompetencevurdering og Program for karrierevejledning.

Om centret

 • Forskningsområder

  Vi skaber viden om livslang læring ud fra flere vinkler.

  NVR, Program for realkompetence, har følgende forskningsområder:

  • Realkompetencer i et samfundsanalytisk, uddannelsesmæssigt og individuelt perspektiv 
  • Kvalitet i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer 
  • Kompetenceudvikling i et uddannelses- og beskæftigelsesperspektiv 
  • Udvikling af kompetenceforståelse 
  • Udvikling og implementering af praksis i forhold til anerkendelse af kompetencer.

  Program for erhvervspædagogik, har følgende forskningsområder:

  • Videnformer og læringsmiljø 
  • Den professionelle erhvervsskolelærer.

  VUE, Program for karrierevejledning, har følgende forskningsområder:

  • Vejledning i grundskolen og vurdering af uddannelsesparathed 
  • Karrierevejledning i uddannelser i et livslangt læringsperspektiv 
  • Karrierevejledning af voksne i et livslangt læringsperspektiv 
  • Sammenhænge i vejledningsindsatsen og organisering af vejledning 
  • Vejlederroller og vejledningsperspektiver på digitale medier.
 • Udvalgte projekter

  Vores projekter handler om livslang læring med udgangspunkt i praksis.

  IKV- pro projektet forbinder formel og uformel læring

  Projektet kombinerer teoretisk forskning og udviklingsaktiviteter med det formål at kvalificere professionshøjskolernes tilgang til livslang læring. Projektet forbinder den ikke-formelle, den uformelle og formelle læring i et kompetenceudviklingsperspektiv.

  Følgende parter indgår i projektet: Roskilde Universitet, University College Lillebælt, University College Nordjylland , University College Sjælland og VIA University College og NVR, Program for Realkompetence.

  Til projektet er yderligere knyttet et forskningssamarbejde mellem Roskilde Universitet, Bremen Universitet og Program for realkompetence, VIA University College.

  Mere om projektet:
  www.nvr.nu

  Projektleder:

  Kirsten Aagaard, programleder
  kiaa@via.dk


  Den professionelle erhvervsskolelærer

  Projektet har til formål at: 

  • Skabe grundlæggende viden om erhvervsskolelærerens opfattelse af sin professionelle rolle
  • Med et forskningsmæssigt afsæt at udvikle den pædagogiske professionalitet på området.

  Ved hjælp af narrative interviews skaber projektet fortolkninger af, hvordan den nye teknisk faglærte lærer forstår sin opgave som erhvervsskolelærer. Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik og erhvervsskoler diskuterer hernæst disse tolkninger. Dels for at validere dem, dels for at kvalificere diskussionen af, hvordan en fælles udvikling af de professionelle erhvervsskolelærere kan formes.

  Projektperiode: Projektet afsluttes i december 2015.

  Se flere af centrets projekter i UC Viden

 • Medarbejdere

  Følgende medarbejdere er tilknyttet VIA Livslang læring

  Bo Klindt Poulsen, konstitueret centerleder og programleder

  Program for Karrierevejledning
  og
  Program for Erhvervspædagogik
  T: +45 87 55 19 47
  E: bokp@via.dk
  UC Viden-profil
  LinkedIn-profil

  Særlig viden om:
  • Etik, vejledningsstrategi og vejledningspolitik
  • Vejledning i ungdomsuddannelser og videregående uddannelser
  • Vejledning og digitale medier

  Bodil Husted, programleder, lektor

  VIA Efter- og videreuddannelse
  T: + 45 87 55 18 59 
  E: bohu@via.dk

  Se en oversigt over centrets medarbejdere

 • Samarbejdspartnere

  Blandt centrets samarbejdspartnere kan nævnes:

  Danske og udenlandske universiteter

  • Aarhus Universitet 
  • Aalborg Universitet 
  • Roskilde Universitetscenter 
  • University of Iceland 
  • University of Jyväskylä, Finland 
  • Malmö Högskola 
  • JAMK – University of Applied Sciences, Finland.

  Erhvervsskoler, folkeskoler mv.

  • Learnmark Horsens 
  • Tradium, Randers 
  • Aarhus Produktionsskole.

  Faglige netværk og organisationer

  • Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) 
  • EUCEN: European Universities Continuing Education Network  
  • Kommunernes Landsforening 
  • Danmarks Lærerforening 
  • Undervisningsministeriet 
  • Ungdommens Uddannelsesvejledning Danmark.

  Professionshøjskoler:

  • University College Copenhagen 
  • University College Syddanmark 
  • University College Sjælland 
  • University College Lillebælt 
  • University College Nordjylland 
  • Professionshøjskolen Metropol.