378 nye studerende hos VIA i Herning

378 nye studerende hos VIA i Herning
På VIAs uddannelser i Herning er der i år samlet set optaget 378 nye studerende. Det svarer til 1,1 procent flere end sidste år.
Der er i år optaget 60 procent flere ingeniørstuderende hos VIA i Herning sammenlignet med sidste år. Totalt starter 378 nye studerende efter sommerferien på VIAs uddannelser i Herning.

I dag bliver spændingen udløst for de næsten 95.000 unge, der i år har søgt ind på en videregående uddannelse i Danmark. 30. juli er nemlig datoen, hvor ansøgere får svar på, om de er blevet optaget på deres drømmestudie eller ej.

Allerede i nat fra klokken 00.01 kunne alle, der har søgt ind på en uddannelse hos VIA, logge sig på VIAs helt nye optagelsesportal og se, om de har fået en studieplads.

Ligeledes sender VIA i løbet af den 30. juli en individuel e-mail til alle, der er optaget og nu kan bruge den kommende tid til at gøre sig klar til studiestart.

16 ingeniørstuderende mod 10 i fjor

På VIAs uddannelser i Herning er der i år samlet set optaget 378 nye studerende. Det svarer til 1,1 procent flere end sidste år.

På den engelsksprogede uddannelse, Bachelor of Engineering in Materials Science and Product Design - kaldet materialeingeniør - er der optaget 16 nye studerende svarende til hele 60 procent flere end i fjor.

Fremgangen glæder Konstantin Lassithiotakis, der er direktør for alle VIAs privatrettede uddannelser.

”Der er i tekstilbranchen stor efterspørgsel på at få uddannet flere materialeingeniører, og det er et ønske, vi fra VIAs side gør meget for at imødekomme. Derfor er det øgede optag på uddannelsen til materialeingeniør en glædelig nyhed. Samtidig er det højere antal ingeniørstuderende til gavn for Herning ,” fastslår Konstantin Lassithiotakis.

Status quo på antal designstuderende

På den dansk- og engelsksprogede uddannelse til designteknolog hos VIA i Herning er der i år optaget i alt 349 nye studerende, hvilket er samme antal som i fjor.

Også på uddannelsen i tekstildesign er antallet af optagne status quo - nemlig 13 i år mod 14 i fjor.

I alt har VIAs uddannelser i Herning i år modtaget 815 ansøgninger - heraf 514 førsteprioritetsansøgninger. I 2015 var antallet af ansøgninger på 778 med 480 som førsteprioritetsansøgninger.

Ledige studiepladser at søge på en række uddannelser

”Alle ansøgere til VIAs designuddannelser i Herning kommer til en optagelsesprøve, og optagelsesprøven er afgørende for, hvem der bliver optaget. Vi optager kun de ansøgere, vi finder kvalificerede. Derfor er det langt fra alle ansøgerne, der kommer ind på vores uddannelser i Herning,” forklarer Konstantin Lassithiotakis.

For ansøgere, der får afslag på at starte på deres drømmestudie, er der stadig muligheder. Der findes nemlig en række uddannelser, der har ’frit optag’ for alle, der opfylder adgangskravene. Det gælder blandt andet på VIAs uddannelser til ingeniør, bygningskonstruktør og professionsbachelor i offentlig administration.

I Herning er der få ledige studiepladser på VIAs uddannelse i tekstildesign.

En oversigt over ledige studiepladser på VIA-uddannelser i Region Midtjylland kan ses og søges på VIAs hjemmeside

Konstantin Lassithiotakis påpeger, at der fra tidligere år er mange gode eksempler på, at ansøgere, der i første omgang fik afslag fra deres ønskede uddannelse, er blevet glade for en alternativ uddannelse.

Yderligere information

Konstantin Lassithiotakis, direktør, VIA University College 
Mobiltelefon: 87 55 40 11 
E-mail: kl@via.dk

Kiri Kesby, journalist, VIA University College 
Mobiltelefon: 87 55 14 61 / 20 49 90 30
E-mail: kike@via.dk