Flere søger internationale uddannelser

Studerende på VIA Design
Der er både danske og udenlandske ansøgere til VIA Designs engelsksprogede uddannelser. Det er med til at styrke det internationale studiemiljø på VIA Design og ruste de studerende til at arbejde i den internationale designbranche.  
VIA Design har i år modtaget flere kvote 2-ansøgninger til sine engelsksprogede uddannelser end sidste år

Der er stor interesse for at komme ind på de engelsksprogede designuddannelser i Herning.

Da ansøgningsfristen for kvote 2-ansøgninger udløb i dag klokken 12.00, havde den toårige, engelsksprogede designteknologuddannelse hos VIA Design - kaldet Design, Technology and Business - modtaget 9 procent flere kvote 2-ansøgninger end sidste år. Det svarer til en stigning fra 237 til 258 ansøgninger.

Samtidig er kvote 2-søgningen til bacheloruddannelsen Engineering in Materials Science and Product Design øget med 50 procent fra 16 til 24 ansøgninger.

Til gengæld viser der sig en tilbagegang i søgningen til de designuddannelser, VIA udbyder på dansk.

Det internationale styrker de studerende

“Der er både danske og udenlandske ansøgere til vores engelsksprogede uddannelser. Det er vi glade for, for det er med til at styrke det internationale studiemiljø på VIA Design og ruste de studerende til at arbejde i den internationale designbranche,” siger Konstantin Lassithiotakis, der er direktør for VIA Erhverv, som VIA Design hører ind under.

Han påpeger, at der med stor sandsynlighed kommer flere ansøgninger til Engineering in Materials Science and Product Design-uddannelsen til sommer. Denne uddannelse kan nemlig også søges gennem kvote 1, hvor ansøgningsfristen er 5. juli, og hvor det alene er karaktergennemsnittet, der tæller.

Derimod optager Design, Technology and Business-uddannelsen udelukkende studerende gennem kvote 2, hvor ikke alene karakterer, men også livserfaringer fra tidligere jobs, uddannelser, rejser og højskoleophold har betydning.

Tilbagegang for de danske uddannelser

Den dansksprogede designteknologuddannelse har i år modtaget 452 kvote 2-ansøgninger, hvilket er et fald på 21 procent i forhold til sidste år, hvor der var 574 ansøgninger.

På den danske professionsbacheloruddannelse i tekstildesign, -håndværk og formidling har VIA Design modtaget 17 procent færre ansøgninger end sidste år. I 2014 søgte 46 studiet, mens tallet i år er 38.

”Sidste år oplevede vi en fremgang på 10 procent i kvote 2-søgningen til VIAs designuddannelser. Vi ville selvfølgelig også gerne have modtaget et stigende antal ansøgninger i år, men en del af forklaringen på årets fald er formentlig de forbedrede konjunkturer i samfundet. Når ledigheden falder, vælger mange unge erfaringsmæssigt at arbejde nogle år, før de søger ind på en uddannelse,” forklarer Konstantin Lassithiotakis.

Øvrige oplysninger fås hos

Konstantin Lassithiotakis
Direktør for VIA Erhverv
T: +45 87 55 40 11
E: kl@via.dk

Fakta om VIA University College

 • VIA er Danmarks største professionshøjskole med 19.000 studerende og 2.100 medarbejdere.
 • VIA udbyder 41 forskellige professionsbacheloruddannelser til blandt andet ingeniør, lærer, pædagog, designer, sygeplejerske, bygningskonstruktør, filmanimator, socialrådgiver, fysioterapeut og bioanalytiker.
 • VIA har campusser med flere uddannelser under samme tag i syv byer i Region Midtjylland. Campusserne ligger i Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro.
 • VIA er kåret som Danmarks mest entreprenante uddannelsesinstitution af Young Entreprise.
 • VIA har 18 videncentre, der beskæftiger sig med praksisrettet forskning og udvikling. Aktiviteterne foregår i samarbejde med virksomheder, offentlige institutioner og organisationer.
 • VIA tilbyder en lang række efter- og videreuddannelser. • VIA har fokus på det internationale område gennem blandt andet uddannelseseksport, udenlandske studerende på VIAs uddannelser og danske VIA-studerende på praktik- og studieophold i udlandet.
 • VIA samarbejder tæt med virksomheder, offentlige institutioner, organisationer og andre interessenter i ind- og udland. Samarbejdet vedrører blandt andet udvikling af uddannelser, forskningsprojekter og studentermobilitet.
 • Læs mere om VIA University College på www.via.dk

Fakta om kvote 2

 • I kvote 2 er det en samlet bedømmelse af karakterer og livserfaringer fra eksempelvis jobs, højskoleophold, rejser og frivilligt arbejde, der afgør, om ansøgerne bliver optaget på de uddannelser, de har søgt ind på.
 • Der er hvert år ansøgningsfrist gennem kvote 2 den 15. marts kl. 12.00.
 • Ansøgningsfrist gennem kvote 1 er 5. juli kl. 12.00.
 • I kvote 1 bliver ansøgerne alene optaget på uddannelser på basis af deres karaktergennemsnit fra gymnasiet.