Studerende sætter fokus på fordomme om grønlændere

Studerende gør op mod fordomme om grønlændere
I et teaterstykke sætter VIA studerende sammen med grønlandske pædagogstuderende fokus på fordomme og diskrimination. 
Grønlændere føler sig diskrimineret i Danmark. Studerende fra VIA og Grønland har sammen lavet et teaterstykke om fordomme og diskrimination. 

”Hvad fanden er det du står og drømmer om din fucking grønlænder? Du kommer bare her for at nasse på vores samfund. Gå du bare tilbage til Klostertorv og brug resten af din kontanthjælp til at købe guldøl. Fuck dig”. Scenen er sat på Campus Aarhus C, hvor 42 studerende fra forskellige uddannelser arbejder sammen med 20 grønlandske studerende fra socialpædagogisk seminarium i Nuuk. 

De har sat fokus på fordomme, forskelle og fællestræk mellem grønlændere og danskere. ”Hvad er det Iglor på” er et debatteater med en blanding af skønsang, trommedans og voldsomme fordomme. Og efterfølgende debat med publikum. 

Grønlændere er mere socialt udsatte end danskere 

I efteråret 2015 kom dels en rapport fra Institut for Menneskerettigheder samt en rapport fra SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd). De viser, at andelen af socialt udsatte grønlændere er procentvis højere end blandt den øvrige danske befolkning. Den gennemsnitlige indkomst blandt de 18-60 årige grønlændere svarer til 60 procent af danskernes indkomst. Grønlændere, der er indskrevet i offentlig behandling for alkoholmisbrug, er 10 gange så stor som danske alkoholmisbrugere. Og sidst er der procentvis 40 gange så mange hjemløse grønlændere som danskere. 

Når grønlændere mistrives i Danmark skyldes det, ifølge Jørn Holbech, direktør for Det Grønlandske Hus i Aarhus blandt andet, at de ikke føler sig accepteret af de etniske danskere. For grønlændere er det svært at skulle tilpasse sig den vestlige kulturs værdisæt. De oplever, at de ikke er så meget værd som andre. 

Misvisende billede af grønlændere 

”Mange grønlændere føler sig diskrimineret af danskerne og det forstærker deres mindreværd. Vi har en vigtig opgave med at udbrede kendskabet til det grønlandske folk og deres kultur, hvis vi skal tage rigsfællesskabet alvorligt,” siger Jørn Holbech. 

Han fremhæver, at danskernes billede af grønlænderne er misvisende og beror på fordomme. Der bor 1.157 grønlændere i Aarhus. Af dem er de 25 alvorligt udsatte. ”25! Det er ikke ret mange. Og det vil sige, at der er 1.132 mere eller mindre velfungerende grønlændere. Der lever et almindeligt liv. Men det er ikke dem, der er tydelige i danskernes bevidsthed. Her er det stadig fulde grønlændere på Klostertorv,” siger Jørn Holbech. Og det er det billede, han gerne vil gøre op med sammen med de studerende fra VIA. 

Den rigtige fortælling skal frem 

I tre uger har pædagog-, socialrådgiver-, administrationsbachelor- og diakonstuderende fra VIA og fra socialpædagogisk seminarium i Grønland arbejdet med teaterstykket ”Hvad er det Iglor på”? De har skabt otte scener med forskellige fordomme. Efter teaterstykket var der debat, hvor publikum ivrigt debatterede de mange fordomme. 

”Der var mange fordomme i spil og så blev de ganget med 20. Det var ret voldsomt. Men det var godt til at skabe debat. Og nu skal vi i gang med at fortælle de gode historier. Den rigtige fortælling,” smiler Jørn Holbech. 

Diskrimination i det offentlige Danmark 

Det er Ole Bjørn Rasmussen, lektor på VIA Pædagoguddannelsen i Aarhus, enig i. Han har arbejdet tæt sammen med de studerende i de tre uger. Han fortæller, at her kom det frem, at også mange grønlændere bliver mødt med diskrimination af det offentlige Danmark. 

”Det er jo helt grotesk, at fx socialrådgivere, pædagoger og læger har fordomme om grønlændere i deres professionelle arbejde. Derfor er det yderst vigtigt, at vores studerende lærer at forstå andre kulturer. Vores studerende vil for største dels vedkommende skulle arbejde som repræsentanter for det offentlige Danmark. Så det er yderst relevant, at de er opmærksomme på den form for diskrimination, som grønlændere oplever,” siger Ole Bjørn Rasmussen. 

Han fortæller, at nu holder projektet pause indtil efteråret 2016, hvor studerende fra VIA igen skal i gang med et projekt, hvor de sætter fokus på udsatte grupper i samfundet. 

Værd at vide om ”Hvad er det Iglor på?” 

  • ”Hvad er det Iglor på?” er et teaterstykke, der tager fat i fordomme, forskelle og fællestræk mellem danskere og grønlændere. Efter teaterstykket er der grønlandsk kaffemik med efterfølgende debat. 
  • Projektet er lavet af studerende fra pædagog-, socialrådgiver-, diakon-og administrationsbacheloruddannelserne på VIA University College. De har hentet inspiration i en rapport fra Institut for Menneskerettigheder fra 2015 (Ligebehandling af grønlændere i Danmark) om diskrimination af grønlændere i Danmark. Desuden deltog 20 studerende fra Socialpædagogisk Seminarium i Grønland og Det Grønlandske Hus i Aarhus.
  • ”Hvad er det Iglor på?” er den sjette forestilling i en række af ni under et fælles projekt: ”Den gode galskab”. Formålet er at sætte fokus på og give stemme til marginaliserede grupper i Aarhus.
  • Projektet er støttet af Kulturby 2017 i et samarbejde med Aarhus Kommune (Socialforvaltningen). 
  • Projektet kulminerer i 2017 med endnu en forestilling om Grønland og en i efteråret med fokus på romaer i Danmark. Det var den 6 Forestilling af i alt 9.