Ledelse og innovation

En række af VIAs forskning og udviklingscentre har fokus på ledelse, innovation, globalisering og entreprenørskab. Centrenes projekter udspringer af VIAs uddannelsesmiljøer og tætte samarbejde med private og offentlige virksomheder.

Bæredygtige forretningsmodeller, socialt ansvar og globalisering

Entreprenørskab, innovation og crowdsourcing

Karriere og kompetenceudvikling

Ledelse og organisationsudvikling

Betina Wolfgang Rennison

Betina Wolfgang Rennison

Docent, ph.d., centerleder

VIA Ledelse & Organisationsudvikling, Center for forskning & udvikling

Særlig viden om:

 • Kvinder og ledelse
 • Offentlig ledelse og styring 
 • Mangfoldighedsledelse 
 • Ledelse af ledere 
Frode Boye Andersen

Frode Boye Andersen

Lektor, ph.d.

VIA Efter- og videreuddannelse

Særlig viden om:

 • Skoleledelse
 • Ledelse af ledere
 • Fra lærer til leder
Henriette Skjærbæk Duch

Henriette Skjærbæk Duch

Lektor, ph.d.

VIA Efter- og videreuddannelse

Særlig viden om:

 • Erhvervsskolelæreres pædagogiske uddannelse og dennes udvikling
 • Erhvervsskolelæreres pædagogiske praksis
 • Erhvervsuddannelser og andre ungdomsuddannelser
 • Diplomuddannelser, særlig Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik
 • Sociologisk teori, herunder Bourdieu, Bernstein og professionsteorier
Jens Pedersen-Ulrich

Jens Pedersen-Ulrich

Lektor, ph.d.

VIA Efter- og videreuddannelse

Særlig viden om:

 • Samskabelse
 • Borgerinvolvering
 • Velfærdsledelse
 • Ledelse af frivillige, frivillige organisationer og hverdagsaktivisme
Lena Kjeldsen

Lena Kjeldsen

Adjunkt, ph.d., programkoordinator

VIA Administrationsbachelor

Særlig viden om:

 • Samskabelse
 • Demokrati
 • Beskæftigelsesindsatser
 • Politisk kommunikation på sociale medier
Lone Pagh

Lone Pagh

Lektor, cand.jur., og journalist

VIA Efter- og videreuddannelse

Særlig viden om:

 • Ledelse uden personaleansvar
 • Ledelsesret og de juridiske aspekter af ledelse
 • Idræt og ledelse
Peter Georg Harboe

Peter Georg Harboe

Lektor, cand. merc.

VIA Efter- og videreuddannelse

Særlig viden om:

 • Program- og porteføljeledelse
 • Projektledelse
 • Økonomistyring
 • Forretningsudvikling 
Poul Erik Philipsen

Poul Erik Philipsen

Områdechef

VIA Efter- og videreuddannelse

Særlig viden om:

 • Samarbejde mellem uddannelser og kommuner
 • Ledelse og organisationsudvikling
 • Kompetenceudvikling af fagprofessionelle
 • Fusionsprocesser
Steen Juul Hansen

Steen Juul Hansen

Docent, ph.d.

VIA Administrationsbachelor

Særlig viden om:

 • Styring og ledelse af professionelle
 • Styring og organisering af socialpædagogisk arbejde
 • Styring og organisering af arbejdet med adfærdsvanskelige børn og unge
 • Implementering af folkeskolereformen

Samskabelse og velfærdsinnovation