Studerende, der har startet egne projekter i VIA

Læs om studerende, der har haft succes samarbejdet med VIA Studentervæksthuse.

Julia Melvej Andersen og Michael Ahle Stadsbjerg – Sygeplejerskeuddannelsen, Holstebro

PROJEKT: Innovativ fistelstopper, som gør det lettere at stoppe blødning efter dialysebehandling.

Julia Melvej Andersen og Michael Ahle Stadsbjerg står bag StopBlood, som skal gøre det lettere for sygeplejersker at stoppe blødningen efter en dialysebehandling.

Idéen til StopBlood opstod i forbindelse med at Julia Melvej Andersen og Michael Ahle Stadsbjerg var i praktik på Dialyseambulatoriet i Holstebro. Her fandt de ud af, at sygeplejerskerne i forlængelse af en dialysebehandling brugte uforholdsmæssig lang tid på at stoppe patientens blødning.

I forbindelse med udviklingen af StopBlood kom Julia Melvej Andersen og Michael Ahle Stadsbjerg i kontakt med studentervæksthuset på VIAs Campus Holstebro. Studentervæksthus’ konsulenterne hjalp projektet med rådgivning og adgang til eksterne netværk. Gennem studentervæksthuset har Julia og Michael fået øje på iværksætterkonkurrencen DM i entreprenørskab, hvor de vandt i kategorien Lifetech i 2017.

Line Andersen, Maja Nees og Karoline Lind – lærerstuderende, Aarhus

PROJEKT: Matematikspil uden tekst, som træner børnenes matematiske færdigheder 

Line Andersen, Maja Nees og Karoline Lind fra VIA Læreruddannelsen i Aarhus har udviklet Multi Math, et matematikspilkoncept uden tekst, som træner børnenes matematiske færdigheder. Spillene er analoge kortspil med én terning. 

Ideen til Multi Math opstod ud fra et ønske om at gøre en forskel for de 50% af flygtningebørnene i nærområderne, som ikke modtager formel undervisning. Dette mundede ud i et matematikspil uden tekst, som viste sig også at have stort potentiale i Danmark. Siden da har konceptet udviklet sig til i dag at indebære tre spil til børn i aldersgruppen fra 4 til 12 år. 

Multi Math har fået hjælp fra VIA Studentervæksthusene til at udarbejde forretningsplaner og drive deres virksomhed. 

 

Multi Math vil gøre en forskel for de flygtningebørn, som ikke modtager formel undervisning.

Joakim Espeland – Mechanical Engineering studerende, Horsens

PROJEKT:  Dronevirksomhed, der løser problem for skibsfarten

Joakim Espeland var et år inde i uddannelsen som maskiningeniør på VIA i Horsens, da han ved en tilfældighed tog til et arrangement, som VIA Studentervæksthusene stod for.

Han og studiekammeraten Andrian Buchi deltog, og blev inspireret af en ung dansk iværksætters historie om, hvordan han var startet op i Silicon Valley, USA og havde skabt en forretning, som han i dag lever af. 

Før sin uddannelse på VIA havde Joakim Espeland arbejdet som satellitingeniør og detekteret et problem under arbejde med at kalibrere satellitkommunikation på skibe. Et problem, Joakim kunne løse med droneteknologi. Under Mechanical Engineering uddannelsen på VIA arbejdede Joakim videre med sin idé. Han blev medlem af Studentervæksthuset, hvor han opbyggede firmaet QuadSAT i fritiden. 

VIA Studentervæksthusene har hjulpet QuadSAT-stifteren med startup-værktøjer og rådgivning til at udvikle idéen og producere en prototype, som kunne afprøves i en virkelig kontekst.

Karo Kurrani – Design dimittend, Herning

PROJEKT: Fashion virksomhed 

Under sin uddannelse som fashion designer har Karo Kurrani i samarbejde med to andre etableret virksomhed Enclave Monarchy.

Virksomheden har et unikt brand, som udtrykker tidens udvikling og menneskernes forandringer. Enclave Monarchy vil præsentere deres tredje kollektion på Copenhagen Fashion Week 2018.

Med hjælp fra studentervæksthuset på VIAs Campus Herning definerede Enclave Monarchy virksomhedens design DNA og byggede deres branding- og markedsføringsstrategi.

I Studentervæksthuset blev Karo Kurrani støttet i at forfølge sit koncept om ”transition of uniqueness”, som han har været indstillet til en pris på et fashion show i København.

Anne-Mette Bjerre – Design & Business studerende, Aarhus 

PROJEKT: Et community, der hylder doers og inspirerer mennesker til forandringer

Anne-Mette Bjerre læser Design & Business på VIA Campus C og er stifter af I’M A DOER, et community, som inspirerer og motiverer mennesker til at træffe aktive valg og tage ansvar.

Gennem hjemmesiden imadoer.dk, inspirationsarrangementer og korte portrætvideoer på de sociale medier kommer Anne-Mette ind under huden på ”doers” der gennem deres historie kan inspirere deltagerne til selv at tage springet.

Idéen er udspringet af Anne-Mette Bjerres ønske om at inspirere mennesker til forandringer. Som en del af virksomhedens forretningsmodel arrangerer Ï’M A DOER inspirationsmøder i organisationer, har en webshop og samarbejder med udvalgte brands.

I’M A DOER har kontor i studentervæksthuset på VIAs Campus Aarhus C, hvor Anne-Mette er en del af et startup-miljø, hvor iværksættere støtter og hjælper hinanden.