To studerende arbejder ved computer

Kom til Åbent Hus, og oplev studiemiljøet

VIA International handel & Markedsføring

Professionsbachelor (overbygning)

På International handel og markedsføring lærer du at begå dig på det internationale marked. Uddannelsen har fokus på salg, markedsføring, økonomi og ledelse.

Om uddannelsen International handel og markedsføring

 • Fakta

  Titel: Professionsbachelor i International handel og markedsføring 

  Varighed: 1,5 år

  Studiestart: August

  Uddannelsesby: Horsens

  Undervisningssprog: Dansk

  Økonomi: Du kan søge om SU på su.dk Desuden kan du søge om SPS (Specialpædagogisk Støtte), hvis du har funktionsnedsættelse.

  Studieordning: Se studieordning for uddannelsen

  Se bekendtgørelsen for uddannelsen

  Studieaktivitetsmodel - er på vej 

  Se karakterer og statistikker for VIAs uddannelser

   

 • Optagelse

  For at blive optaget på International handel og markedsføring, skal du have en adgangsgivende eksamen.

  Du kan søge om optagelse på International handel og markedsføring, hvis du har bestået uddannelsen til Markedsføringsøkonom, Marketing Management eller lignende erhvervsakademiuddannelse.

  Ved optagelse på uddannelsen lægger vi vægt på følgende:

  • Karaktergennemsnit fra den adgangsgivende uddannelse
  • Erhvervserfaring
  • Udlandsophold
  • Fag- eller uddannelsesrelevant kursus
  • Generel motivation

  Ansøgere kan blive indkaldt til personlig samtale.

  Sådan søger du om optagelse

  Da uddannelsen ikke går gennem KOT (Den Koordinerede Tilmelding), skal du udfylde et separat ansøgningsskema.

  Start din ansøgning

  Efter den 1. marts 2018 vil du modtage en kvittering på din ansøgning gennem VIAs optagelsesportal.

  Vigtige datoer

  • Ansøgningsfristen for at søge ind på International handel & Markedsføring er 5. juli kl. 12.00
  • Du får svar på din ansøgning den 13. juli.
  • Du skal acceptere eller afstå din studieplads senest den 16. juli.

  Du kan søge om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, skal du søge om at få merit.

  Kontakt studievejleder hvis det er aktuelt for dig.

  OBS: Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

 • Opbygning

  Vil du have en karriere inden for salg og markedsføring med et internationalt perspektiv?

  International handel og markedsføring er en supplerende bacheloruddannelse, der varer 1½ år.

  På uddannelsen kombinerer du teori med praksis igennem både projektarbejde og case-studies fra en lang række virksomheder. 

  Du bestemmer selv din professionelle profil igennem dine valgfag, din praktik og dit afsluttende bachelorprojekt. 

  Fagligt indhold:

  • Forretningspraksis
  • Anvendt teori og metode, der bruges inden for salg og markedsføring med et internationalt forretningsperspektiv
  • B2B-salg
  • Fokus på generelle emner som dækkes i fællesfagene, herunder salg og markedsføring, værdikæde-ledelse, erhvervsret, virksomhedsledelse/organisering og erhvervsøkonomi. 

  På de første 2 semestre er der undervisning på uddannelsen i Horsens. Det 3. og sidste semester består af et praktikophold i en virksomhed i udlandet eller i Danmark.

  Det sidste semester indeholder også det afsluttende bachelorprojekt. 

  Beskrivelse af de 3 semestre:

  1. semester: Baggrund for virksomhedens salg

  Semestret er bygget op omkring følgende elementer:

  • Kunden som udgangspunkt
  • Industri og konkurrenter
  • Innovation og Teori og metoder

  2. semester: Forretningsudvikling i et internationalt perspektiv

  Semestret er bygget op omkring følgende elementer:

  • Udvikling af salgsgrundlaget
  • Taktisk og operationelt salg
  • Implementering og opfølgning

  De valgfri elementer ligger også på dette semester

  3. semester: Praktik og bachelorprojekt 

  På 3. semester skal du på et praktikophold i en virksomhed i udlandet eller i Danmark. Her skal du afprøve den teoretiske viden, du har tilegnet dig i løbet af de to første semestre.

  Som afslutning på uddannelsen skal du udarbejde et bachelorprojekt, hvor du skal arbejde med teori og metode i analyse og løsning af et praktisk erhvervsmæssigt problem.

 • Praktik

  I praktikken prøver du at arbejde med noget af det, du kan komme til at arbejde med, når du er færdiguddannet

  I praktikken får du direkte arbejdserfaring og du kan begynde at bygge et netværk op, som du kan benytte dig af, når du engang skal til at søge arbejde.  

  På International handel og markedsføring ligger praktikken på 3.semester. Her får du mulighed for at bruge den teori, du har lært på uddannelsen til at løse virkelige arbejdsopgaver i en virksomhed.

  Hvor?

  Du kan vælge at tage din praktik i en virksomhed efter eget valg i enten Danmark eller i udlandet.

  Varighed

  Du skal være i praktik i det, der svarer til minimum 12 ugers fuldtidsarbejde.

 • Job & karriere

  Du kan arbejde med international handel og markedsføring over hele verden

  Uddannelsen er kendetegnet ved at have et internationalt fokus og tværfaglige kompetencer, der gør dig attraktiv for en lang række virksomheder. 

  Hjælp til din fremtidige karriere

  Career Service Centre på VIA Campus Horsens tilbyder dig hjælp i overgangen fra at være studerende til at være en del af erhvervslivet. 

  På centeret kan du få rådgivning om dine muligheder. Her kan du også få vejledning om løn. Og centret organiserer en Company Dating, hvor studerende og virksomheder kan mødes i uformelle omgivelser.

  Videregående uddannelse

  Med en bachelor i International handel og markedsføring har du mulighed for at tage en masteruddannelse både i Danmark og i udlandet. 

 • Internationale muligheder

  Et studieophold i udlandet giver dig udsyn og globalt perspektiv på din uddannelse

  VIA University College har samarbejdsaftaler med mere end 200 institutioner i 33 lande i Europa og resten af verden. Du har derfor mulighed for at vælge at læse et semester på én af vores samarbejdsinstitutioner i et andet land. 

  Praktikophold i udlandet

  Du kan også vælge at tage dit praktikophold i en international virksomhed i en andel del af verden. Begge muligheder giver dig mulighed for at opleve en anden levevis i en anden kultur.

  Både studieophold og praktik i udlandet giver dig en mulighed for at opleve dit fag i en anden kultur. Det moderne erhvervsliv er en global markedsplads. Og et studieophold i udlandet kan blive værdifuldt på dit cv.  

  Kontakt vores internationale koordinatorer

 • Studieliv

  På Campus Horsens bliver du en del af et aktivt og internationalt studiemiljø

  Som studerende på VIA Campus Horsens kommer du til at studere i et miljø med mange forskellige aktiviteter. Du kan deltage i studenterbaren, i den nye store idrætshal, hvor du kan dyrke alt fra mixed martial arts til badminton, filmaftner, fester og meget, meget andet.

  Campus Horsens er åbent døgnet rundt.

  Før dine idéer ud i livet

  Hvis du vil arbejde med innovation, eller har du en vild idé, som du har lyst til at afprøve, kan du gøre det i samarbejde med VIAs Studentervæksthus. Her bliver du en del af et entreprenant miljø, hvor mange studerende har oprettet små virksomheder.

  Læs mere om VIAs Studentervæksthuse

  VIA blev i 2014 kåret til Danmarks mest entreprenante uddannelsesinstitution.

  Tæt på erhvervslivet

  Vitus Bering Innovation Park (VBI) er en del af VIA Campus Horsens. Virksomhederne i innovationsparken er med til at skabe et godt sammenspil mellem de studerende og erhvervslivet. 
  Her bliver der samarbejdet på kryds og tværs af uddannelserne og virksomhederne. Det betyder blandt andet, at du får en forståelse for, hvad det kræver at gøre en virksomhed til en succes.

  Nye kollegieboliger

  Hvis du mangler et sted at bo, kan du søge om en lejlighed i Campus Student Village, der ligger lige ved siden af Campus Horsens.

  Du kan også finde en bolig i ungdomsbyen Kamtjatka. Her er plads til 300 unge, og ligger tæt på Horsens centrum.

  Læs om boligerne på drosselbo.com

  Mere information

  Følg VIAs sportsklub på Facebook

  Følg 'De Studerendes Råd' Horsens på Facebook

  Læs om Campus Horsens

 • Kontakt

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller hvis du vil besøge uddannelsen.

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp vedrørende uddannelsen:

  VIA International Handel & Markedsføring

  Chr. M. Østergaards Vej 4 
  DK - 8700 Horsens 

  T: +45 87 55 40 00. 
  E: horsens@via.dk

  Åbningstider

  Mandag - torsdag kl. 7:45 – 15:30 

  Fredag kl. 7:45 – 14:30

  Find os på Google Maps