To studerende arbejder ved computer

Få en international business-uddannelse

VIA International handel & Markedsføring

Professionsbachelor (overbygning)

På uddannelsen International handel & Markedsføring lærer du at begå dig på det internationale marked. Du arbejder strategisk med international salg og markedsføring. Du bliver udfordret i virksomhedsprojekter med fokus på salg, markedsføring, økonomi og ledelse.

Om uddannelsen International handel & Markedsføring

 • Fakta

  Titel: Professionsbachelor i International handel og markedsføring 

  Varighed: 1,5 år

  Studiestart: September

  Uddannelsesby: Horsens

  Undervisningssprog: Dansk

  Økonomi: Du kan søge om SU på su.dk Desuden kan du søge om SPS (Specialpædagogisk Støtte), hvis du har funktionsnedsættelse.

  Studieordning: Hent studieordning 2018 (pdf)

  Se bekendtgørelsen for uddannelsen

  Studieaktivitetsmodel - er på vej 

  Se karakterer og statistikker for VIAs uddannelser

   

 • Optagelse

  Du skal søge om optagelse til uddannelsen gennem et elektronisk ansøgningsskema her på siden.

  Uddannelsen i international handel og markedsføring har studiestart i september.

  Adgangsgivende eksamen

  Du skal have en af disse eksamener for at søge om optagelse:

  • Markedsføringsøkonom
  • Marketing Management
  • Lignende erhvervsakademiuddannelse

  Alle ansøgninger bliver vurderet ud fra disse kriterier:

  • Karaktergennemsnit fra den adgangsgivende uddannelse
  • Erhvervserfaring
  • Udlandsophold
  • Fag- eller uddannelsesrelevant kursus
  • Generel motivation

  Ansøgere kan blive indkaldt til personlig samtale.

  OBS: Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Sådan søger du om optagelse

  Da uddannelsen ikke går gennem KOT (Den Koordinerede Tilmelding), skal du udfylde et separat ansøgningsskema. Klik på linket Start din ansøgning.

  Vi åbner for ansøgninger den 1. februar. Fra den 1. marts vil du modtage en kvittering på din ansøgning gennem VIAs optagelsesportal.

  Start din ansøgning

  Vigtige datoer

  • Ansøgningsfristen er den 5. juli kl. 12.00
  • Du får svar på din ansøgning den 13. juli
  • Du skal acceptere eller afstå din studieplads senest den 16. juli

  Du kan søge om merit

  Hvis du har gennemført relevante dele af en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, skal du søge om at få merit.

  Kontakt vores studiekoordinator, hvis det er aktuelt for dig:

  Jes Holten Lützhøft
  Studiekoordinator
  E: jehl@via.dk 

 • Opbygning

  Vil du have en karriere inden for salg og markedsføring med et internationalt perspektiv?

  International handel & Markedsføring er en supplerende bacheloruddannelse, der varer 1½ år.

  På uddannelsen kombinerer du teori med praksis igennem både projektarbejde og case-studies fra en lang række virksomheder. 

  Du bestemmer selv din professionelle profil igennem dine valgfag, din praktik og dit afsluttende bachelorprojekt. 

  Fagligt indhold:

  • Forretningspraksis
  • Anvendt teori og metode, der bruges inden for salg og markedsføring med et internationalt forretningsperspektiv
  • B2B-salg
  • Fokus på generelle emner som dækkes i fællesfagene, herunder salg og markedsføring, værdikæde-ledelse, erhvervsret, virksomhedsledelse/organisering og erhvervsøkonomi. 

  På de første 2 semestre er der undervisning på uddannelsen i Horsens. Det 3. og sidste semester består af et praktikophold i en virksomhed i udlandet eller i Danmark.

  Det sidste semester indeholder også det afsluttende bachelorprojekt. 

  Beskrivelse af de 3 semestre:

  1. semester

  Semestret er bygget op omkring følgende elementer:

  • Tema 1: Virksomhedens strategiske grundlag
  • Tema 2: Kunden som udgangspunkt

  2. semester

  Semestret er bygget op omkring følgende elementer:

  • Tema 3: Brancher og konkurrenter
  • Tema 4: Salgsledelse og virksomhedens salgsudvikling

  De valgfri elementer ligger også på dette semester

  3. semester

  På 3. semester skal du på et praktikophold i en virksomhed i udlandet eller i Danmark. Her skal du afprøve den teoretiske viden, du har tilegnet dig i løbet af de to første semestre.

  Som afslutning på uddannelsen skal du udarbejde et bachelorprojekt, hvor du skal arbejde med teori og metode i analyse og løsning af et praktisk erhvervsmæssigt problem.

 • Praktik

  I praktikken får du konkret erhvervserfaring med at løse opgaver inden for international salg og markedsføring.

  På 3. semester skal du i praktik i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Her får du i praksis afprøvet den faglige viden, du har tilegnet dig i løbet af de to første semestre.

  Samtidig er praktikken en god mulighed for at bygge et netværk op, som du kan benytte dig af, når du engang skal til at søge arbejde.  

  Praktikperioden svarer til minimum 12 ugers fuldtidsarbejde.

  Arbejdsopgaver i praktikken

  I praktikken får du direkte arbejdserfaring på en virksomhed. Du deltager i løsningen af opgaver på lige fod med de øvrige ansatte.

  Opgaverne er typisk strategisk orienteret, fx analyse af markedet og kundesegmenter eller tilpasning af produkter og services til markedets behov.

  Du har en praktikvejleder i virksomheden og på uddannelsen, som sikrer dig kvalitet i opholdet.

  Økonomi i praktikken

  Hvis du er berettiget til SU, får du SU under dit praktikophold.

  Find det rigtige praktiksted

  På uddannelsen har vi kontakt til en række virksomheder, der arbejder med international salg og markedsføring. 

  Du kan bruge vores kontaktnet til at finde en virksomhed, der arbejder med dét, du interesserer dig for.

 • Job & karriere

  Med uddannelsen International handel & Markedsføring har du mange jobmuligheder på det internationale marked.

  Uddannelsen har et stærkt internationalt fokus og tværfaglige kompetencer, der gør dig attraktiv for danske og internationale virksomheder.

  Som nyuddannet kan du fx få titel som marketingassistent, marketingchef, projektleder eller Content manager på fx digitale medier.

  Nogle vælger at blive selvstændige og etablerer sig som konsulenter inden for fx marketing eller salg.

  Hjælp til din fremtidige karriere

  På Campus Horsens har vi karrierecentret Career Service Centre, som hjælper dig med overgangen fra at være studerende til arbejdslivet. De har kontakt til en række virksomheder, der løbende søger dimittender og kan rådgive dig om dine fremtidige karrieremuligheder.

  Læs om Career Service Centre

  Vil du bygge videre på din uddannelse?

  Med en professionsbachelor i International handel & Markedsføring kan du fx videreuddanne dig med en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse, cand.merc.

  Du kan også tage en masteruddannelse på et universitet i Danmark eller i udlandet.

 • Internationale muligheder

  Du har gode muligheder for at supplere din uddannelse med et udlandsophold.

  På International handel og Markedsføring kan du vælge at læse dit 2. semester på et udenlandsk universitet.

  Du kan også tage din praktik på 3. semester i en virksomhed i udlandet.

  Internationale kompetencer

  Både studieophold og praktik i udlandet giver dig en unik mulighed for at opleve dit fag i en anden kultur. 

  Det moderne erhvervsliv er præget af mange internationale samarbejder og relationer. Og et udlandsophold kan være værdifuldt på dit cv og for dit karrierevalg. 

  Med et studieophold eller et praktikophold i udlandet kan du få internationale kompetencer, mens du studerer.

  Kontakter i hele verden

  VIA har samarbejdsaftaler med mange universiteter i Europa og resten af verden, som du kan bruge til at arrangere et studieophold.

  Hvis du vil i udlandspraktik kan Career Service Centre på Campus Horsens kan hjælpe dig med kontakter til udenlandske virksomheder.

 • Hverdagen på studiet

  På International handel & Markedsføring får du et ambitiøst studiemiljø, strategisk arbejde med projektopgaver og tæt samarbejde med erhvervslivet.

  Uddannelsen International handel & Markedsføring er en overbygning og består derfor af studerende, der er vant til at gå på en videregående uddannelse.

  Det giver et ambitiøst studiemiljø med målrettede studerende og et højt fagligt niveau.

  På uddannelsen lærer du at arbejde strategisk med international salg og markedsføring. Du lærer teorien gennem konkrete projekter og case-studies fra en række virksomheder. 

  Alle faglige temaer på uddannelsen bliver afrundet med en virksomhedscase eller eksamen, hvor du samler de ting, du har lært i en opgave.

  Tæt samarbejde med virksomheder

  På International handel & Markedsføring har vi tæt samarbejde med erhvervslivet.

  Du kommer til at møde virksomheder, der kommer på besøg og præsenterer deres arbejde og arbejdsmetoder inden for salg og markedsføring.

  Nogle virksomheder præsenterer en reel problemstilling, som du og dine medstuderende skal løse. Her lærer du hands on om innovation og udviklingsprocesser. Det kan være, I skal levere en løsning til at udvikle et nyt produkt, eller at I skal lave forslag til en ny forretningsmodel for, hvordan virksomheden opererer.

  Forventninger til dig som studerende

  International handel & Markedsføring er et fuldtidsstudie med en gennemsnitlig arbejdsindsats på ca. 40 timer om ugen.

  Den skemalagte undervisning kan variere fra uge til uge. Vi har så vidt muligt en skemafri studiedag hver uge for at give plads til forberedelse og studiegrupper.

  Campus Horsens

  Uddannelsen International handel & Markedsføring holder til på Campus Horsens. Her får du et studieliv på en stor campus med ca. 4.000 studerende og over 30 uddannelser.

  Campus Horsens har et internationalt studiemiljø med studerende fra hele verden.

  Læs om Campus Horsens

  Nye kollegieboliger

  Hvis du mangler et sted at bo, kan du søge om en lejlighed i Campus Student Village, der ligger lige ved siden af Campus Horsens.

  Du kan også finde en bolig i ungdomsbyen Kamtjatka. Her er plads til 300 unge, og ligger tæt på Horsens centrum.

  Læs om boligerne på drosselbo.com

 • Kontakt

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller hvis du vil besøge uddannelsen.

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp vedrørende uddannelsen:

  VIA International Handel & Markedsføring

  Chr. M. Østergaards Vej 4 
  DK - 8700 Horsens 

  T: +45 87 55 40 00. 
  E: horsens@via.dk

  Åbningstider

  Mandag - torsdag kl. 7:45 – 15:30 

  Fredag kl. 7:45 – 14:30

  Find os på Google Maps