To studerende tegner med sprittusch på glas

Lær at tilrettelægge strømmen af varer og informationer i en virksomhed

VIA Value Chain Management

Professionsbachelor

På Value Chain Management arbejder du med virksomheder og deres forretningsprocesser. Dit fokus er på værdikæden, hvor du skal sikre, at virksomheden fungerer effektivt fra en ordre kommer ind, til den bliver leveret hos kunden. På uddannelsen Value Chain Management lærer du at arbejde med den overordnede styring af en produktion, indkøb, kvalitetsstyring, strategi og forretningsudvikling

Om uddannelsen Value Chain Management

 • Fakta

  Titel: Professionsbachelor, procesøkonomi og værdikædeledelse

  Varighed: 3,5 år

  Studiestart: September

  Uddannelsesby: Horsens og Aarhus

  Undervisningssprog: Dansk

  Økonomi: Du kan søge om SU på su.dk Desuden kan du søge om SPS (Specialpædagogisk Støtte), hvis du har funktionsnedsættelse.

  Studieordning: Hent studieordning (pdf)

  Se bekendtgørelse for uddannelsen

  Studieaktivitetsmodel er på vej

  Se karakterer og statistikker for VIAs uddannelser

   

 • Optagelse

  På uddannelsen er der frit optag. Det betyder, at du er garanteret en studieplads, hvis du lever op til adgangskravene. 

  Uddannelsen Value Chain Management har studiestart i Aarhus i september 2018.
  Der bliver ikke oprettet hold i Horsens med studiestart i september 2018 på grund af for få ansøgere.

  Adgangsgivende eksamen

  Du skal have en af disse eksamener for at søge om optagelse:

  • Højere forberedelseseksamen (hf)
  • Højere handelseksamen (hhx) 
  • Højere teknisk eksamen (htx) 
  • Studentereksamen (stx) 
  • Studiekompetencegivende eksamen ifm. erhvervsuddannelse (eux)

  Specifikke adgangskrav

  • Matematik (B-niveau)
  • Engelsk (B-niveau)

  Begge krævede fag skal være bestået, dvs. du skal have minimum 2,0 i gennemsnit. Gennemsnittet udregnes af alle de karakterer i faget, der fremgår på dit eksamensbevis. Kravet gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

  Mangler du et eller flere fag? Eller er der et fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau? 

  Læs mere om adgangskrav

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du vil søge ind på VIA Value Chain Management på optagelse.dk, skal du vælge uddannelsen "Professionsbachelor, procesøkonomi og værdikædeledelse" i Horsens eller Aarhus.

  På optagelse.dk har Value Chain Management to optagelsesnumre. Se efter KOT-nummer 44306 (Horsens) og KOT-nummer 44311 (Aarhus).

  Ansøgningsfrister

  Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

  Hvis du søger ind på uddannelsen gennem kvote 2, bliver du måske inviteret til en optagelsessamtale.

  OBS: Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Du kan søge om merit

  Hvis du har gennemført relevante dele af en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, skal du søge om at få merit.

  Det kan fx være, at du er studerende i Logistikøkonom/Logistics Management fra Erhvervsakademi Lillebælt. 

  Kontakt vores studievejleder, hvis merit er aktuelt for dig:

  Kirsten Samsøe Teilmann
  Studievejleder
  E: kste@via.dk

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på uddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Reglerne beskriver:

  • Generelle regler og procedurer vedr. ansøgning og optagelse
  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse.

 • Opbygning

  På Value Chain Management lærer du, hvordan man skaber effektive forretningsprocesser.

  På uddannelsen Value Chain Management arbejder du med logistik og supply chain management. Du lærer at optimere en virksomheds værdikæder - med andre ord sikrer du, at virksomheden producerer de rigtige produkter i den rigtige kvalitet og mængde til den rigtige tid.

  1. semester: Markedsorienteret supply chain management 

  Vi tager udgangspunkt i det marked, som en virksomhed opererer på. Du bliver introduceret til supply chain management, og du lærer at opbygge den optimale forsyningskæde til et marked. 

  2. semester: Efterspørgsel og planlægning af produktionen

  Her arbejder vi med planlægning på alle niveauer i en virksomhed. Fra forecast, dvs. forventninger til efterspørgsel, over planlægning af produktionen til indkøb. 

  3. semester: Flow og optimering

  Du får en grundig viden om kvalitetsstyring, innovation og optimering af produktionen. Denne viden lærer du at integrere med nye metoder til at målstyre og løse problemer. Fx hvordan du skaber den største effektivitet på en produktionslinje?

  4. semester: Optimering af værdikæden

  Her fokuserer vi på hele værdikædens opbygning. Du arbejder med strategisk styring af værdikæder, og du får indblik i, hvordan nye investeringer kan finansieres.

  5. semester: Praktik

  Du kan tage din praktik i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Praktikopholdet giver dig mulighed for at få værdifuld arbejdserfaring i en virksomhed. Du prøver at bruge din teoretiske viden til at løse konkrete arbejdsopgaver. 

  6. semester: Forandringsproces og specialisering

  Ud over kurser inden for organisation og forandringsledelse kan du vælge mellem forskellige valgfag afhængigt af dine interesser og specialiseringsønsker. Du kan fordybe dig inden for de områder, som du arbejdede med i de første fire semestre. Du begynder også at forberede dit bachelorprojekt. 

  7. semester: Bachelorprojekt

  I dit afsluttende bachelorprojekt skal du bruge dine kompetencer inden for value chain management. Dit bachelorprojekt skal afspejle dine evner til at kombinere de forskellige discipliner, som du har lært i løbet af uddannelsen.

  Bemærk! Uddannelsen begynder med en studiestartsprøve

  Du skal bestå en studiestartsprøve senest én måned efter, at uddannelsen er påbegyndt. Formålet er at identificere og udelukke inaktive studerende fra uddannelsen.

 • Praktik

  I praktikken løser du opgaver på lige fod med de andre ansatte i virksomheden. 

  På Value Chain Management skal du i praktik på 5. semester. Praktikopholdet svarer til minimum 20 ugers fuldtidsarbejde. 

  Du vælger selv, om du vil i praktik i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. 

  Få erhvervserfaring, mens du studerer

  I praktikken bliver du del af en arbejdsplads, hvor du løser opgaver, der ligner dem, du kan arbejde med som færdiguddannet.

  Praktikopholdet er derfor en god måde at få konkret erhvervserfaring på. Samtidig kan du begynde at skabe dit eget faglige netværk inden for branchen. 

  Vejledning i praktikken

  Du får en kontaktperson på virksomheden til faglig sparring og vejledning. På uddannelsen har du en praktikkoordinator, der kan hjælpe dig med ansøgninger til virksomheder og sikre, at praktikken har et godt fagligt indhold.

  Økonomi under praktikken

  Hvis du er berettiget til SU, får du SU under dit praktikophold.

  Du finder selv dit praktiksted

  Studerende på Value Chain Management finder selv deres praktikplads, ofte hos mellemstore eller store virksomheder.

  Vores studerende har ingen problemer med at finde et praktiksted. Tværtimod er det en god øvelse i jobsøgning, hvor du får praktisk erfaring med at håndtere virksomhedskontakter og arbejdsmarkedet, mens du studerer.

 • Job & karriere

  Få internationale kompetencer, mens du studerer. 

  Som studerende på Value Chain Management kan du vælge at tage din praktik eller et studieophold i udlandet.

  Begge muligheder giver dig en unik chance for at opleve og bruge dit fag i en anden kultur. Det moderne erhvervsliv er en global markedsplads, og et studieophold i udlandet kan blive værdifuldt på dit CV. 

  Udlandsophold på 5. eller 6. semester

  Din praktik ligger på 5. semester og varer minimum 20 uger. 

  Hvis du vil læse et semester på en af vores udenlandske samarbejdsinstitutioner, anbefaler vi, at du rejser ud i 6. semester.

  Kontakter i hele verden

  På uddannelsen og på Career Service Centre har vi kontakter til virksomheder rundt om i verden, som du kan bruge til at arrangere din udlandspraktik.

  Desuden har VIA samarbejdsaftaler om blandt andet studieophold med mere end 200 uddannelsesinstitutioner i Europa og resten af verden. Du har derfor mange muligheder for at komme i udlandspraktik eller tage et internationalt studieophold.

 • Internationale muligheder

  Et studieophold i udlandet giver et globalt perspektiv på din uddannelse.

  VIA University College har samarbejdsaftaler med mere end 200 uddannelsesinstitutioner i 33 lande i Europa og resten af verden. Du har derfor mulighed for at vælge at læse et semester på en af vores samarbejdsinstitutioner i et andet land. 

  Du kan også vælge at tage dit praktikophold i en international virksomhed i udlandet. Begge muligheder giver dig en unik chance for at opleve dit fag i en anden kultur.

  Det moderne erhvervsliv er en global markedsplads, og et studieophold i udlandet kan blive værdifuldt på dit CV. 

  Kontakt vores internationale koordinatorer

   

   

 • Kontakt

  Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til uddannelsen.

  Har du spørgsmål om optagelse
  Kontakt studievejleder

  Kontakt uddannelsen i Horsens

  VIA Value Chain Management
  Campus Horsens
  Chr. M. Østergaards Vej 4
  DK - 8700 Horsens

  T: +45 87 55 40 00.
  E: horsens@via.dk 

  Åbningstider

  Telefonerne er åbne:
  Mandag - torsdag kl. 07:45 – 15:30
  Fredag kl. 07:45 – 14:30

  Find vej

  Kontakt uddannelsen i Aarhus

  VIA Value Chain Management
  Campus Aarhus C
  Ceresbyen 24
  DK - 8700 Aarhus C

  T: +45 87 55 00 10.
  E: erhverv.info@via.dk

  Åbningstider

  Telefonerne er åbne:
  Mandag - torsdag kl. 07:45 – 15:30
  Fredag kl. 07:45 – 14:30

  Find vej