To studerende tegner med sprittusch på glas

Lær at tilrettelægge strømmen af varer og informationer i en virksomhed

VIA Value Chain Management

Professionsbachelor

På Value Chain Management lærer du at tilrettelægge strømmen af varer og informationer i en virksomhed bedst muligt. Du arbejder med overordnet planlægning af produktionen, kvalitetsstyring, strategi og forretningsudvikling.

Om uddannelsen Value Chain Management

 • Fakta

  Titel: Professionsbachelor, procesøkonomi og værdikædeledelse

  Varighed: 3,5 år

  Studiestart: August 

  Uddannelsesby: Horsens og Aarhus

  Undervisningssprog: Dansk

  Økonomi: Du kan søge om SU på su.dk Desuden kan du søge om SPS (Specialpædagogisk Støtte), hvis du har funktionsnedsættelse.

  Studieordning: Er på vej

  Se bekendtgørelse for uddannelsen

  Studieaktivitetsmodel er på vej

  Se karakterer og statistikker for VIAs uddannelser

   

 • Optagelse

  På uddannelsen er der frit optag. Det betyder, at du er garanteret en studieplads, hvis du lever op til adgangskravene. 

  Du skal have bestået én af følgende uddannelser for at blive optaget på Value Chain Management:

  • Studentereksamen (stx)
  • Højere forberedelseseksamen (hf)
  • Højere handelseksamen (hhx)
  • Højere teknisk eksamen (htx)

  Særlige adgangskrav

  Du skal have bestået følgende fag, som minimum med karakteren 02 efter 7-trinsskalaen:

  • Matematik (B-niveau)
  • Engelsk (B-niveau)

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du vil søge ind på VIA Value Chain Management på optagelse.dk, skal du vælge uddannelsen "Professionsbachelor, procesøkonomi og værdikædeledelse" i Horsens eller Aarhus.

  På optagelse.dk har Value Chain Management to optagelsesnumre. Se efter KOTnr. 44306 (Horsens) og KOTnr. 44311 (Aarhus).

  Ansøgningsfrister

  Du kan søge ind på Value Chain Management gennem kvote 1 eller kvote 2.

  Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

  Hvis du søger ind på uddannelsen gennem kvote 2, bliver du måske inviteret til en optagelsessamtale.

  Du kan læse mere om ansøgning og optagelse gennem kvote 1 og kvote 2 her

  OBS: Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Du kan søge om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, skal du søge om at få merit (de formelle adgangskrav skal under alle omstændigheder være opfyldt).

  Det kan fx være, at du er studerende i Logistikøkonom/Logistics Management fra Erhvervsakademi Lillebælt. 

   

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på uddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Reglerne beskriver:

  • Generelle regler og procedurer vedr. ansøgning og optagelse
  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse.

 • Opbygning

  Uddannelsen har fokus på anvendte kompetencer og projektledelse.

  Hvert semester dækker et emne, der i sidste ende vil give dig en bedre forståelse for hele værdikæden. 

  Alle fag vil hjælpe dig til at få en bedre forståelse af udfordringerne inden for hvert enkelt emneområde. Hvert semester afsluttes med et projekt.

  1. semester: Markedsorienteret supply chain management

  Det første semester giver dig de grundlæggende kompetencer inden for faget. Undervisningen omfatter marketing management, supply chain management, lagerstyring og produktionsteknologi. 

  2. semester: Efterspørgsel og produktionsplanlægning

  Dette semester bygger ovenpå det forrige semesters fag. Du kommer desuden til at løse udfordringer, der er taget fra virkelighedens virksomheder og organisationer. 

  3. semester: Flow og optimering

  På tredje semester udvikler du grundig viden inden for områder som kvalitetsstyring, innovation og produktionsoptimering. Du vil lære at integrere denne viden med nye metoder til at målstyre og løse problemer. 

  4. semester: Værdikædeoptimering

  På dette semester får du undervisning inden for værdikæders opbygning, investering og finanser samt strategisk ledelse.

  5. semester: Praktik

  I løbet af dette semester kommer du i praktik i en virksomhed i Danmark eller udlandet. Praktikopholdet giver dig mulighed for at opnå værdifuld arbejdserfaring i et udfordrende miljø og omsætte din teoretiske viden til praksis. 

  6. semester: Forandringsproces og specialisering

  På sjette semester kan du vælge mellem forskellige valgfag afhængigt af dine interesser og specialiseringsønsker. Undervisningen inkluderer blandt andet procesrådgivning og relationer, og du begynder at forberede dit bachelorprojekt. 

  7. semester: Bachelorprojekt

  På uddannelsens sidste semester skal du arbejde med dit afsluttende bachelorprojekt, hvor du skal bruge dine kompetencer inden for value chain management. Dit bachelorprojekt skal også afspejle dine evner til at kombinere de forskellige discipliner, som du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen.

  Bemærk! Uddannelsen begynder med en studiestartsprøve

  Du skal bestå en studiestartsprøve senest én måned efter, at uddannelsen er påbegyndt. Formålet er at identificere og udelukke inaktive studerende fra uddannelsen.

 • Praktik

  I praktikken får du en forsmag på, hvad du kan komme til at arbejde med, når du er færdiguddannet. 

  Et praktikophold er en god måde at få direkte arbejdserfaring på og samtidig begynde at skabe et netværk inden for branchen. 

  Du skal i praktik på 5. semester, hvor du kan gøre brug af teorien i virkelighedens arbejdsopgaver og få værdifuld erfaring og kompetencer.

  Du får kendskab til din professionelle fremtid, mens du stadig forbereder dig på den, og du får gode kontakter med arbejdsgivere inden for din studieretning. 

  Hvor og hvor længe

  Du skal i praktik i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Praktikopholdet skal svare til mindst 20 ugers fuldtidsarbejde.
 • Job & karriere

  Value Chain Management er et fag, der kan bruges over hele verden. 
  Uddannelsen er kendetegnet ved et internationale fokus og tværfaglige kompetencer, som gør, at du vil være attraktiv for en lang række virksomheder. 

  Hjælp til din fremtidige karriere 

  Career Service Centre på VIA Campus Horsens tilbyder hjælp i din overgang fra at være studerende til at være en del af arbejdslivet. Centret kan rådgive dig om dine muligheder. Her kan du også få vejledning omkring løn, og centret organiserer Company Dating, hvor studerende og virksomheder kan mødes i uformelle rammer. 

  Videregående uddannelse

  Efter endt uddannelse kan du bygge oven på din bachelorgrad med en masteruddannelse på et dansk eller internationalt universitet. Adgangskravene varierer afhængigt af den specifikke uddannelse. 

  Du har også mulighed for at tage en diplomuddannelse. Fx på VIA University College. 

 • Internationale muligheder

  Et studieophold i udlandet giver et globalt perspektiv på din uddannelse.

  VIA University College har samarbejdsaftaler med mere end 200 uddannelsesinstitutioner i 33 lande i Europa og resten af verden. Du har derfor mulighed for at vælge at læse et semester på en af vores samarbejdsinstitutioner i et andet land. 

  Du kan også vælge at tage dit praktikophold i en international virksomhed i udlandet. Begge muligheder giver dig en unik chance for at opleve dit fag i en anden kultur.

  Det moderne erhvervsliv er en global markedsplads, og et studieophold i udlandet kan blive værdifuldt på dit CV. 

  Kontakt vores internationale koordinatorer

   

   

 • Kontakt

  Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til uddannelsen.

  Har du spørgsmål om optagelse
  Kontakt studievejleder

  Kontakt uddannelsen i Horsens

  VIA Value Chain Management
  Campus Horsens
  Chr. M. Østergaards Vej 4
  DK - 8700 Horsens

  T: +45 87 55 40 00.
  E: horsens@via.dk 

  Åbningstider

  Telefonerne er åbne:
  Mandag - torsdag kl. 07:45 – 15:30
  Fredag kl. 07:45 – 14:30

  Find vej

  Kontakt uddannelsen i Aarhus

  VIA Value Chain Management
  Campus Aarhus C
  Ceresbyen 24
  DK - 8700 Aarhus C

  T: +45 87 55 00 10.
  E: erhverv.info@via.dk 

  Åbningstider

  Telefonerne er åbne:
  Mandag - torsdag kl. 07:45 – 15:30
  Fredag kl. 07:45 – 14:30

  Find vej