Kort- & landmålingstekniker

Åbent Hus den 28. februar

VIA Kort- & landmålingstekniker

Erhvervsakademiuddannelse

Som landmåler arbejder du med at opmåle landskabet, inden der skal bygges. På uddannelsen til kort- og landmålingstekniker lærer du at bruge avanceret elektronisk måleudstyr og geodata på et højt niveau.

Om uddannelsen til kort- og landmålingstekniker

 • Fakta

  Titel: Kort- & landmålingstekniker AK

  Varighed: 2 år

  Studiestart: August

  Uddannelsesbyer: Horsens

  Praktiksteder: Landinspektører, kortproducenter, kommuner, entreprenørfirmaer, forsyningsvirksomheder og rådgivende ingeniører

  Undervisningssprog: Dansk

  Økonomi: Du kan søge om SU på su.dk. Desuden kan du søge om SPS (Specialpædagogisk Støtte), hvis du har en funktionsnedsættelse.

  Studieordning: Se studieordninger

  Mere information 

 • Optagelse

  VIA Kort- & landmålingstekniker har frit optag, hvis du opfylder optagelseskravene

  VIA Kort- & landmålingstekniker har studiestart i august.

  På uddannelsen er du garanteret en studieplads, hvis du lever op til adgangskravene. Der er frit optag på uddannelsen til kort- og landmålingstekniker.

  Adgangskrav til uddannelsen

  Du skal have bestået én af følgende uddannelser for at blive optaget på uddannelsen til kort- og landmåler:

  • Studentereksamen (stx)
  • Højere forberedelseseksamen (hf)
  • Højere handelseksamen (hhx)
  • Højere teknisk eksamen (htx)
  • Erhvervsstudent (eux)
  • Adgangskursus til ingeniøruddannelserne

  Specifikt adgangskrav

  Du skal have bestået matematik på C-niveau.

  Det betyder, at du skal have minimum 2,0 i gennemsnit. Gennemsnittet udregnes af alle de karakterer i faget, der fremgår på dit eksamensbevis. Kravet gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

  Har du matematik A eller B, som ligger over det krævede niveau - og som du ikke har bestået? Læs mere her

  Bliv optaget med en erhvervsuddannelse

  Du kan også blive optaget på uddannelsen, hvis du har en af følgende erhvervsuddannelser:

  • Anlægsstruktør
  • Brolægger
  • Bygningsmaler
  • Bygningsstruktør
  • Detailhandelsuddannelsen (med specialer)
  • Ejendomsservicetekniker
  • Elektrikeruddannelsen (med specialer)
  • Handelsuddannelse (med specialer)
  • Maskinsnedker
  • Murer (trin 2)
  • Snedker (med specialer)
  • Snedker (bygningssnedker)
  • Tagdækker
  • Teknisk designer (bygge og anlæg)
  • Teknisk isolatør
  • Træfagenes byggeuddannelse
  • Vvs-energiuddannelsen
  • Vvs-uddannelsen

  Ingen specifikke adgangskrav, men svendebrev skal fremsendes. 

  Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse

  Har du en anden relevant erhvervsuddannelse med engelsk og matematik på C-niveau, er du ligeledes garanteret en studieplads.

  Har du en erhvervsmæssig uddannelse, men mangler en adgangsgivende eksamen kan du tage Adgangskursus til ingeniøruddannelser. Det er et kursus, der varer et år. 

  Læs om VIA Adgangskursus for ingeniøruddannelserne

  Ingen specifikke adgangskrav.

  Ansøgningsfrister

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  På optagelse.dk har kort- og landmålingsteknikeruddannelsen i Horsens KOT-nummer 88160.

  Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, skal du søge om at få merit (de formelle adgangskrav skal under alle omstændigheder være opfyldt). Kontakt studievejleder hvis det er aktuelt for dig (link).

  Har du en faglig uddannelse og erhvervserfaring indenfor det byggetekniske område, kan du søge om at blive fritaget for praktikforløbet på uddannelsens tredje semester.

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på uddannelsen til VIA Kort- og landmålingstekniker, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen. 

  Reglerne beskriver:

  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse.

 • Opbygning

  Du kvalificerer dig til at indsamle, bearbejde og formidle stedbestemt information 

  På uddannelsen til VIA Kort & landmålingstekniker får du undervisning, der kombinerer teori og praksis, og du kommer både til at arbejde individuelt og i grupper.

  Temaet for det første semester på uddannelsen er identisk med temaet på det første semester på uddannelsen til VIA Bygningskonstruktør.

  1. semester - grund og hus 

  Det overordnede tema for 1. semester på uddannelsen er "grund og hus". Du kommer bl.a. til at arbejde med opmåling og kortlægning til situationsplaner og af større områder. Desuden lærer du at arbejde med Geografiske Informationssystemer (GIS) og geodata.

  2. semester – opmåling, udstykning og afsætning 

  Det overordnede tema for 2. semester på uddannelsen er "opmåling, udstykning og afsætning". Du lærer bl.a. om sagsbehandling ved matrikulære ændringer og det matrikulære sagsbehandlingssystem MIA. Du kommer desuden til at arbejde med digitale højdemodeller.

  3. semester – praktik og geografiske data 

  Det overordnede tema for 3. semester på uddannelsen er "praktik og geografiske data". Du kommer bl.a. til at arbejde med ajourføring og behandling af geografiske data. Desuden skal du 10 uger i praktik.

  4. semester – valgfrie uddannelseselementer og afgangsprojekt 

  På 4. semester af uddannelsen skal du gennemføre to store projekter. Et specialeprojekt med fokus på, at du skal opnå en dybere viden om specifikke forhold indenfor uddannelsens formål. Og et afgangsprojekt, hvor du lærer at håndtere et større projekt.

 • Praktik

  Dit praktikophold ruster dig til arbejdsmarkedet

  På VIA Kort- & landmålingstekniker skal du på 3. semester 10 uger i praktik i en virksomhed. Her får du brugt din viden fra studiet i praksis, og du får en forsmag på det arbejde, du kommer til at udføre som færdiguddannet kort- og landmålingstekniker.

  Praktikopholdet kan samtidig blive afsættet til dit afgangsprojekt, som du kan udarbejde i samarbejde med praktikvirksomheden.

  Du er berettiget til SU under dit praktikophold.

  Find det rigtige praktiksted

  VIA Kort- & landmålingstekniker har kontakt til bl.a. en række landinspektører, kortproducenter, entreprenørfirmaer og rådgivende ingeniører. Det kontaktnet kan du bruge til at finde en virksomhed, der arbejder med netop det, du interesserer dig for.

 • Job og karriere

  Du kommer til at arbejde med opmåling, afsætning og kortlægning

  Som landmåler arbejder du med opmåling, afsætning og kortlægning. Når du er i ’marken’, kommer du til at anvende avanceret elektronisk udstyr,blandt  andet totalstationer og satellitmodtagere, og på kontoret bruger du specielle computerprogrammer.

  Mange kort- & landmålingsteknikere får desuden jobs, hvor de beskæftiger sig med Geografiske Informationssystemer (GIS) og matrikulære opgaver.

  Som kort- og landmålingstekniker kan du finde arbejde i alle typer virksomheder, der arbejder med geografiske informationer fx landinspektør-firmaer, kortproducenter, kommuner, entreprenørfirmaer, forsyningsvirksomheder eller rådgivende ingeniører. Mulighederne er mange.

  Du kan videreuddanne dig på diplom- og masteruddannelser

  Med en uddannelse som VIA Kort- & landmålingstekniker og to års relevant erhvervserfaring får du adgang til blandt andet diplomuddannelsen i projektledelse eller til en Master in Technology Management.

  Hjælp til din fremtidige karriere

  På Campus Horsens har vi et karrierecenter, Career Service Centre, som kan hjælpe dig med overgangen fra at være studerende til at blive en del af arbejdslivet. 

  Karrierecentret tilbyder rådgivning om at finde studiejob, praktik eller fuldtidsjob. De kan også rådgive dig om, hvordan man skriver et CV og ansøgninger, og så arrangerer de blandt andet Company Dating, hvor studerende og virksomheder møder hinanden på en uformel måde.

 • Internationale muligheder

  Vil du have en international oplevelse med din uddannelse?

  Som studerende på VIA Kort- & landmålingstekniker kan du vælge at tage på praktikophold i udlandet. Det giver dig kompetencerne til at arbejde i en international sammenhæng efter endt uddannelse.

  Det internationale studiemiljø på VIA Campus Horsens, hvor halvdelen af de ca. 4.000 studerende er internationale studerende, giver dig et godt afsæt, hvis du ønsker at arbejde i udlandet. For her lærer du at arbejde sammen med studerende fra andre lande, med andre sprog og en anden kultur.

  Kontakter i hele verden

  Hvis du vil til udlandet, har vi både på uddannelsen og på VIAs internationale kontor kontakter rundt om i verden.

 • Studieliv

  Du bliver en del af et aktivt studiemiljø

  Campus Horsens har et studiemiljø med mange forskellige aktiviteter. Der er bl.a. studenterbaren, og den nye store idrætshal hvor VIA Sports Club arrangerer, at du kan dyrke alt fra badminton til mixed martial arts. De Studerendes Råd sørger desuden for, at der bliver afholdt filmaftner, fester og meget andet.

  Campus Horsens er åbent døgnet rundt.

  Før dine idéer ud i livet

  Hvis du vil arbejde med innovation, eller har du en vild idé, som du vil leve ud i livet, kan du gøre det i samarbejde med VIA Studentervæksthuse. Her bliver du en del af et entreprenant miljø, hvor mange studerende har oprettet små virksomheder.

  VIA er i 2018 kåret til Danmarks mest entreprenante uddannelsesinstitution.

  Tæt på erhvervslivet

  Vitus Bering Innovation Park er en del af VIA Campus Horsens. Virksomhederne i innovationsparken er med til at skabe et godt samspil mellem de studerende, uddannelserne og erhvervslivet. I praksis betyder det, at mange projekter bliver til i et samarbejde mellem virksomhederne og de studerende.

  Det tætte samarbejde gør, at du får mulighed for at få en god forståelse for, hvad det helt konkret kræver at gøre en virksomhed til en succes.

  Nye kollegieboliger

  Hvis du mangler et sted at bo, kan du søge om en lejlighed i Campus Student Village, der ligger lige ved siden af Campus Horsens.

  Du kan også finde en bolig i ungdomsbyen Kamtjatka. Kamtjatka har plads til 300 unge, og er beliggende tæt på Horsens centrum.

 • Kontakt

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller hvis du vil komme forbi på besøg.

  Har du spørgsmål om optagelse:
  Kontakt studievejlederen

  Kontakt uddannelsen

  VIA Kort- og landmålingstekniker
  Campus Horsens
  Chr. M. Østergaards Vej 4
  DK-8700 Horsens

  T: +45 87 55 41 46
  E: jsg@via.dk   

  Åbningstider

  Telefonerne er åbne:
  Mandag - torsdag kl. 07:30 – 15:30
  Fredag kl. 07:30 – 14:30

  Find vej