Produktionsteknolog

På uddannelsen til produktionsteknolog arbejder du med konstruktion og udvikling af produkter og maskiner. 
 
Du lærer at håndtere og lede produktionen, herunder sikre kvalitet og økonomi.
 
På uddannelsen til produktionsteknolog lærer du om hele processen fra idé til færdigt produkt hos kunden.
 
Du kan nå det endnu. Ledige studiepladser med studiestart i februar 2019.

Fakta om uddannelsen

Type: Erhvervsakademiuddannelse

Varighed: 2 år

Studieby: Horsens

Studiestart: August og februar

Praktik: 10 uger

Vælg din specialisering

Produktudvikling

Udvikling af nye produkter, dokumentation fx tegninger i 2D og 3D og re-design af eksisterende produkter

Produktions- og procesoptimering

Rationalisering, kvalitetsstyring og lageroptimering

Åbent Hus den 28. februar

Kom til Åbent Hus på Campus Horsens

Læs om uddannelsen til produktionsteknolog

 • Adgangskrav og optagelse

  Der er frit optag på produktionsteknologuddannelsen, hvis du opfylder optagelseskravene.

  Uddannelsen til produktionsteknolog har studiestart i august og februar.

  Du er garanteret en studieplads, hvis du lever op til adgangskravene. Der er frit optag på uddannelsen.

  Adgangsgivende uddannelse eller eksamen

  Du skal have bestået én af følgende uddannelser for at blive optaget:

  • Relevant erhvervsuddannelse
  • Adgangskursus til ingeniøruddannelserne
  • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (gif)
  • Højere forberedelseseksamen (hf) 
  • Højere handelseksamen (hhx) 
  • Højere teknisk eksamen (htx) 
  • Studentereksamen (stx) 
  • Studiekompetencegivende eksamen ifm. erhvervsuddannelse (eux)   

  Specifikke adgangskrav

  • Studentereksamen: matematik C 
  • 3-årig anden erhvervsuddannelse: matematik C og engelsk C

  Kontakt evt. studievejleder for at høre, hvilke erhvervsuddannelser du kan blive optaget med

  Ansøgningsfrister

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

  Du har dog mulighed for at søge om optagelse helt frem til studiestart.

  Vi har stadig ledige studiepladser med holdstart februar 2019. Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte: 
  Marlene Sand
  erhverv.info@via.dk
  87554000

  Kontakt evt. studievejleder om optagelse

  Søg individuel kompetencevurdering

  Du kan få en individuel kompetencevurdering (IKV), hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til VIA Produktionsteknologuddannelsen. Det betyder, at du kan få anerkendt relevante kompetencer, som du har fået fra arbejdslivet eller tidligere uddannelser.

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på produktionsteknologuddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning, er det dig eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Reglerne beskriver:

  • Generelle regler og procedurer vedr. ansøgning og optagelse
  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen.

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse.

 • Opbygning

  På uddannelsen til
  produktionsteknolog lærer du at håndtere produktionen af et produkt fra start til slut.

  Produktionsteknolog er en tværfaglig uddannelse, hvor du arbejder med hele processen bag et givent produkt. Lige fra idé og produktudvikling til produktionsmodning, kvalitetssikring og levering af et færdigt produkt til kunden.

  Den teoretiske undervisning får du præsenteret gennem konkrete projektopgaver og cases fra virksomheder. Du får praksisorienteret undervisning på klasseniveau – og ikke som forelæsninger.

  1. og 2. semester: Produktudvikling og konstruktion samt produktion og virksomhedsteknik

  Undervisning i de fire fagområder, herunder tegneprogrammet Inventor og automatik. 

  3. semester: Produktudvikling, produktions- og procesoptimering

  Undervisningen omfatter innovation, maskinelementer, CE-mærkning og tegningsdokumentation. Desuden lærer du om organisation, ledelse og LEAN.

  I slutningen af 3. semester skal du vælge mellem to specialiseringer:

  • Produktudvikling
  • Produktions- og procesoptimering

  Du afslutter semestret med en projektopgave, hvor du fordyber dig fagligt inden for din specialisering.

  4. semester: Praktik og hovedopgave

  På fjerde semester skal du i praktik i ti uger. Du kan vælge at tage din praktik i Danmark eller i udlandet. Praktikken foregår typisk i en selvvalgt industri- eller produktionsvirksomhed.

  Dit praktikophold er samtidig del af dit afsluttende projekt, som du kan skrive i samarbejde med praktikvirksomheden.

  Tal og fakta om uddannelsen til produktionsteknolog

  Her kan du finde studieordning og andre relevante oplysninger om uddannelsen til produktionsteknolog.

  Se tal og fakta om uddannelsen

 • Hverdagen på studiet

  På uddannelsen til produktionsteknolog får du et rummeligt studiemiljø med både studenter og håndværkere, der kan noget forskelligt og lærer af hinanden.

  Produktionsteknolog er en kort videregående uddannelse for dig, der gerne vil hurtigt ud på arbejdsmarkedet og bruge din faglighed. Uddannelsen bliver også søgt af en del håndværkere, der vil skifte erhverv og bruge deres faglighed i en anden sammenhæng.

  Vi har derfor et rummeligt studiemiljø på uddannelsen med både yngre og lidt ældre studerende.

  Undervisning på klassen

  Uddannelsen består af klasseundervisning, hvor du lærer om teoretiske begreber ved at bruge dem i konkrete projektopgaver.

  Først bliver du præsenteret for en teori, og så bruger vi den sammen til at løse en fælles opgave. Bagefter skal du selv arbejde med teorien og bruge den selvstændigt i en hjemmeopgave.

  Virksomhedsbesøg

  Vi arrangerer studieture til virksomheder i lokalområdet. Her møder vi erfarne produktionsteknologer, der fortæller om deres opgaver og arbejdsliv på virksomheden.

  På virksomhedsbesøg møder vi nogle af de ting, vi har arbejdet med på uddannelsen. Du får også mulighed for at danne gode kontakter til virksomhed, som du kan bruge senere fx i din praktik.

  Særligt for nye studerende

  Studiet starter med to dages intro. Du lærer dine klassekammerater og undervisere at kende. Der er rundvisning på campus, hvor du bliver præsenteret for skolens muligheder. Du får et indblik i Studienet, hvor du kan finde mange nyttige informationer i løbet af din uddannelse.

  Forventninger til dig som studerende

  Uddannelsen til produktionsteknolog er et fuldtidsstudie med en gennemsnitlig arbejdsindsats på ca. 40 timer om ugen.

  I skemaet er der dagligt afsat to timer til hjemmeopgaver, forberedelse og studiegrupper. Desuden har vi en skemafri studiedag hver uge, hvor du har mulighed for at fordybe dig, evt. sammen med din studiegruppe.

  Se eksempel på ugeskema (pdf)

  Campus Horsens

  Uddannelsen til produktionsteknolog holder til på Campus Horsens. Her får du et studieliv på en stor campus med ca. 3.700 studerende og over 25 uddannelser.

  Campus Horsens har et internationalt studiemiljø med studerende fra hele verden.

  Læs mere om Campus Horsens

 • Praktik

  I praktikken kommer du til at arbejde med opgaver inden for din specialisering.

  På uddannelsen til produktionsteknolog skal du på fjerde semester i praktik hos en dansk eller udenlandsk produktionsvirksomhed. Praktikopholdet varer i ti uger og ligger i første halvdel af semestret.

  I praktikken får du brugt din viden fra studiet til at løse konkrete opgaver. Du får en forsmag på det arbejdsliv, du vil møde som færdiguddannet produktionsteknolog. 

  Praktikken er også afsættet til dit afslutningsprojekt, som du kan skrive i samarbejde med praktikvirksomheden.

  Støtte og vejledning i praktikken

  I praktikvirksomheden deltager du i arbejdet med at løse opgaver på lige fod med de øvrige ansatte. I virksomheden har du en særlig kontaktperson, typisk en erfaren produktionsteknolog, som giver faglig støtte.

  På uddannelsen har du også en praktikvejleder, som kommer på besøg i praktikperioden. Samme vejleder giver sparring i forbindelse med dit afsluttende projekt.

  Arbejdsopgaver i praktikken

  Studerende med speciale i produktions- og procesoptimering kan fx deltage i opgaver med:

  • Rationalisering
  • Kvalitetsstyring
  • Lageroptimering

  Studerende med speciale i produktudvikling kan deltage i:

  • Udvikling af nye produkter
  • Dokumentation fx tegningsmateriale i 2D og 3D
  • Løsningsforslag til re-design af eksisterende produkter

  Økonomi i praktikperioden

  Hvis du er berettiget til SU, får du SU under dit praktikophold.

  Find det rigtige praktiksted

  På uddannelsen har vi kontakt til en række industri- og produktionsvirksomheder. Du kan bruge vores kontaktnet til at finde en virksomhed, der arbejder med dét, du interesserer dig for.

 • Job og karriere

  Produktionsteknologer er eftertragtede på arbejdsmarkedet og har mange jobmuligheder.

  Uddannelsen til produktionsteknolog er en kort videregående uddannelse for dig, der gerne vil hurtigt ud på arbejdsmarkedet. 

  Produktionsteknologer er en efterspurgt arbejdskraft med meget lav ledighed, så du har gode jobmuligheder, når du er færdig med din uddannelse. (Kilde: Teknisk Landsforbund)

  Uddannelse med mange muligheder

  Som produktionsteknolog kan du løse opgaver inden for udvikling og konstruktion af produkter, optimering og styring af produktion og lager eller teknisk salg og indkøb. Derfor har du mange forskellige jobmuligheder, når du er færdiguddannet.

  Virksomheder af alle størrelser ansætter produktionsteknologer. I mindre virksomheder vil du typisk få job som konstruktør, værkfører, planlægger, indkøber eller sælger.

  I større virksomheder kan du få titel som produktchef, kvalitetschef, produktionsteknisk leder, logistikchef eller projektleder.

  Nogle vælger også at etablere egen produktionsvirksomhed.

  Vil du læse videre til bachelor?

  Som færdiguddannet produktionsteknolog kan du videreuddanne dig til ingeniør. Du kan søge om at få merit til uddannelserne til maskiningeniør eller produktionsingeniør.

  Få hjælp til din fremtidige karriere

  På Campus Horsens har vi et karrierecenter, Career Service Centre, som kan hjælpe dig med overgangen fra at være studerende til at blive en del af arbejdslivet. 

  Karrierecentret tilbyder rådgivning om at finde studiejob, praktik eller fuldtidsjob. De kan også rådgive dig om, hvordan man skriver et CV og ansøgninger, og så arrangerer de blandt andet Company Dating, hvor studerende og virksomheder møder hinanden på en uformel måde.

 • Internationale muligheder

  Du kan komme til udlandet i praktik.

  Som studerende på produktionsteknologuddannelsen kan du vælge at tage dit praktikophold i udlandet. Det giver dig globale kompetencer til at arbejde i et internationalt miljø efter endt uddannelse.  

  Du skal i praktik på uddannelsens fjerde semester. Praktikopholdet varer et halvt semester, 10 uger, og kan foregå i alle typer af industri- eller produktionsvirksomheder. 

  Career Service Centre på Campus Horsens kan hjælpe dig med at skabe kontakter til udenlandske virksomheder.

 • Kontakt

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller hvis du vil besøge produktionsteknologuddannelsen.

  Har du spørgsmål om optagelse
  Kontakt studievejleder

  Kontakt uddannelsen

  VIA Produktionsteknolog
  Campus Horsens
  Chr. M. Østergaards Vej 4
  DK-8700 Horsens

  T: +45 87 55 40 00
  E: horsens@via.dk 

  Åbningstider

  Telefonerne er åbne:
  Mandag - torsdag kl. 07:30 – 15:30
  Fredag kl. 07:30 – 14:30

  Find vej