VIA Bygningsingeniør

Få fundamentet til en karriere i bygge- og anlægsbranchen

VIA Bygningsingeniør

Diplomingeniør

Som bygningsingeniør kan du arbejde med at opføre broer, veje og boliger eller havne- og industribyggeri. Uddannelsen til bygningsingeniør giver dig en solid forståelse for hele byggeprocessen.

Om uddannelsen til bygningsingeniør

 • Fakta

  Titel: Diplomingeniør, byggeri & anlæg

  Varighed: 3,5 år

  Studiestart: August og februar

  Uddannelsesby: Horsens

  Praktiksteder: Entreprenører, rådgivende ingeniørfirmaer, totalentreprise-firmaer i hele verden og offentlige myndigheder.

  Undervisningssprog: Dansk

  Økonomi: Du kan søge om SU på su.dk Desuden kan du søge om SPS (Specialpædagogisk Støtte), hvis du har funktionsnedsættelse.
  Som hovedregel får du løn under dit praktikophold. Der kan dog være undtagelser. 

  Se studieordninger

  Se bekendtgørelsen for uddannelsen

  Se studieaktivitetsmodel

  Se karakterer og statistikker for VIAs uddannelser

   

 • Optagelse

  VIA Bygningsingeniør har frit optag, hvis du opfylder adgangskravene.

  Du er garanteret en studieplads på bygningsingeniøruddannelsen, hvis du lever op til adgangskravene. Der er frit optag på uddannelsen.

  Studiestart to gange om året

  VIA Bygningsingeniør har studiestart både i august og i februar.

  Adgangsgivende eksamen

  Du skal have en af disse eksamener for at søge om optagelse:

  • Adgangskursus til ingeniøruddannelserne
  • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (gif)
  • Højere forberedelseseksamen (hf) 
  • Højere handelseksamen (hhx) 
  • Højere teknisk eksamen (htx) 
  • Studentereksamen (stx) 
  • Studiekompetencegivende eksamen ifm. erhvervsuddannelse (eux)

  Specifikke adgangskrav

  • Matematik (A-niveau)
  • Enten fysik (B-niveau) eller geovidenskab (A-niveau)
  • Enten kemi (C-niveau) eller bioteknologi (A-niveau)

  Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

  Ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du vil søge ind på VIA Bygningsingeniør på optagelse.dk, skal du vælge uddannelsen "Diplomingeniør, byggeri og anlæg" med KOTnr. 49310

  OBS: Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere. 

  Mangler du den adgangsgivende eksamen?

  Hvis du har en erhvervsmæssig uddannelse og mangler en adgangsgivende eksamen, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

  Adgangskurset varer et år og er målrettet dig, som har en erhvervsuddannelse eller to års relevant erhvervserfaring.

  Søg om merit 

  Hvis du har gennemført relevante uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, skal du søge om at få merit (de formelle adgangskrav skal under alle omstændigheder være opfyldt). 

  Har du en faglig uddannelse indenfor det byggetekniske område, kan du søge om at blive fritaget for praktikforløbet på uddannelsens femte semester.

  Kontakt vores faglige vejledere, hvis merit er aktuelt for dig

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på uddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen. 

  Reglerne beskriver:

  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen.

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse.

 • Opbygning

  Du kommer fra den første dag til at arbejde med ingeniørrelaterede opgaver.

  I undervisningen lærer du først og fremmest teori gennem konkrete opgaver, cases og projektarbejde. Du får praksisorienteret undervisning på klasseniveau – ikke forelæsninger. 

  På uddannelsen lærer du, hvordan du projekterer og udfører byggeri. På alle syv semestre arbejder du med projekter, som bliver mere og mere præget af dine egne valg. 

  Indhold, struktur og specialiseringer

  Indholdet på de fire første semestre af uddannelsen ligger fast, på femte semester skal du i praktik og på sjette og syvende semester kan du målrette dit studie indenfor uddannelsens fagområder. På syvende semester skal du samtidig skrive dit bachelorprojekt.

  Kurser

  VIA Bygningsingeniør udbyder hvert semester en række kurser, som både studerende og andre interesserede kan tilmelde sig.

  Se vores kurser

 • Praktik

  Dit praktikophold ruster dig til arbejdsmarkedet.

  Du skal på uddannelsens femte semester et halvt år i praktik hos enten en dansk eller udenlandsk virksomhed. 

  Her får du brugt din viden fra studiet i praksis, samtidig får du en forsmag på det arbejde, du kommer til at udføre som ingeniør. 

  Mange studerende vælger på deres syvende semester, at skrive deres bachelorprojekt i samarbejde med praktikvirksomheden. Eller de bruger deres erfaring fra praktikopholdet til bachelorprojektet.

  Du får som hovedregel løn under praktikken, hvis den foregår i Danmark. Får du ikke løn, så kan du søge om SU. Det samme gælder, hvis du tager til udlandet.

  Find det rigtige praktiksted

  Bygningsingeniøruddannelsen har kontakt til en række dygtige virksomheder indenfor bygge- og anlægsbranchen. Når du skal i praktik, kan uddannelsen hjælpe dig med at finde en virksomhed, der arbejder med det, du interesserer dig mest for.

 • Job og karriere

  Som færdiguddannet bygningsingeniør kan du planlægge og styre alle typer projekter indenfor bygge- og anlægsbranchen.

  Som bygningsingeniør er det dig, der har overblikket, uanset om det drejer sig om bro- og vejbygning, havnebygning, industribyggeri eller boligbyggeri. 

  Derfor har du også rigtig mange jobmuligheder, når du er færdiguddannet.

  De fleste nyuddannede bliver ansat hos entreprenører, rådgivende ingeniørfirmaer, totalentreprisefirmaer m.m. i både Danmark eller i udlandet. Desuden er der mange, der får arbejde ved offentlige myndigheder.

  Vil du være selvstændig?

  Det er ikke kun i eksisterende firmaer, du har mulighed for at finde et job. Flere bygningsingeniører vælger at starte eget firma. På den måde kan du vælge at arbejde med lige præcis de områder indenfor ingeniørfaget, du synes er mest spændende.

  Læs videre i Danmark eller i udlandet

  Du har mulighed for at læse videre til civilingeniør ved at tage en toårig overbygningsuddannelse fx på Aalborg Universitet.

  Hjælp til din fremtidige karriere

  På Campus Horsens har vi et karrierecenter, Career Service Centre, som hjælper dig med overgangen fra at være studerende til at blive en del af arbejdslivet. De rådgiver både om dine muligheder, om løn og ansættelsesforhold og de arrangerer bl.a. Company Dating, hvor studerende og virksomheder møder hinanden på en uformel måde.

  Mere information

 • Internationale muligheder

  Kina, Tyskland, Sverige? Som studerende kan du komme til udlandet på studieophold eller i praktik.

  Mange studerende på bygningsingeniøruddannelsen vælger at tage på studie- eller praktikophold i udlandet i løbet af uddannelsen. Det giver dem nemlig kompetencer til at arbejde i udlandet efter endt uddannelse.

  Det internationale studiemiljø på Campus Horsens, hvor halvdelen af de ca. 4.000 studerende er internationale studerende, er med til at kvalificere dig til at arbejde i udlandet. For du lærer at arbejde sammen med studerende fra andre lande, med andre sprog og en anden kultur.

  Studieophold i udlandet varer typisk et semester og kan finde sted under det europæiske Erasmus samarbejde. Du får mulighed for et studieophold på sjette semester af uddannelsen. 

  Men du har også mulighed for at komme til lande uden for Europa. Det kræver, at du selv arrangerer dit ophold eller gør det i samarbejde med bygningsingeniøruddannelsen.

  Praktik i udlandet

  Du skal i praktik på uddannelsens femte semester. Det praktikophold kan du vælge at bruge i en dansk eller udenlandsk virksomhed. Praktikopholdet varer et semester og kan foregå i alle typer af ingeniør- eller entreprenørvirksomheder.

  Vi har kontakter rundt om i verden, men også Career Service Centre på Campus Horsens kan hjælpe med at skabe kontakter til virksomheder fra hele verden, ligesom der er en praktikkoordinator på uddannelsen.

  Læs mere om Career Service Centre.

 • Studieliv

  Du bliver en del af et socialt og internationalt studiemiljø med flotte faciliteter på Campus Horsens.

  Campus Horsens har et studiemiljø med mange forskellige aktiviteter. Der er bl.a. studenterbaren, og den nye store idrætshal hvor VIA Sports Club arrangerer, at du kan dyrke alt fra badminton til mixed martial arts. Læs om De Studerendes Råd sørger desuden for, at der bliver afholdt filmaftner, fester og meget andet.

  Campus Horsens er åbent døgnet rundt.

  Før dine idéer ud i livet

  Hvis du vil arbejde med innovation, eller har du en vild idé, som du vil leve ud i livet, kan du gøre det i samarbejde med VIAs Studentervæksthus. Her bliver du en del af et entreprenant miljø, hvor mange studerende har oprettet små virksomheder.

  VIA blev i 2014 kåret til Danmarks mest entreprenante uddannelsesinstitution.

  Tæt på erhvervslivet

  Vitus Bering Innovation Park er en del af Campus Horsens. Virksomhederne i innovationsparken er med til at skabe et godt sammenspil mellem de studerende og erhvervslivet. 

  Her bliver der samarbejdet på kryds og tværs af uddannelserne og virksomhederne. Det betyder bl.a., at du får en forståelse for, hvad det kræver at gøre en virksomhed til en succes.

  Nye kollegieboliger

  Hvis du mangler et sted at bo kan du søge om en lejlighed i Campus Student Village, der ligger lige ved siden af Campus Horsens.

  Du kan også finde en bolig i ungdomsbyen Kamtjatka. Kamtjatka har plads til 300 unge, og er beliggende tæt på Horsens centrum.

 • Kontakt

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller hvis du vil besøge os.

  Har du spørgsmål om optagelse
  Kontakt studievejleder

  Kontakt uddannelsen

  VIA Bygningsingeniør
  Campus Horsens
  Chr. M. Østergaards Vej 4
  DK - 8700 Horsens

  T: +45 87 55 40 00.
  E: horsens@via.dk 

  Åbningstider

  Telefonerne er åbne:
  Mandag - torsdag kl. 07:45 – 15:30
  Fredag kl. 07:45 – 14:30

  Find vej