Studerende ved computer

Få en international karriere inden for salg og markedsføring

VIA Eksportingeniør

Diplomingeniør

Som eksportingeniør kan du få en international karriere inden for markedsføring og salg på tværs af nationale, kulturelle og sproglige skel. Du arbejder i krydsfeltet mellem teknologi, kultur og økonomi.

Om uddannelsen til eksportingeniør

 • Fakta

  Titel: Diplomingeniør, eksport og teknologi 

  Varighed: 4,5 år

  Studiestart: August

  Uddannelsesby: Horsens og Aarhus (Fra 5. semestre foregår undervisningen i Horsens)

  Undervisningssprog: Dansk

  Økonomi: Du kan søge om SU på su.dk Desuden kan du søge om SPS (Specialpædagogisk Støtte), hvis du har funktionsnedsættelse.

  Studieordning:

  Studieordning - uddannelsesdel, efterår 2018 (pdf)

  Studieordning - fællesdel for flere uddannelser, efterår 2017 (pdf)

  Se bekendtgørelsen for uddannelsen

  Studieaktivitetsmodel - er på vej 

  Se karakterer og statistikker for VIAs uddannelser

   

 • Optagelse

  For at blive optaget på uddannelsen til eksportingeniør skal du have en adgangsgivende eksamen.

  Uddannelsen til eksportingeniør har studiestart i august.

  Du er garanteret en studieplads på eksportingeniøruddannelsen, hvis du lever op til adgangskravene. Der er frit optag på uddannelsen.

  Adgangsgivende eksamen

  Du skal have en af disse eksamener for at søge om optagelse:

  • Adgangskursus til ingeniøruddannelserne
  • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (gif)
  • Højere forberedelseseksamen (hf) 
  • Højere handelseksamen (hhx) 
  • Højere teknisk eksamen (htx) 
  • Studentereksamen (stx) 
  • Studiekompetencegivende eksamen ifm. erhvervsuddannelse (eux) 

  Specifikke adgangskrav

  Du skal have bestået følgende fag:

  • Engelsk (A-niveau)
  • Matematik (B-niveau) 
  • Fransk (C-niveau) eller Spansk (C-niveau) eller Tysk (C-niveau)

  Alle de krævede fag skal være bestået, dvs. du skal have minimum 2,0 i gennemsnit. Gennemsnittet udregnes af alle de karakterer i faget, der fremgår på dit eksamensbevis. Kravet gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

  Mangler du et eller flere fag? Eller er der et fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau? 

  Læs mere om adgangskrav 

  Ansøgningsfrister

  Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du vil søge ind på VIA Eksportingeniør på optagelse.dk, skal du vælge uddannelsen "Diplomingeniør, eksport og teknologi" i Horsens (KOT-nummer 49220)  eller Aarhus (KOT-nummer 49225).

  OBS: Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Mangler du den adgangsgivende eksamen?

  Hvis du har en erhvervsmæssig uddannelse og mangler en adgangsgivende eksamen, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

  Adgangskurset varer et år og er målrettet dig, som har en erhvervsuddannelse eller to års relevant erhvervserfaring. 

  Læs mere om VIA Adgangskursus til ingeniøruddannelserne 

  Du kan søge om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, skal du søge om at få merit (de formelle adgangskrav skal under alle omstændigheder være opfyldt). 

  Har du en faglig uddannelse inden for området, kan du søge om at blive fritaget for praktikforløbet på uddannelsens femte semester.

  Kontakt vores faglige vejledere, hvis merit er aktuelt for dig

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på uddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Reglerne beskriver:

  • Generelle regler og procedurer vedr. ansøgning og optagelse
  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse.

 • Opbygning

  Uddannelsen til eksportingeniør består af ni semestre.

  Uddannelsen er en tværfaglig ingeniøruddannelse. De ingeniørfaglige fag udgør to tredjedele af uddannelsen. Erhvervs- og sprogkurser udgør den sidste tredjedel.

  Undervisningen er bygget op omkring holdundervisning, laboratorieøvelser og workshops. Holdene er små, så der er plads til diskussioner og individuel opmærksomhed. Vi har fokus på aktiv læring, der er centreret på den studerende, så kritisk tænkning og gode samarbejdsevner kan udvikles.

  Undervisningen er kendetegnet ved, at du lærer teorier gennem konkrete opgaver, cases og projekter. 

  1. og 2. semester: Fælles ingeniør- og erhvervsfag (60 ECTS)

  I de første to semestre får du de grundlæggende kompetencer, som du skal bruge, uanset dit fagområde. Fagene omfatter matematik, anvendt ingeniørvidenskab, global erhvervskommunikation, interkulturel erhvervskommunikation og international markedsføring samt studiekompetencer.

  3. og 4. semester: Fællesfag og specialiseringsfag (60 ECTS)

  Disse semestre bygger videre på fagene i 1. og 2. semester. På uddannelsens andet år skal du også tilrettelægge din egen ingeniørprofil. Du kan specialisere dig i enten maskinteknik eller IKT-ingeniørvidenskab. Ud over ingeniørvidenskab omfatter fagene matematik, økonomistyring, erhvervsøkonomi og et fremmedsprog.

  5. og 7. semester: Fællesfag, valgfag og specialiseringsfag (60 ECTS)

  Fagene på dette videregående niveau omfatter ingeniørvidenskab, virksomhedsledelse og strategi samt fremmedsprog.

  Bemærk, at undervisningen i alle fag fra 5. semester foregår på Campus Horsens.

  6. semester: Studieophold i udlandet eller specialiseringsfag (30 ECTS)

  Du får en helt unik mulighed for at læse i udlandet. Det kan give dig værdifuld international erfaring og fremme dine karrieremuligheder. Vi anbefaler, at du tilbringer mindst ét semester (normalt det sjette) i udlandet i forbindelse med et udvekslingsophold.

  Du kan også fortsætte dine studier på Campus Horsens i stedet for at tage til udlandet.

  8. semester: Praktik (30 ECTS)

  I løbet af dette semester skal du i praktik i en virksomhed i Danmark eller udlandet. Praktikopholdet giver dig mulighed for at opnå reel erhvervserfaring på en arbejdsplads. Du får afprøvet din faglige viden i praksis.

  9. semester: Valgfag og bachelorprojekt (30 ECTS)

  Du skal fortsat vælge mellem en række valgfag afhængigt af dine interesser og din specialisering. På 9. semester skal du skrive dit afsluttende projekt, bachelorprojektet. Projektet skal integrere alle de kompetencer og begreber, som du har lært i løbet af uddannelsen.

  Information om computerkrav

  På uddannelsen er der nogle særlige specifikationer til din computer.

  Læs om computerkrav før studiestart (pdf)

 • Praktik

  I praktikken får du en forsmag på arbejdslivet som uddannet eksportingeniør.

  På uddannelsen til eksportingeniør skal du i praktik i 8. semester. Praktikken giver dig mulighed for at bruge din viden fra studiet i praksis.

  Du får en forsmag på de arbejdsopgaver, du kommer til at udføre som færdiguddannet eksportingeniør. I praktikken kan du øve dig i kompetencer som fx kommunikation, tids- og projektstyring, innovation og teamwork. 

  Hvor foregår praktikken?

  Din praktik kan være i en virksomhed efter eget valg i Danmark eller i udlandet. Nogle af vores studerende har fundet praktikpladser i lande som Tyskland, Frankrig, Spanien, USA, Australien og Kina.

  Varighed og løn

  Praktikopholdet skal være mindst 20 ugers fuldtidsarbejde. Du får som hovedregel løn under praktikken, hvis den foregår i Danmark - men virksomheden er ikke forpligtet til at betale løn.

  Hvis du ikke får løn, får du din SU med i praktikperioden. Det samme gælder, hvis du tager til udlandet.

 • Job & karriere

  Som eksportingeniør kan du søge lederstillinger i internationale virksomheder.

  Som eksportingeniør kan du arbejde i internationale virksomheder, der sælger produkter eller tilbyder rådgivning om eksportmarkedet. Det kan fx være i maskinindustrien eller it-branchen.

  Uddannelsen kvalificerer dig til at tage lederstillinger inden for design og implementering af tekniske løsninger samt inden for markedsføring og salg.

  Dit første job kan være som projektleder, eksportchef eller produktchef.

  Hjælp til din fremtidige karriere

  På Campus Horsens har vi et karrierecenter, Career Service Centre, som kan hjælpe dig med overgangen fra at være studerende til at blive en del af arbejdslivet. 

  Karrierecentret tilbyder rådgivning om at finde studiejob, praktik eller fuldtidsjob. De kan også rådgive dig om, hvordan man skriver et CV og ansøgninger, og så arrangerer de blandt andet Company Dating, hvor studerende og virksomheder møder hinanden på en uformel måde.

  Læs mere om Career Service Centre

  Efter- og videreuddannelse for eksportingeniører

  Som eksportingeniør kan du videreuddanne dig ved at læse videre til civilingeniør på Aalborg Universitet eller Aarhus Universitet. Eller du kan søge ind på et universitet i udlandet. 

 • Internationale muligheder

  Et studieophold i udlandet giver globalt perspektiv på din uddannelse.

  Vi opmuntrer vores studerende til at studere i udlandet, og vi tager gerne imod udenlandske studerende fra vores samarbejdsinstitutioner. 

  VIA har samarbejdsaftaler med ca. 200 institutioner i 33 lande i Europa og resten af verden. Du har derfor mange muligheder for at tage et semester på én af vores samarbejdsinstitutioner i et andet land. 

  Du kan også tage din praktik i en international virksomhed i en andel del af verden.

  Et studieophold giver dig mulighed for at opleve en anden kultur.

  Det moderne erhvervsliv er en global markedsplads, og et udlandsophold kan være et aktiv for dit CV.

 • Kontakt

  Har du spørgsmål om optagelse
  Kontakt studievejleder

  Kontakt uddannelsen

  VIA Eksportingeniør
  Campus Horsens
  T: +45 87 55 40 00
  E: horsens@via.dk