VIA Forsyningsingeniør

Kom til Åbent Hus, og oplev studiemiljøet

VIA Forsyningsingeniør

Diplomingeniør

Som forsyningsingeniør er du med til at håndtere udfordringer med klimaforandringer og oversvømmelser, rent drikkevand, beskyttelse af grundvand og udvikling af fremtidens energiforsyning. Med uddannelsen som forsyningsingeniør kan du gøre en vigtig forskel!

Om uddannelsen til forsyningsingeniør

 • Fakta

  Titel: Diplomingeniør, forsyningsteknik i vand, spildevand og fjernvarme 

  Varighed: 3 ½ år 

  Studiestart: August 

  Uddannelsesbyer: Horsens 

  Praktiksteder: Forsyningsvirksomheder, rådgivende ingeniører, entreprenører eller myndigheder i Danmark eller udlandet. 

  Undervisningssprog: Dansk

  Økonomi: Du kan søge om SU på su.dk. Desuden kan du søge om SPS (Specialpædagogisk Støtte), hvis du har funktionsnedsættelse.

  Studieordning: Se aktuel studieordning (pdf)

  Se bekendtgørelsen for uddannelsen

  Se studieaktivitetsmodel

  Se karakterer og statikker for VIAs uddannelser.

 • Optagelse

  Forsyningsingeniøruddannelsen har frit optag, hvis du opfylder adgangskravene. 

  På uddannelsen til forsyningsingeniør er du garanteret en studieplads, hvis du lever op til adgangskravene. Der er frit optag på uddannelsen.

  Du kan søge ind på uddannelsen gennem kvote 1 og kvote 2.

  OBS: Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Adgangskrav til kvote 1 og kvote 2

  For at blive optaget på uddannelsen skal du have bestået en af følgende eksamener:

  • Studentereksamen (stx)
  • Højere forberedelseseksamen (hf)
  • Handelseksamen (hhx) eller
  • Højere teknisk eksamen (htx)
  • Adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

  Hvis du søger ind gennem kvote 2, bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer - herunder også en eventuel adgangsgivende erhvervsuddannelse.

  Fra 2018 vil der i Kvote 2 også blive lagt vægt på, hvis du har et fag- eller uddannelsesrelevant kursus af minimum 6 måneders varighed.

  Specifikke adgangskrav til uddannelsen

  Du skal have bestået følgende fag med 02 efter 7-trinsskalaen for at blive optaget på uddannelsen:

  • Matematik på A-niveau
  • Fysik på B-niveau eller geovidenskab på A-niveau
  • Kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau
  • Engelsk på B-niveau

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du vil søge ind på VIA Forsyningsingeniør på optagelse.dk, skal du vælge uddannelsen "Diplomingeniør, forsyningsteknik i vand, spildevand og fjernvarme".

  På optagelse.dk har forsyningsingeniør et optagelsesnummer. Se efter KOTnr. 49700

  Ansøgningsfrister

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

  Mangler du den adgangsgivende eksamen?

  Hvis du har en erhvervsmæssig uddannelse, men mangler en adgangsgivende eksamen, kan du tage et 1-årigt Adgangskursus på Campus Horsens.

  Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, skal du søge om at få merit (de formelle adgangskrav skal under alle omstændigheder være opfyldt).

  Kontakt studievejleder hvis det er aktuelt for dig.

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på forsyningsingeniøruddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Reglerne beskriver:

  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse.

 • Opbygning

  Du får kompetencerne til at arbejde med konsekvenserne af klimaforandringer eller sikre rent drikkevand til jordens befolkning. 

  Uddannelsen er tilrettelagt, så du fra den første dag, kommer til at arbejde individuelt eller i grupper med ingeniørrelevante projekter rettet mod forsyningssektoren. 

  Du får praksisorienteret undervisning, der er en blanding af klasseundervisning og projektarbejde. Undervisningen er kendetegnet ved, at du lærer teorier gennem konkrete opgaver, cases og projekter. 

  1. semester – jord og vand

  Det overordnede tema for 1. semester på forsyningsingeniøruddannelsen er "jord og vand". Du lærer at anvende de mest gængse principper inden for anlægsprojektering, planlægning og projektbeskrivelse. Du lærer desuden at anlægge og dimensionere ledninger i jord indenfor vand, spildevand og fjernvarme. 

  2. semester – klima og miljø 

  Det overordnede tema for 2. semester på uddannelsen er "klima og miljø". Du får til opgave at vurdere påvirkninger af miljøet og at anvende indsamlede data i en projektmæssig sammenhæng. 

  3. semester – byggemodning og anlæg 

  Det overordnede tema for 3. semester på forsyningsingeniøruddannelsen er "byggemodning og anlæg”. Her skal du planlægge og projektere jordarbejde i forbindelse med forsyningsledninger og vurdere de økonomiske omkostninger. Samtidig kommer du til at beregne simple hydrauliske forhold i ledningsnet og projektere føringsveje for ledningsnettet. 

  4. semester – forsyning og distribution 

  Det overordnede tema for 4. semester på uddannelsen er "forsyning og distribution”. Du skal analysere data for et forsyningsområde, og du skal træffe både faglige og økonomiske valg af materialer og produkter i forbindelse med anlæg af forsyningsledninger. 

  5. semester – praktik

  På uddannelsens 5. semester skal du 20 uger i praktik i en dansk eller udenlandsk virksomhed. Her får du afprøvet din teoretiske viden i praksis, og du får en forsmag på det arbejde, du kommer til at udføre som færdiguddannet forsyningsingeniør. Din praktik giver dig erfaring og viden, som du kan bruge i den afsluttende del af uddannelsen. 

  6. og 7. semester – specialisering og bachelorprojekt 

  Her kan du målrette dit studie indenfor uddannelsens fagområder. På 7. semester skal du gennemføre dit bachelorprojekt, og mere end halvdelen af semestret er afsat til det. Bachelorprojektet kommer du typisk til at lave i samarbejde med en forsyningsvirksomhed og/eller et rådgivende ingeniørfirma.

 • Praktik

  Dit praktikophold ruster dig til arbejdsmarkedet. 

  På forsyningsingeniøruddannelsen skal du på 5. semester 20 uger i praktik i en virksomhed. Her får du brugt din viden fra studiet i praksis, og du får en forsmag på det arbejde, du kommer til at udføre som færdiguddannet forsyningsingeniør. 

  Du får som hovedregel løn under praktikken, hvis den foregår i Danmark. Får du ikke løn, så får du din SU med. Det samme gælder, hvis du tager til udlandet. 

  Find det rigtige praktiksted

  Forsyningsingeniøruddannelsen har kontakt til en række virksomheder, der er interesseret i at tilknytte praktikanter. Det kontaktnet kan du bruge til at finde en virksomhed, der arbejder med netop det, du interesserer dig for. 

   

 • Job og karriere

  Som forsyningsingeniør

  På forsyningsingeniøruddannelsen får du kompetencerne til at håndtere alt fra konsekvenserne af klimaforandringerne til sikring af rent drikkevand til jordens befolkning. Ligeledes kan du bidrage i arbejdet med at udfase brugen af fossile brændstoffer og omlægge til vedvarende energikilder. 

  Det giver dig kvalifikationerne til at arbejde i mange forskellige typer virksomheder. Men typisk vil du skabe dig en karriere i forsyningsvirksomheder, rådgivende ingeniørfirmaer, entreprenørvirksomheder eller inden for det offentlige. 

  Du vil samtidig få gode muligheder for at arbejde i udlandet, hvor mangel på rent drikkevand og håndtering af spildevand er en stærkt voksende global udfordring, der kræver dygtige ingeniører. 

  Du kan videreuddanne dig til kandidat

  Vil du læse videre, efter at du har afsluttet uddannelsen kan du søge ind på en civilingeniøruddannelse på Aalborg Universitet. 

  Hjælp til din fremtidige karriere

  På Campus Horsens har vi et karrierecenter, som hjælper dig med overgangen fra at være studerende til at blive en del arbejdslivet. De rådgiver dig om dine muligheder, om løn og om ansættelsesforhold og de arrangerer bl.a. Company Dating, hvor studerende og virksomheder møder hinanden på en uformel måde. 

 • Internationale muligheder

  Europa, Asien, Afrika eller …? Du kan få en international oplevelse som forsyningsingeniør.

  På forsyningsingeniøruddannelsen kan du tage på studie- eller praktikophold i udlandet. Det giver dig vigtige erfaringer og kompetencer til at arbejde i en international sammenhæng efter endt uddannelse. 

  Det internationale studiemiljø på Campus Horsens, hvor halvdelen af de ca. 4.000 studerende er internationale studerende, er samtidig med til at give dig et godt afsæt, hvis du vil til udlandet. 

  For her lærer du at arbejde sammen med studerende fra andre lande, med andre sprog og en anden kultur.

  Kontakter i hele verden 

  Hvis du vil til udlandet har forsyningsingeniøruddannelsen og VIAs internationale kontor kontakter rundt om i verden. 

 • Studieliv

  Du bliver en del af et aktivt socialt studiemiljø.

  Campus Horsens har et studiemiljø med mange forskellige aktiviteter. Der er bl.a. studenterbaren, og den nye store idrætshal hvor VIA Sports Club arrangerer, at du kan dyrke alt fra badminton til mixed martial arts. Læs om De Studerendes Råd sørger desuden for, at der bliver afholdt filmaftner, fester og meget andet.

  Campus Horsens er åbent døgnet rundt.

  Før dine idéer ud i livet

  Hvis du vil arbejde med innovation, eller har du en vild idé, som du vil leve ud i livet, kan du gøre det i samarbejde med VIAs Studentervæksthus. Her bliver du en del af et entreprenant miljø, hvor mange studerende har oprettet små virksomheder.

  VIA blev i 2014 kåret til Danmarks mest entreprenante uddannelsesinstitution.

  Tæt på erhvervslivet

  Vitus Bering Innovation Park er en del af Campus Horsens. Virksomhederne i innovationsparken er med til at skabe et godt sammenspil mellem de studerende og erhvervslivet. 

  Her bliver der samarbejdet på kryds og tværs af uddannelserne og virksomhederne. Det betyder bl.a., at du får en forståelse for, hvad det kræver at gøre en virksomhed til en succes.

  Nye kollegieboliger

  Hvis du mangler et sted at bo kan du søge om en lejlighed i Campus Student Village, der ligger lige ved siden af Campus Horsens.

  Du kan også finde en bolig i ungdomsbyen Kamtjatka. Kamtjatka har plads til 300 unge, og er beliggende tæt på Horsens centrum.

 • Kontakt

  Kontakt forsyningsingeniøruddannelsen

  Har du spørgsmål om uddannelsen
  Kontakt studievejleder

  Kontakt uddannelsen

  VIA Forsyningsingeniør
  Campus Horsens

  Chr. M. Østergaards Vej 4
  DK - 8700 Horsens

  T: +45 87 55 00 20.
  E: horsens@via.dk

  Åbningstider

  Telefonerne er åbne:
  Mandag - torsdag kl. 7:30 – 15:30
  Fredag kl. 7:30 – 14:30

  Find vej

Vil du vide mere?

Mia er energivejleder

Mia er energivejleder hos Høje Taastrup Fjernvarme

Vi gør vores kunder bevidste om, hvordan de udnytter varmen bedst
Martin Jørgen Andersen

Martin er projektleder hos Nordvand

I en forsyningsvirksomhed får jeg mulighed for at følge projekterne fra start til slut.
Trine Stausgaard Munk

Trine arbejder hos Rambøll

Vand er en livsbetingende ressource - det er spændende at beskæftige sig med.
Nena Kroghsbo

Nena er projektleder hos VandCenter Syd

Jeg har et arbejde, hvor jeg både arbejder med det teoretiske og det praktiske.