Maskiningeniør

Kom til Åbent Hus, og oplev studiemiljøet

VIA Maskiningeniør

Diplomingeniør

Som maskiningeniør arbejder du med konstruktioner og design. Du har overblik over materialer, funktion og tekniske fordele ved forskellige produkter. På uddannelsen lærer du også at inddrage samfundsmæssige, økonomiske og miljømæssige forhold.

Om uddannelsen til maskiningeniør

 • Fakta

  Titel: Diplomingeniør, Maskiningeniør

  Varighed: 3½ år

  Studiestart: August

  Uddannelsesbyer: Horsens

  Praktiksteder: Danske eller internationale virksomheder der har ingeniører ansat eller rådgivende ingeniørfirmaer.

  Undervisningssprog: Dansk

  Økonomi: Du kan søge om SU på su.dk. Desuden kan du søge om SPS (Specialpædagogisk Støtte), hvis du har funktionsnedsættelse.

  Studieordning: Se studieordning

  Mere information

 • Optagelse

  Uddannelsen har frit optag, hvis du opfylder adgangskravene. 

  På maskiningeniøruddannelsen er du garanteret en studieplads, hvis du lever op til adgangskravene. Der er frit optag på uddannelsen.

  Kvote 1 og 2

  For at blive optaget på uddannelsen skal du have bestået en af følgende eksamener: 

  • Studentereksamen (stx)
  • Højere forberedelseseksamen (hf)
  • Handelseksamen (hhx) eller 
  • Højere teknisk eksamen (htx) 
  • Adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

  Fra 2018 vil der i Kvote 2 også blive lagt vægt på, hvis du har et fag- eller uddannelsesrelevant kursus af minimum 6 måneders varighed.

  Specifikke adgangskrav

  Du skal have bestået matematik på A-niveau, fysik på B-niveau, engelsk på B-niveau og kemi på C-niveau. 

  Ansøgningsfrister

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

  Søg ind helt frem til studiestart

  Vi optager studerende helt frem til studiestart. Men er den officielle ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2 overskredet, får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT). 

  Det betyder dog IKKE, at du ikke er optaget. Du vil i stedet for modtage et gældende brev fra VIA University College vedrørende din optagelse.

  Mangler du den adgangsgivende eksamen?

  Hvis du har en erhvervsmæssig uddannelse (fx industritekniker, smed eller elektriker) eller to års relevant erhvervserfaring, men mangler du en adgangsgivende eksamen, kan du tage et 1-årigt Adgangskursus

  Du kan søge om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, skal du søge om at få merit (de formelle adgangskrav skal under alle omstændigheder være opfyldt). 

  Kontakt studievejleder hvis det er aktuelt.

  Studiestart i august

  Maskiningeniøruddannelsen har studiestart i august.

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på maskiningeniør-uddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Reglerne beskriver:

  • Generelle regler og procedurer vedr. ansøgning og optagelse
  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse.

 • Opbygning

  Du kvalificerer dig til at arbejde med udviklingsprocesser – fra de første ideer til det færdige produkt.

  Du får klasseundervisning, der kombinerer teori og praksis, og du kommer både til at arbejde individuelt og i grupper med projektarbejde.

  Hvis du ingen relevant erhvervspraktik har, før du starter på uddannelsen, skal du deltage i et værkstedskursus der strækker sig over fem uger i løbet af uddannelsens første to semestre.

  Kurset foregår på VIAs maskinværksted på Campus Horsens, og du lærer blandt andet om værktøjer, metoder og processer inden for maskinteknik.

  1. semester - produktudvikling og design af mekanisk udstyr

  Det overordnede tema for 1. semester er "produktudvikling og design af mekanisk udstyr". Du får både udviklet dine evner til at arbejde problem- og projektorienteret og at udvikle dine evner til systematisk problemløsning og produktudvikling.

  2. semester – engineering med fokus på analytiske metoder

  Det overordnede tema for 2. semester er "engineering med fokus på analytiske metoder". Fokus er på integration af Applied science - det vil sige anvendelse af matematik, fysik og mekanik til at løse eller beskrive en selvvalgt udfordring.

  3. semester – maskinanlægs design, dynamik og dimensionering

  Det overordnede tema for 3. semester er "maskinanlægs design, dynamik og dimensionering”. Du lærer at arbejde med dynamik, matematik, pneumatik, hydraulik, transmissioner, termodynamik og innovative processer.

  4. semester – forretningsorienteret udvikling

  Det overordnede tema for 4. semester er "forretningsorienteret udvikling”. Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med driftsteknik, kvalitetsstyring, miljø, og økonomi.

  5. semester – ingeniørpraktik

  På 5. semester af uddannelsen skal du 20 uger i praktik i en dansk eller international virksomhed. Her får du afprøvet din teoretiske viden i praksis, og du får et godt indblik i, hvad det kræver at arbejde som ingeniør. 

  Din praktik giver dig erfaring og viden, som du kan bruge i den afsluttende del af uddannelsen.

  6. semester – specialisering og internationalisering

  Det overordnede tema for 6. semester er "specialisering og internationalisering”. Dine personlige kompetencer kommer i centrum, og du skal vælge fem valgkurser indenfor områderne Intelligent mekanik, Innovation og produktdesign eller Bæredygtig energi. 

  Desuden skal du starte dit afgangsprojekt op med at udfærdige en projektbeskrivelse.

  7. semester – specialisering og afgangsprojekt

  Det overordnede tema for 7. semester er "specialisering og afgangsprojekt”. På 7. semester skal du vælge tre valgkurser, og du skal lave dit afgangsprojekt som fylder 2/3 af semestret. 

  Afgangsprojektet kommer du typisk til at udarbejde med en eller to medstuderende i samarbejde med en virksomhed.

  Kursusudbud

  Maskiningeniøruddannelsen udbyder hvert semester en række kurser, som både nuværende studerende og eksterne kan tilmelde sig.

 • Praktik

  Dit praktikophold ruster dig til arbejdsmarkedet 

  På maskiningeniøruddannelsen skal du på 5. semester 20 uger i praktik i en virksomhed. Her får du brugt din viden fra studiet i praksis, og du får en forsmag på det arbejde, du kommer til at udføre som færdiguddannet maskiningeniør.

  Du får som hovedregel løn under praktikken, hvis den foregår i Danmark. Får du ikke løn, så får du din SU med. Det samme gælder, hvis du tager til udlandet.

  Find det rigtige praktiksted

  Maskiningeniøruddannelsen har kontakt til en række virksomheder, som beskæftiger maskiningeniører. Det kontaktnet kan du bruge til at finde en virksomhed, der arbejder med lige netop det, du interesserer dig for.

 • Job og karriere

  Du får en bred vifte af karrieremuligheder i private og offentlige virksomheder i Danmark og udlandet

  Du kan fx komme til at arbejde som konstruktionsingeniør, udviklingsingeniør, projektleder, energikonsulent eller produktionschef. Uddannelsen giver dig desuden et godt fundament, hvis du ønsker at blive selvstændig med egen virksomhed.

  Mulighederne er mange, og maskiningeniører er eftertragtet arbejdskraft.

  Du kan videreuddanne dig til kandidat som fx civilingeniør

  Vil du læse videre, efter at du har afsluttet maskiningeniøruddannelsen kan du søge ind på en civilingeniøruddannelse på Aalborg eller Aarhus Universitet.

  Hjælp til din fremtidige karriere

  På VIA Campus Horsens har vi et karrierecenter, som hjælper dig med overgangen fra at være studerende til at blive en del arbejdslivet. De rådgiver dig om dine muligheder, om løn og om ansættelsesforhold og de arrangerer bl.a. Company Dating, hvor studerende og virksomheder møder hinanden på en uformel måde.

 • Internationale muligheder

  Vil du have en international oplevelse med din uddannelse?

  Som studerende på maskiningeniøruddannelsen kan du vælge at tage på studie- eller praktikophold i udlandet. Det giver dig kompetencerne til at arbejde i en international sammenhæng efter endt uddannelse.

  Det internationale studiemiljø på VIA Campus Horsens, hvor halvdelen af de ca. 4.000 studerende er internationale studerende, giver dig et godt afsæt, hvis du ønsker at arbejde i udlandet. For her lærer du at arbejde sammen med studerende fra andre lande, med andre sprog og en anden kultur.

  Kontakter i hele verden

  Hvis du vil til udlandet, har vi på uddannelsen og VIAs internationale kontor kontakter rundt om i verden. Career Service Centre på VIA Campus Horsens kan også hjælpe dig med at skabe kontakter til virksomheder.

 • Studieliv

  Du bliver en del af et aktivt studiemiljø

  Campus Horsens har et studiemiljø med mange forskellige aktiviteter. Der er bl.a. studenterbaren, og den nye store idrætshal hvor VIA Sports Club arrangerer, at du kan dyrke alt fra badminton til mixed martial arts. De Studerendes Råd sørger desuden for, at der bliver afholdt filmaftner, fester og meget andet.

  Campus Horsens er åbent døgnet rundt.

  Før dine idéer ud i livet

  Hvis du vil arbejde med innovation, eller har du en vild idé, som du vil leve ud i livet, kan du gøre det i samarbejde med VIA Studentervæksthuse. Her bliver du en del af et entreprenant miljø, hvor mange studerende har oprettet små virksomheder.

  VIA blev i 2014 kåret til Danmarks mest entreprenante uddannelsesinstitution.

  Tæt på erhvervslivet

  Vitus Bering Innovation Park er en del af Campus Horsens. Virksomhederne i innovationsparken er med til at skabe et godt samspil mellem de studerende, uddannelserne og erhvervslivet. I praksis betyder det, at mange projekter bliver til i et samarbejde mellem virksomhederne og de studerende.

  Det tætte samarbejde gør, at du får mulighed for at få en god forståelse for, hvad det helt konkret kræver at gøre en virksomhed til en succes.

  Nye kollegieboliger

  Hvis du mangler et sted at bo, kan du søge om en lejlighed i Campus Student Village, der ligger lige ved siden af Campus Horsens.

  Du kan også finde en bolig i ungdomsbyen Kamtjatka. Kamtjatka har plads til 300 unge, og er beliggende tæt på Horsens centrum.

 • Kontakt

  Du er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål, eller hvis du vil besøge os.

  Har du spørgsmål om optagelse
  Kontakt studievejlederen

  Kontakt uddannelsen

  VIA Maskiningeniør
  Campus Horsens
  Chr. M. Østergaards Vej 4
  DK-8700 Horsens

  T: +45 87 55 40 00.
  E: horsens@via.dk   

  Åbningstider

  Telefonerne er åbne:
  Mandag - torsdag kl. 07:30 – 15:30
  Fredag kl. 07:30 – 14:30

  Find vej