To studerende arbejder med en robot

Drømmer du om at arbejde med robotstyrede fabrikker?

VIA Produktionsingeniør

Diplomingeniør

På uddannelsen til produktionsingeniør lærer du at integrere den digitale verden og den fysiske produktion i en virksomhed. Du arbejder med at skabe et optimalt flow af produkter og informationer ved brug af fx Big Data, robotter og Internet of Things.

Om uddannelsen til produktionsingeniør

 • Fakta

  Titel: Diplomingeniør, produktion (produktionsteknik)

  Varighed: 3,5 år

  Studiestart: August

  Uddannelsesbyer: Holstebro og Horsens

  Praktiksteder: Produktionsvirksomheder og rådgivende konsulenthuse.

  Undervisningssprog: Dansk

  Økonomi: Du kan søge om SU på su.dk Desuden kan du søge om SPS (Specialpædagogisk Støtte), hvis du har funktionsnedsættelse.
  Som hovedregel får du løn under dit praktikophold. Der kan dog være undtagelser. 

  Studieordning - kommer primo 2018.

  Se bekendtgørelsen for uddannelsen

  Studieaktivitetsmodel - er på vej 

  Se karakterer og statistikker for VIAs uddannelser

   

 • Optagelse

  For at blive optaget på uddannelsen til produktionsingeniør skal du have bestået en adgangsgivende eksamen. 

  På uddannelsen til produktionsingeniør er du garanteret en studieplads, hvis du lever op til adgangskravene. Der er frit optag på uddannelsen.

  Studiestart

  VIA Produktionsingeniør har studiestart i august.

  Adgangsgivende eksamen

  Du skal have en af disse eksamener for at søge om optagelse:

  • Adgangskursus til ingeniøruddannelserne
  • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (gif)
  • Højere forberedelseseksamen (hf) 
  • Højere handelseksamen (hhx) 
  • Højere teknisk eksamen (htx) 
  • Studentereksamen (stx) 
  • Studiekompetencegivende eksamen ifm. erhvervsuddannelse (eux) 

  Specifikke adgangskrav

  • Matematik (A-niveau)
  • Fysik (B-niveau) eller geovidenskab (A-niveau)
  • Bioteknologi (A-niveau) eller kemi på (C-niveau)

  Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

  Ansøgningsfrister

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00 

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du vil søge ind på VIA Produktionsingeniør på optagelse.dk, skal du vælge uddannelsen "Diplomingeniør, produktion (produktionsteknik)" med KOTnr. 49340 .

  Ansøgning til uddannelsen i Holstebro skal ske gennem udbuddet i Horsens.

  OBS: Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Mangler du den adgangsgivende eksamen?

  Hvis du har en erhvervsmæssig uddannelse og mangler en adgangsgivende eksamen, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

  Adgangskurset varer et år og er målrettet dig, som har en erhvervsuddannelse eller to års relevant erhvervserfaring.

  Læs mere om VIA Adgangskursus til ingeniøruddannelserne

  Du kan søge om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, skal du søge om at få merit (de formelle adgangskrav skal under alle omstændigheder være opfyldt). Det gælder fx uddannelsen til produktionsteknolog.

  Har du en faglig uddannelse inden for området, kan du søge om at blive fritaget for praktikforløbet på uddannelsens femte semester.

  Kontakt vores faglige vejledere, hvis merit er aktuelt for dig

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på uddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Reglerne beskriver:

  • Generelle regler og procedurer vedr. ansøgning og optagelse
  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse.

 • Opbygning

  Uddannelsen til produktionsingeniør består af syv semestre

  Uddannelsens overordnede fokus er på digital og automatiseret produktion i virksomheder. Du lærer med andre ord at udnytte nye digitale værktøjer i produktionsapparatet og få dem integreret til en effektiv produktion.

  Som produktionsingeniør bliver det din opgave at få skabt det optimale flow af produkter og informationer i virksomheden. 

  Faglige temaer

  Uddannelsen til produktionsingeniør er opdelt i syv semestre, som hver har et fagligt tema:

  • Produktionsforståelse
  • It og integreret produktionsudvikling
  • Flowet igennem virksomheden
  • Integration af systemer og organisation
  • Praktik
  • Specialisering
  • Specialisering og praktik

  Du kan læse mere om indholdet i de syv semestre her

   

 • Uddannelsesstation i Holstebro

  Nu kan du tage dele af uddannelsen til produktionsingeniør i Holstebro.

  Fra sommeren 2018 tilbyder VIA Produktionsingeniør en uddannelsesstation i Holstebro.

  Holstebro er en uddannelsesstation, hvilket vil sige, at undervisningen primært foregår i Holstebro, mens nogle fag udbydes i samarbejde med uddannelsen i Horsens.

  Uanset hvilken by du ønsker at studere i, skal du søge om optagelse på VIA Produktionsingeniør i Horsens. Efterfølgende vælger du, om du vil begynde i Holstebro eller i Horsens.

  Læs om Campus Holstebro

  Kontakt

  Hvis du vil vide mere om VIA Produktionsingeniør i Holstebro, er du velkommen til at kontakte:

  Rickard Lindquist
  Koordinator for VIA Produktionsingeniør i Horsens og Holstebro
  T: +45 87 55 44 03
  E: rl@via.dk

 • Praktik

  I praktikken får du en forsmag på jobbet som produktionsingeniør.

  På uddannelsen til produktionsingeniør skal du i praktik i 20 uger.

  Praktikken er samlet på 5. semester, og du kan tage din praktik i:

  • Produktions- og industrivirksomheder
  • Rådgivende ingeniørfirmaer
  • Offentlige institutioner

  I praktikken får du brugt din viden fra studiet i praksis. Du prøver desuden at arbejde med nogle af de samme arbejdsopgaver, som du kommer til at udføre som færdiguddannet produktionsingeniør.

  Økonomi i praktikken

  Du får som hovedregel løn under praktikken, hvis den foregår i Danmark. Hvis du ikke får løn, kan du få din SU med. Det samme gælder, hvis du tager til udlandet.

  Find det rigtige praktiksted

  VIA har kontakt til en række virksomheder, som beskæftiger produktionsingeniører.

  Du kan bruge vores kontaktnet, når du skal finde en virksomhed, der arbejder med lige netop dét, du interesserer dig for.

 • Job & karriere

  Som produktionsingeniør bliver du fremtidens problemknuser i produktionen. 

  Uddannelsen til produktionsingeniør giver dig kompetencer til at løse de fremtidige produktionsudfordringer, som danske virksomheder står over for. 

  Virksomhederne skal i stigende grad være omstillingsparate og kunne levere tilpassede produkter til kunderne i stedet for masseproducerede varer. Kunderne ønsker produkter, som er skræddersyede til dem.

  Den øgede adgang til data, robotproduktion, virtual reality, 3D-print og andre digitale teknologier betyder, at det er muligt for virksomhederne at efterkomme kundernes ønsker på en omkostningseffektiv måde. Men det kræver nye måder at tænke produktion på – og det kan du som produktionsingeniør. 

  Hjælp til din fremtidige karriere

  På Campus Horsens har vi et karrierecenter, Career Service Centre, som hjælper dig med overgangen fra at være studerende til at blive en del af arbejdslivet.

  De kan rådgive dig om dine muligheder, om løn og ansættelsesforhold. Career Service Centre arrangerer også Company Dating, hvor studerende og virksomheder møder hinanden på en uformel måde.

  Læs mere om Career Service Centre

  Læs videre i Danmark eller i udlandet

  Du har mulighed for at læse videre til civilingeniør ved at tage en toårig overbygningsuddannelse på et universitet.

 • Internationale muligheder

  Rejs til udlandet, og få internationale erfaringer, mens du studerer. 

  Som studerende på uddannelsen til produktionsingeniør kan du vælge at tage på studie- eller praktikophold i udlandet. Et udlandsophold kan være givende på mange måder.

  Ud over selve oplevelsen ved at rejse får du udviklet din kulturelle forståelse, og du får en anden forståelse af dit fag.

  Et udlandsophold på studiet giver dig gode kompetencer til at arbejde i en international sammenhæng efter endt uddannelse.

  Oplev et internationalt studiemiljø

  Uddannelsen holder til på Campus Horsens, hvor halvdelen af de ca. 4.000 studerende er internationale studerende.

  Det giver et spændende internationalt studiemiljø. I løbet af uddannelsen lærer du at arbejde sammen med studerende fra andre lande med andre sprog og en anden kultur.

  På den måde får alle studerende et godt afsæt for at arbejde med internationale opgaver eller søge job i udlandet.

  Vi har kontakter i hele verden

  Hvis du vil til udlandet, har vi på uddannelsen og VIAs internationale kontor kontakter rundt om i verden.

  Desuden kan Career Service Centre på Campus Horsens kan hjælpe dig med at skabe kontakter til internationale virksomheder.

  Læs mere

  Du kan læse meget mere om mulighederne for at rejse ud, mens du studerer Grib Verdens Facebook-side.

 • Kontakt

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om uddannelsen til produktionsingeniør.

  Hvis du vil vide mere om den nye uddannelse til produktionsingeniør, er du meget velkommen til at kontakte os. 

  Har du spørgsmål om det faglige indhold på uddannelsen, kan du ringe eller skrive til:

  Rickard Lindquist
  T: +45 87 55 44 03
  E: rl@via.dk

  Har du spørgsmål om ansøgning og optagelse til uddannelsen, kan du kontakte vores studievejledere