VIA Sygeplejerskeuddannelsen - sygeplejersker plejer patient i seng

Vil du søge ind i kvote 1?

VIA Sygeplejerskeuddannelsen (NET)

Professionsbachelor

Den netbaserede sygeplejerskeuddannelse er for dig, der vil være i front med at inddrage IT i sygeplejen. Du vil lære via digitale medier i tæt online samarbejde med dine medstuderende. Du får mere fleksible studietider og kan arbejde hjemmefra på en stor del af studiet.

Om uddannelsen

 • Fakta

  Titel: Professionsbachelor i sygepleje

  Varighed: 3,5 år

  Studiestart: September

  Uddannelsesbyer: Viborg

  Praktiksteder: På hospitaler, i den kommunale hjemmepleje/sundhedspleje, i psykiatrien og i VIAs simulationslaboratorier. Du har også mulighed for at komme i praktik i udlandet, fx England eller Thailand

  Undervisningssprog: Dansk

  Økonomi: Du kan søge om SU på su.dk Desuden kan du søge om SPS (Specialpædagogisk støtte), hvis du har en funktionsnedsættelse.

  Studieordning: Se studieordning

  Se studieaktivitetsmodel

  Se bekendtgørelsen for uddannelsen

  Se karakterer og statistikker for VIAs uddannelser

 • Optagelse

  Som udgangspunkt skal du have en dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX) eller et gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF) for at blive optaget på den netbaserede sygeplejerskeuddannelse.

  Adgangskrav og udvælgelseskriterier for ansøgere til den netbaserede sygeplejerskeuddannelse er de samme som for ansøgere til VIAs ordinære sygeplejerskeuddannelse.

  Du skal have en dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX) eller et gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF) for at blive optaget på uddannelsen.

  Du kan søge ind på VIAs netbaserede sygeplejerskeuddannelse gennem kvote 1 eller kvote 2.

  I kvote 1 bedømmer vi din ansøgning alene på baggrund af karaktergennemsnittet på din adgangsgivende eksamen. I kvote 2 bedømmer vi din ansøgning på baggrund af dine samlede kvalifikationer.

  Ansøgningsfrister

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00.
  • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

  VIAs netbaserede sygeplejerskeuddannelse optager 50 procent studerende fra kvote 1 og 50 procent fra kvote 2.

  Studiestart én gang om året

  VIA Sygeplejerskeuddannelsen (NET) har studiestart i september.

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på VIAs netbaserede Sygeplejerskeuddannelse, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen. 

  Reglerne beskriver:

  • Generelle regler og procedurer vedr. ansøgning og optagelse
  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse.

 • Opbygning

  VIA Sygeplejerskeuddannelsen (NET) består af 60 procent teoretisk undervisning og 40 procent praktik. 

  Den netbaserede sygeplejerskeuddannelse har samme længde og samme faglige indhold i den teoretiske og praktiske del, som VIAs ordinære sygeplejerskeuddannelse. Men den netbaserede uddannelse giver dig mulighed for en mere fleksibel planlægning af dine studier.

  Det digitale læringsmiljø er det centrale, og undervisning i klasseværelser eller øvelseslaboratorier er et supplement. I den teoretiske undervisning skal du regne med tre-seks dages undervisning på campus pr. modul. Hvert modul har en længde på ti uger.

  I praktikken, som udgør 40 procent af uddannelsestiden, er der obligatorisk fremmøde 30 timer om ugen.

  Praktikken foregår:

  • På hospitaler
  • I psykiatrien
  • I den kommunale hjemmepleje/sundhedspleje
  • I VIAs simulationslaboratorier

  Du studerer på fuld tid

  Du skal være opmærksom på, at VIAs netbaserede sygeplejerskeuddannelse er et fuldtidsstudie, der kræver en gennemsnitlig arbejdsindsats på 40 timer om ugen.

  Du vil komme til at arbejde med individuelle studieaktiviteter. Men den grundlæggende arbejdsform er gruppebaseret, hvor du sammen med dine medstuderende og underviserne arbejder med forskellige digitale studieaktiviteter.

  Læs mere om studieaktiviteter

  Fagområder

  • Sygepleje
  • Sundhedsvidenskab
  • Naturvidenskab
  • Humanvidenskab
  • Samfundsvidenskab

  Læs mere om de enkelte fagområder

  Semestrene

  VIAs netbaserede sygeplejerskeuddannelse varer tre og et halvt år. Den er opdelt i 14 moduler, som hver for sig har fokus på et sygeplejefagligt tema.

  Hvert modul udgør et samlet forløb og afsluttes med en eksamen.

  Bemærk

  Der er nye studieordninger på vej til alle sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser i Danmark med virkning fra august 2016. 

 • Praktik

  Når du er optaget på VIAs netbaserede sygeplejerskeuddannelse, garanterer vi for, at du får en godkendt praktikplads.

  På den netbaserede sygeplejerskeuddannelse er 40 procent af uddannelsen praktik.

  Praktikken er obligatorisk og har et omfang af 30 fremmødetimer om ugen. Du skal forvente, at de kan placeres på alle tider af døgnet og ugen, hvor der er vejledningsmuligheder.

  Du kan komme i praktik på:

  • Hospitaler
  • I psykiatrien
  • I den kommunale hjemmepleje/sundhedspleje
  • I VIAs simulationslaboratorier

  Et simulationslaboratorie er et undervisningslokale, hvor du som studerende kan øve sygepleje på avancerede patientmodeller. Du kommer fx til at træne færdigheder som sårpleje, hygiejne, måle blodtryk og puls eller øve dig i at lægge et kateter korrekt.

  Samtidig træner du din evne til at analysere og vurdere patientens situation og behov for pleje. Det vil sige, at du fx i forbindelse med hygiejne vurderer, om patientens hud viser tegn på begyndende tryksår, dehydrering eller infektion.

  Simulationslaboratorierne er på den måde med til at gøre uddannelsen så virkelighedsnær som muligt. Samtidig får du noget øvelse i færdigheder, som er en stor fordel, når du første gang skal ud og pleje patienter i virkelighedens verden.

 • Job og karriere

  Når du er færdiguddannet sygeplejerske, får du en autorisation. Den giver dig adgang til at arbejde som sygeplejerske både i Danmark og i udlandet. Som uddannet fra VIAs netbaserede sygeplejerskeuddannelse er du godt klædt på til at arbejde i en digital og højteknologisk sundhedssektor. 

  Som færdiguddannet sygeplejerske har du mange forskellige job- og karrieremuligheder. Alene på hospitalerne er der stor forskel på at være fx sygeplejerske på en medicinsk afdeling, en børneafdeling eller en skadestue.

  De fleste sygeplejersker arbejder på hospitaler, men du kan også søge job i fx:

  • Private klinikker
  • Hjemmeplejen
  • Ældrecentre
  • Sundhedscentre
  • Lægekonsultationer
  • Lægemiddelfirmaer
  • Arbejdstilsynet
  • Bedriftssundhedstjenesten

  Få job som sygeplejerske i udlandet

  Har du lyst til at arbejde og bo i fx Norge, Grønland eller England? Eller er du tiltrukket af muligheden for at yde en indsats i et udviklingsland med fx Læger Uden Grænser eller Dansk Røde Kors?

  Du har alle muligheder med et eksamensbevis fra VIAs netbaserede sygeplejerskeuddannelse, der kan bruges over hele verden.

  Efter- og videreuddannelser for sygeplejersker

  Når du er færdiguddannet professionsbachelor i sygepleje har du et væld af muligheder for at videreuddanne dig på forskellige niveauer.

  Specialuddannelse

  I Danmark findes der seks specialuddannelser for sygeplejersker. Du har mulighed for at videreuddanne dig til:

  • Psykiatrisk sygeplejerske
  • Anæstesisygeplejerske (narkosesygeplejerske)
  • Intensivsygeplejerske
  • Infektionshygiejne (hygiejnesygeplejersker)
  • Kræftsygeplejerske
  • Sundhedsplejerske

  Læs mere om specialuddannelserne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

  Kandidat- og masteruddannelser

  Som sygeplejerske har du også mulighed for at læse videre på en lang række kandidat- og masteruddannelser, fx:

  • Kandidatuddannelsen i sygepleje
  • Sundhedsfaglig kandidatuddannelse
  • Kandidatuddannelsen i klinisk videnskab og teknologi
  • Kandidatuddannelsen i socialt arbejde
  • Master i Klinisk sygepleje
  • Master i Humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling
  • Master i Sundhedsantropologi
  • International Master i klinisk sygepleje

  Diplomuddannelser

  Når du har minimum to års erhvervserfaring som sygeplejerske, har du mulighed for at tage en diplomuddannelse og fordybe dig indenfor det sundhedsfaglige område.

 • Internationale muligheder

  Australien, Thailand, Uganda, England eller Norge? På VIAs netbaserede sygeplejerskeuddannelse har du masser af muligheder for at komme i praktik eller på udveksling i udlandet.

  Har du lyst til at opleve verden, samtidig med at du uddanner dig til sygeplejerske, så er der mange spændende studieophold i udlandet af kortere eller længere varighed.

  Du kan fx komme i praktik på et hospital eller modtage teoretisk undervisning på et universitet.

  Studieophold i hele verden

  Studieopholdene er arrangeret i samarbejde med VIAs internationale partnere i Australien, Europa, Asien og Skandinavien.

  Du kan komme på studieophold i bl.a.:

  • Australien
  • Belgien
  • Bulgarien
  • Finland
  • Grækenland
  • Holland
  • Island
  • Italien
  • Japan
  • Kina
  • Letland
  • Norge
  • Schweiz
  • Spanien
  • Storbritannien
  • Thailand
  • Tyskland

  Læs mere om mulighederne for at rejse ud under studiet på Uddannelsesministeriets Facebook side Grib Verden

 • Studieliv

  På sygeplejerskeuddannelsen i Viborg er undervisernes dør altid åben, og du er velkommen til en uforpligtende snak om et fagligt emne eller din trivsel generelt. 

  På sygeplejerskeuddannelsen i Viborg har vi tæt kontakt med vores studerende og lægger vægt på, at du har indflydelse på din hverdag og studie.

  Undervisernes dør er åben, og du er altid velkommen til at kigge for forbi til en uforpligtende snak om et fagligt emne eller din trivsel generelt på studiet.

  Du har desuden mulighed for at deltage i en række forskellige aktiviteter ud over den almindelige undervisning. Det er fx øvelser i sårpleje, indsprøjtninger, kommunikation med patienter og pårørende plus foredrag om sygeplejefaglige emner.

  For dig der har særlig interesse i forskning og innovation

  Når du har afleveret dit bachelorprojekt, tilbyder vi, at du kan få vejledning af en forskningslektor, hvis du har lyst til at prøve kræfter med at skrive en faglig artikel om dine resultater.

  Nogle af vores tidligere studerende har fået deres artikel publiceret i et sygeplejefagligt tidsskrift.

  I samarbejde med Center for Sygeplejeforskning i Viborg kan vi desuden tilbyde dig at medvirke i forskningsprojekter på frivillig basis. Din rolle kan fx være at renskrive forskerens interviews med patienter.

  Du kan øve dig på avancerede patientmodeller

  Vi anvender mange forskellige undervisningsmetoder. Blandt andet holdundervisning, gruppearbejde, projektarbejde og individuelle arbejdsopgaver med vejledning.

  Desuden har vi et moderne og veludstyret simulationslaboratorie, hvor du får mulighed for at øve sygepleje på avancerede patientmodeller i trygge omgivelser, inden du skal i praktik og arbejde med rigtige patienter.

  Simulationslaboratoriet ligner til forveksling en moderne hospitalsstue med senge, elektronisk patientjournal og depot.

 • Kontakt

  Kontakt den netbaserede sygeplejerskeuddannelse. 

  Har du spørgsmål om optagelse
  Kontakt studievejleder

  Kontakt uddannelsen

  VIA Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg
  Campus Viborg
  Prinsens Allé 2
  DK-8800 Viborg

  T: + 45 87 55 22 00
  E: siv@via.dk

  Find os på Google Maps