Søg ind på trainee-meritlæreruddannelsen på VIA Læreruddannelsen i Silkeborg

Sådan søger du ind 

På trainee-meritlæreruddannelsen har du mulighed for at få vikararbejde på en skole, samtidig med, at du læser på læreruddannelsen

For at blive optaget på trainee-meritlæreruddannelsen i Silkeborg, skal du sende en ansøgning til læreruddannelsen i Silkeborg.

VIA Læreruddannelsen i Silkeborg arbejder sammen med Skanderborg, Herning, Ikast og Silkeborg Kommune. (Andre kommuner kan komme på tale efter aftale).

Hent ansøgningsskema (pdf)

Du skal enten:

  • have afsluttet en kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse eller
  • være fyldt 25 år, have afsluttet en erhvervsrettet uddannelse og have mindst 2 års erhvervserfaring.

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til læreruddannelsen, kan du søge om at blive særligt vurderet.

Ansøgningsfrist

1. april