Tag uddannelsen til socialrådgiver

Drømmer du at arbejde med sociale problemer?

VIA Socialrådgiveruddannelsen

Professionsbachelor

Vil du gerne være socialrådgiver? Kan du arbejde selvstændigt, træffe væsentlige beslutninger og samarbejde med andre faggrupper? Vil du sikre bedre beskæftigelse? Eller brænder du for at forebygge og løse sociale problemer? Så søg ind på socialrådgiveruddannelsen!

Om uddannelsen til socialrådgiver

 • Fakta

  Titel: Professionsbachelor som socialrådgiver

  Varighed: 3½ år

  Studiestart: August og februar

  Uddannelsesbyer: Holstebro og Aarhus

  Undervisningssprog: Dansk

  Netuddannelse: Du kan tage din socialrådgiveruddannelse over nettet. Netuddannelsen hører til i Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus.
  Læs om netuddannelsen til socialrådgiver

  Økonomi: Du kan søge om SU på su.dk. Desuden kan du søge om SPS (Specialpædagogisk Støtte), hvis du har en funktionsnedsættelse.

  Studieordning:

  Se studieordninger

  Se bekendtgørelse for uddannelsen

  Se studieaktivitetsmodel

  Se karakterer og statistikker for VIAs uddannelser

 • Optagelse

  Læs om adgangskravene til socialrådgiveruddannelsen.

  Kvote 1

  I kvote 1 bliver din ansøgning vurderet alene på dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen.

  Læs om kvote 1

  Se sidste års adgangskvotienter

  Kvote 2

  I kvote 2 bliver din ansøgning vurderet både på baggrund af din adgangsgivende eksamen, og andre kvalifikationer udover dit eksamensgennemsnit.
  Læs om optagelse gennem kvote 2

  Opfylder du ikke kravene

  Hvis du ikke opfylder adgangskravene til kvote 1 eller kvote 2, kan du søge om at få en individuel kompetencevurdering.

  Læs om individuel kompetencevurdering

  Ansøgningsfrister

  Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

  Studiestart

  August og februar. Netuddannelsen (Aarhus) har studiestart i februar.

  På ansøgningsskemaet skal du tilkendegive, hvornår du ønsker at starte. Du er ikke garanteret at få det ønskede starttidspunkt.  

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på VIA Socialrådgiveruddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Reglerne beskriver:

  • Generelle regler og procedurer vedr. ansøgning og optagelse
  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit 
  • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse

 • Opbygning

  Socialrådgiveruddannelsen består af 13 moduler, herunder et praktikophold og et afsluttende bachelorprojekt.

  VIA Socialrådgiveruddannelse er opbygget af 13 moduler, hvoraf det ene er praktik og to moduler er valgfrie. Hvert modul afsluttes med en prøve. 

  Modulerne dækker seks forskellige kerneområder, der samlet sikrer de faglige kompetencer, du skal have igennem uddannelsen. 

  Se modulerne  

  Kerneområder

  Modulerne på socialrådgiveruddannelsen er inddelt i seks kerneområder, der beskriver uddannelsens centrale felter. 

  • Teorier, metoder og etik inden for socialt arbejde
  • Individet i samfundet, menneskers udvikling og sociale relationer
  • Sociale problemer, ledighed og livsbetingelser
  • Velfærdspolitik og den retlige regulering af socialfaglige indsatser
  • Organisation og økonomiske rammer for indsatser på det sociale og det arbejdsmarkedspolitiske område
  • Evaluering, udvikling og kvalitetssikring af socialt arbejde

  Læs mere om de seks kerneområder i studieordningen (pdf)

  Vidensområder

  Socialrådgiveruddannelsen har fire vidensområder, der dækker socialrådgiverens arbejdsfelt. De fire vidensområder er:

  Socialt arbejde og socialrådgivning

  Du får undervisning i sociale problemer, rammer for socialt arbejde samt metoder, teorier, systematik og modeller i socialt arbejde. Undervisningen er en blanding af viden, færdighedstræning (eksempelvis i samtaleteknik, supervision, relationsskabelse m.v.) og casearbejde.

  Samfundsvidenskab

  Du får undervisning i sociologi, socialpolitik, politologi og økonomi. Der arbejdes med samfundets forskellige funktioner, opbygning og historiske udvikling. Du lærer desuden om sammenhængen mellem livsbetingelser og sociale problemer, de politiske vilkår for den sociale sektor samt dens rolle og funktion.

  Jura

  Du får undervisning i den relevante, gældende lovgivning, retlige principper og anvendelse af dette i socialt arbejde og sociale problemstillinger.

  Psykologi og psykiatri

  Du får en bred viden om almen psykologi, menneskets udvikling og personlighedsdannelse, organisationspsykologi og om psykiatriske lidelser og sociale relationer.

  Bachelorprojektet

  Du afslutter din uddannelse med et bachelorprojekt. Mange studerende laver deres bachelorprojekt i samarbejde med en privat eller en offentlig virksomhed.

  Se studieordningerne

 • Praktik

  I praktikken kommer du til at arbejde med socialrådgiverarbejde i praksis. 

  VIA Socialrådgiveruddannelsen har praktikpladser i både kommuner, regioner og staten. Praktikken er obligatorisk og varer fem måneder. 

  Eksempler på praktikpladser

  Kommunens forvaltninger, projekter og institutioner:

  • Jobcentre
  • Projekter i boligområder
  • Døgninstitutioner for børn og unge

  Regionale og statslige forvaltninger:

  • Regionshospitaler
  • Psykiatrisk behandling og misbrugsbehandling

  Inden for privat regi:

  • Mødrehjælpen
  • Kræftens Bekæmpelse
  • Boligforeninger
  • Fagforeninger

  Praktikområder

  Praktikpladserne på VIA Socialrådgiveruddannelsen er fordelt mellem de to uddannelsessteder i Holstebro og Aarhus. Uddannelsernes praktikpladser er primært fordelt mellem følgende kommuner: 

  Uddannelsen i Holstebro:

  • Lemvig
  • Struer
  • Skive
  • Holstebro
  • Ringkøbing-Skjern
  • Herning
  • Ikast-Brande

  Uddannelsen i Aarhus:

  • Aarhus
  • Syddjurs
  • Norddjurs
  • Randers
  • Viborg
  • Favrskov
  • Silkeborg
  • Skanderborg
  • Odder
  • Hedensted
  • Horsens

  Praktikvejleder

  I praktikken er du tilknyttet en praktikvejleder fra praksis og fra uddannelsen. De to følger og vejleder dig gennem hele praktikperioden.

  Ulønnet praktik

  Praktikken er ulønnet, men du kan stadig modtage SU, ligesom under resten af dit studie. Arbejdstiden under praktikken svarer til en fuldtidsstilling.

  Merit for praktikken

  Hvis du har arbejdet med socialt arbejde, der er relevant for socialrådgiverfeltet, har du pligt til at søge om at få merit for praktikken. Du skal kunne dokumentere, at dit arbejde modsvarer målene for praktikken i socialrådgiveruddannelsen.

  Læs om merit for praktikken

 • Job og karriere

  En socialrådgivers
  arbejde er primært at rådgive og vejlede borgere med sociale problemer som fx
  boligmangel, misbrug, handicap, økonomiske problemer eller arbejdsløshed.

  De fleste Socialrådgivere er ansat i kommunalt regi, hvor socialrådgivere arbejder med familier, børn, unge, ældre, ledige, sygdomsramte og misbrugere. 

  Her arbejder socialrådgivere oftest med rådgivning, vejledning, aktivering, revalidering, førtidspension, integration, anbringelser af børn og unge, dagbehandling og foranstaltninger indenfor misbrugsområdet.

  Andre socialrådgivere er ansat i regionens forvaltninger, på sygehuse, i projekter og døgninstitutioner. Her arbejder socialrådgiveren med patientrådgivning, psykiatrisk behandling, bostøtte indenfor psykiatrien og endelig er der socialrådgivere, som arbejder på statens område, hvor kriminalforsorgen er den største arbejdsplads. 

  Socialrådgivere arbejder også indenfor det private

  Et stigende antal socialrådgivere bliver ansat i det private område. Det kan være i fagforeninger, på asylcentre, boligselskaber, pensionskasser samt private virksomheder. Desuden er der flere, mindre sociale organisationer, patientforeninger, frivilligcentraler og selvejende institutioner tilknyttet de frivillige sociale organisationer. 

  Der er også en tendens til, at flere socialrådgivere nedsætter sig som selvstændige rådgivere. 
  Socialrådgivere arbejder ofte med rådgivning, vejledning, beskæftigelse, aktivering, førtidspension, integration, anbringelser og undervisning.
  Se dimittendprofil (pdf)

  Efter- og videreuddannelse for socialrådgivere

  Som uddannet socialrådgiver har du gode muligheder for at tage efter- og videreuddannelse. Både på diplom, master og kandidatniveau.

 • Internationale muligheder

  Australien,
  Canada, Sydafrika eller Europa? Som socialrådgiverstuderende
  i VIA kan du tage en del af din uddannelse i udlandet.

  Praktik eller studieophold

  Mange socialrådgiverstuderende i VIA vælger at tage en del af deres uddannelse i udlandet. Derfor har vi et stort netværk af praktik- og uddannelsessteder over hele verden med mange forskellige typer af socialt arbejde.

  Du kan enten tage din praktik, vælge et studieophold eller lave feltarbejde til dit bachelorprojekt i udlandet.

  Udvid dine karrieremuligheder

  Der er flere fordele ved at tage noget af din uddannelse i udlandet. Du møder nye og anderledes udfordringer. Du afprøver dig selv i en anden kultur. Du lærer om andre landes perspektiver på socialt arbejde og så udvider du dine karrieremuligheder. 

  Hvad kan jeg lave i udlandet?

  Hvis du vælger at tage i international praktik, er der mange muligheder som studerende på socialrådgiveruddannelsen i VIA. Du kan fx arbejde med:

  • Socialkulturelt arbejde med unge i Berlin
  • Individuel rådgivning og socialt gruppearbejde med voldsramte kvinder i Queensland
  • Behandlingsarbejde med misbrugere i Bergen
  • Børneprojektarbejde i Addis Abeba
  • Sagsbehandling på en socialforvaltning i Sarajevo
  • Integrationsarbejde med flygtninge og indvandrere i Toronto
  • Hjemløse i London
  • HIV smittede i Edinburgh
  • Lokalsamfundsarbejde i Chennai
  • Socialt arbejde med gadebørn i Cape Town
 • Kontakt

  Kontakt VIA Socialrådgiveruddannelsen.

  Har du spørgsmål om optagelse
  Kontakt studievejleder

  Kontakt uddannelserne

  VIA Socialrådgiveruddannelsen Holstebro
  Gl. Struervej 1
  DK-7500 Holstebro

  E: socih@via.dk
  T: +45 87 55 33 77

  VIA Socialrådgiveruddannelsen Aarhus
  Ceresbyen 24 
  DK-8000 Aarhus C

  E: socia@via.dk
  T: +45 87 55 33 00

  Læs mere

Tag uddannelsen her

Vil du vide mere?

Birgitte Keller, socialrådgiver fra VIA University College

Birgitte understøtter en lettere dagligdag

Hør Birgitte fortælle om sit job som socialrådgiver i Blå Kors  

ida-thaarup

Ida hjælper udsatte kvinder

Læs om Ida, der er ansat i Aarhus Krisecenter. Hun arbejder med kvinder, der har været udsat for vold

Majbritt Steinicke Child og Janne Schrøder læser til socialrådgiver via nettet

Bliv socialrådgiver over nettet

Hør Janne og Majbritt fortælle om fordelene ved at tage en netbaseret uddannelse

Nyuddannede socialrådgivere fra VIA får jobs med det samme

Jobs til nyuddannede socialrådgivere

De fleste nyuddannede fra VIA i Holstebro får arbejde inden studiet er slut.
Socialrådgiverstuderende tager i international praktik

Udlandsophold giver nye perspektiver

Oddny og Therese har taget et halvt år af deres uddannelse i udlandet. 
Ditte var i praktik i Sydafrika

Praktik i Sydafrika

Ditte Brøndum har været i praktik i Sydafrikas største township.

Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde

En skriftserie med udvalgte bachelorprojekter fra VIA Socialrådgiveruddannelsen Aarhus. Download skriftserien her.

#VIAsocialrådgiver

Se billeder fra Instagram

Tag uddannelsen her