Bioanalytikerstuderende bruger mikroskop i laboratoriet

Vil du prøve uddannelsen af?

VIA Bioanalytikeruddannelsen

Professionsbachelor

Bliv bioanalytiker, hvis du være med til at finde de afgørende spor, der i sidste ende kan redde liv. Du kommer til at arbejde analytisk og selvstændigt og beskæftige dig med den nyeste teknologi.  

Om bioanalytikeruddannelsen

 • Fakta

  Titel: Professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse

  Varighed: 3,5 år 

  Studiestart: September og februar 

  Uddannelsesby: Aarhus 

  Praktiksteder: Hospitaler i region Midt- og Nordjylland 

  Undervisningssprog: Dansk 

  Netundervisning: Du kan søge om delvis netundervisning på bioanalytikeruddannelsen. Bemærk: Gælder kun studiestart februar. 

  Økonomi: Du kan søge om SU på su.dk. Desuden kan du søge om SPS (Specialpædagogisk Støtte), hvis du har en funktionsnedsættelse.

  Studieordning:

  Læs mere:

  Se bekendtgørelse for uddannelsen

  Se studieaktivitetsmodel

  Se karakterer og statistikker for VIAs uddannelser

 • Optagelse

  For at blive optaget på bioanalytikeruddannelsen skal du opfylde bestemte adgangskrav.

  Der er mange veje ind på bioanalytikeruddannelsen, men du skal have matematik på C-niveau og enten kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau, for at komme i betragtning.

  Du kan søge ind på uddannelsen gennem kvote 1 eller kvote 2. Vi optager 65 procent studerende fra kvote 1 og 35 procent fra kvote 2. 

  Kvote 1

  I kvote 1 vurderes din ansøgning alene på baggrund af karaktergennemsnittet på din adgangsgivende eksamen.
  Læs om optagelseskrav ved ansøgning gennem kvote 1.

  Kvote 2

  I kvote 2 vurderes din ansøgning på baggrund af flere forhold.

  På bioanalytikeruddannelsen har vi særligt fokus på:

  • Niveau på naturvidenskabelige fag
  • Fag- eller uddannelsesrelevant kursus af minimum seks måneders varighed (fx forberedelseskursus for flygtninge og indvandrere)
  • Tidligere relevante uddannelser
  • Tidligere relevante jobs 

  Læs om optagelseskrav ved ansøgning gennem kvote 2.

  Betinget optag er ikke muligt

  De specifikke adgangskrav skal være opfyldt inden 5. juli, også hvis du søger i kvote 2. Hvis vi ikke modtager dokumentation herfor, inden d. 5. juli kl. 12, får du afslag om optagelse.

  Merit

  Hvis du er uddannet laborant eller har bestået relevante fag på andre uddannelser, skal du søge merit på bioanalytikeruddannelsen.
  Læs om merit på bioanalytikeruddannelsen

  Ansøgningsfrister

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

  Ansøgning til uddannelsen på Optagelse.dk

  Når du vil søge ind på VIA Bioanalytikeruddannelsen på Optagelse.dk, skal du vælge uddannelsen: 
  Professionsbachelor, bioanalytiker
  KOT-nummer: 40670

  Studiestart to gange om året

  VIA Bioanalytikeruddannelsen har studiestart i september og februar

  Godt at vide, før du søger om optagelse

  Vær fx. opmærksom på, at der er uniformspligt, når du arbejder som bioanalytiker - det og andre særlige opmærksomhedspunkter, kan du læse mere om her

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på VIA Bioanalytikeruddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen. 

  Reglerne beskriver:

  • Generelle regler og procedurer vedr. ansøgning og optagelse
  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse.

 • Opbygning

  Bioanalytikeruddannelsen består af syv semestre.

  Uddannelsen varer 3,5 år, hvor du kombinerer teori og praksis.

  Fagområder på bioanalytikeruddannelsen

  • Naturvidenskab
  • Sundhedsvidenskab
  • Samfundsvidenskab
  • Humanvidenskab

  Natur- og sundhedsvidenskab giver dig viden om menneskets anatomi samt om biokemiske og fysiologiske processer.

  Samfundsvidenskab rummer fag, hvor du beskæftiger dig med bioanalytikerens placering i sundhedssystemet, herunder ansvarsområder. Her lærer du at kommunikere fagligt med både kolleger i sundhedsvæsenet og med borgere, patienter og pårørende.

  Humanvidenskab er et mindre fagområde, hvor du lærer at analysere, forstå og respektere forskellige værdier, adfærd og reaktioner. Humanvidenskab sætter også fokus på den etiske side af analyseteknologisk praksis.

  Bioanalyse

  En stor del af undervisningen på bioanalytikeruddannelsen er bioanalyse, som giver dig kompetencer til at lave analyser baseret på biomedicinsk viden.

  I biomedicin lærer du om sammenhænge mellem sygdomme, og hvilken betydning analysearbejdets resultater har for forebyggelse, diagnosticering og behandling.

  Læs om de enkelte semestre

   

  Valgfag og praktik

  På 4. og 5. semester er der valgfag og tværprofessionelle forløb, hvor du kommer til at arbejde sammen med studerende fra andre sundhedsuddannelser.

  På 7. semester har du i seks uger mulighed for at vælge fag efter interesse.

  Praktik udgør cirka en tredjedel af uddannelsen, og der er praktikperioder på næsten alle semestre. Du har mulighed for at komme til udlandet i din praktik på 4., 6. og 7. semester.

  Talentforløb

  I løbet af uddannelsen kan du søge om deltagelse i særlige talentforløb indenfor fx forskning, organisation eller innovation. Talentforløbene er frivillige og tilrettelagt, så du skal bruge tid uden for dit sædvanlige studieforløb. Det vil sige, at du skal finde tid til at deltage ved siden af de obligatoriske studieaktiviteter – eventuelt også ferier. Til gengæld kan talentforløbene styrke dig i dit videre karriereforløb. 

  Læs mere om talentforløbene (pdf)

  Se et eksempel på forskningsartikel, som er skrevet af bioanalytikerstuderende, der har deltaget i talentforløb (pdf)

   

  Undervisningen på bioanalytikeruddannelsen

  Vi lægger vægt på at undervise på et højt fagligt niveau, og du mødes af dygtige og hjælpsomme undervisere. Idet vi er en mindre uddannelsesenhed, er der god kontakt mellem undervisere og studerende. Undervisningen er desuden tilrettelagt, så der er god faglig sammenhæng mellem teori og praktik. 

  Den teoretiske undervisning er primært tilrettelagt som holdtimer, der består af en variation af oplæg, gruppearbejde og projektarbejde. Vi lægger vægt på at anvende IT i undervisningen. Af og til er der forelæsninger og videopræsentationer, som gælder hele din årgang. Den praktiske undervisning foregår i vores laboratorier på uddannelsen eller i den kliniske undervisning, når du er i praktik.

  Du starter med at gå på et hold med ca. 32 studerende og allerede i løbet af de første dage, vil du blive en del af en studiegruppe på i alt 8-9 studerende. I studiegruppen lærer du blandt andet at samarbejde med forskellige mennesker og at kunne argumentere fagligt. Du kommer i en ny studiegruppe, når et nyt semester starter. 

  Skemaet i de teoretiske perioder på uddannelsen varierer fra uge til uge, men vi efterstræber, at der er en enkelt dag om ugen, der ikke er skemalagt (studiedag). Når du er i praktik følger du arbejdsugen og mødetiderne på den afdeling, du bliver en del af.

  Her kan du se eksempler på, hvordan et ugeskema kan se ud på bioanalytikeruddannelsen (pdf)


  Læs mere

 • Netundervisning

  På bioanalytikeruddannelsen tilbyder vi netundervisning for dig, der foretrækker at sidde hjemme et par dage om ugen og deltage i undervisningen via nettet.

  Du kan vælge at uddanne dig til bioanalytiker via delvis netundervisning.

  Så kan du enkelte dage om ugen følge og deltage i undervisningen hjemme via nettet, samtidig med, at den foregår på klassen.

  Netundervisning i kombination med fremmøde

  Du skal anskaffe dig en almindelig computer, et headset, et webkamera og en god internetforbindelse. Så kan du være netstuderende.

  Netstudiet er et fuldtidsstudie, ligesom den almindelige uddannelse, og tager 3 ½ år.

  Som netstuderende kan du på udvalgte dage vælge, om du vil følge med i undervisningen hjemmefra eller komme på Campus Aarhus N.

  Ude eller hjemme – vælg selv

  Vælger du at sidde hjemme, deltager du i lektionerne via vores konferencesystem.

  Undervisningen bliver streamet, og du har mulighed for at spørge og deltage i undervisningen som resten af holdet.

  Fremmøde på bioanalytikeruddannelsen i Aarhus vil være nødvendigt to-tre dage om ugen. I visse uger vil der dog være krav om mere fremmøde.

  Studieindholdet, når du er netstuderende, er præcist det samme som på den almindelige uddannelse til bioanalytiker.

  Indhold og opbygning

  De syv semestre med delvis netundervisning indeholder næsten alle teoretisk undervisning via internettet, mødedage på bioanalytikeruddannelsen i Aarhus og praktik på hospitalslaboratorier forskellige steder i Region Midt- og Nordjylland.

  Netundervisning starter kun i februar

  Ønsker du at blive netstuderende, skal du i ansøgningsskemaet krydse af ved vinterstart. Netundervisningshold starter nemlig kun i februar.

  Netundervisningshold starter kun, hvis der er nok tilmeldinger.

  Søg ind på bioanalytikeruddannelsen

 • Praktik

  Når du er optaget på bioanalytikeruddannelsen, garanterer vi for dine praktikpladser.

  Praktik udgør cirka en tredjedel af uddannelsen, og der er praktikperioder på næsten alle semestre. Derfor skal du ud på flere forskellige hospitaler i Midt- og Nordjylland i løbet af uddannelsen.

  Vi garanterer for dine praktikpladser, hvor du får tilknyttet en vejleder. Du får SU under alle praktikperioder.

  Se semestrene

  Du er med i hospitalets daglige arbejde

  På hospitalerne indgår du i det daglige arbejde på afdelingen under vejledning af en bioanalytiker.

  Du kommer til at prøve meget forskelligt i dine praktikperioder. Fx lærer du på nogle afdelinger at analysere blodprøver og andre steder at arbejde med mikroorganismer eller vævssnit.

  Se eksempel på skema for praktikperiode på en mikrobiologisk afdeling (pdf)

  Du skal bære uniform

  Der gælder regler for beklædning, når du arbejder som bioanalytiker.

  • Du skal bære uniform med korte ærmer i laboratorierne på hospitalerne.
  • Smykker, ure, egne tørklæder og løsthængende hår er ikke tilladt.

  Læs mere om reglerne for beklædning (pdf)

  Hvor kan du komme i praktik?

  Praktik foregår på et af vores uddannelseslaboratorier på hospitaler i Region Midt- og Nordjylland.

  Det afgøres fra semester til semester, hvor du kommer i praktik. Du har mulighed for at ønske på hvilken afdeling, du gerne vil i praktik, men ikke alle kan få deres ønske opfyldt hver gang. Har du små børn under den skolesøgende alder, efterstræber vi at finde en praktikplads på et af de uddannelseslaboratorier, som ligger i det område, hvor du bor. Det veksler fra gang til gang, hvilke laboratorier, der udbyder pladser. 

  Laboratorierne ligger i følgende byer:

  • Herning
  • Horsens
  • Silkeborg
  • Aarhus
  • Viborg
  • Holstebro
  • Skive
  • Randers
  • Thisted
  • Aalborg
  • Hjørring

  For dig, der bor i Nordjylland

  Bor du i Region Nordjylland, garanterer vi, at du kommer i praktik på et af vores uddannelseslaboratorier i Nordjylland (Aalborg, Hjørring og Thisted), så du ikke behøver at pendle langt under din praktik. 

  Vi stiller denne garanti, fordi der er mangel på uddannede bioanalytikere i Region Nordjylland, så der er et stort behov for at få uddannet flere i dette område. De fremtidige jobmuligheder ser også rigtig gode ud, fordi en stor del af bioanalytikerne i Region Nordjylland går på pension i de kommende år. 

  Se fordelingen af praktikperioder (klinisk undervisning) på uddannelsen (pdf)

  Praktik i udlandet

  Du kan komme praktik i udlandet på 4. eller 6. semester. Destinationerne kan fx være Ankara i Tyrkiet, Kristiansand i Norge eller Nairobi i Kenya. Du skal selv være aktiv for at arrangere dit praktikophold, som kan være på hospitalslaboratorier eller privatklinikker.

 • Job og karriere

  Som færdiguddannet bioanalytiker finder du typisk arbejde på hospitalslaboratorier eller inden for medicinalindustrien.

  De fleste bioanalytikere arbejder på hospitalslaboratorier, hvor de blandt andet analyserer blod- og vævsprøver fra patienter.

  Men du kan også blive ansat i lægepraksis, inden for medicinalindustri og bioteknologi eller som salgskonsulent for firmaer, der fremstiller laboratorieudstyr.

  Bioanalytikere kan desuden have forskellige specialistfunktioner, fx kvalitetskonsulent, diagnostisk samarbejdspartner og genetisk rådgiver.  

  Du kan deltage i forskning og forebyggende arbejde

  Bioanalytikere medvirker i de landsdækkende screeninger for livmoderhalskræft og er med til at sikre tidlig diagnostik og behandling.

  Andre arbejder i medicinalindustrien eller i forskningslaboratorier, hvor de er med til at udvikle ny viden, som kan munde ud i en ny behandling eller et nyt medicinsk præparat.

  Læs mere om de mange jobmuligheder som bioanalytiker på Danske Bioanalytikeres hjemmeside 

  Efter- og videreuddannelser for bioanalytikere

  Du kan videreuddanne dig ved at tage en kandidatuddannelse på universitetet, fx Klinisk Videnskab og Teknologi eller Teknoantropologi .

  Du kan også tage en kandidatuddannelse i sundhedsvidenskab (cand. scient. san.) og efterfølgende deltage i forskning.

  Hvis du efter et par års ansættelse som bioanalytiker efteruddanner dig, er der mulighed for at blive fx ledende bioanalytiker, udviklings- og projektbioanalytiker eller bioanalytikerunderviser.

  Inden for medicinalindustrien kan du blive produktspecialist med mere.

  Læs mere om mulighederne for efter- og videreuddannelse på Danske Bioanalytikeres hjemmeside 

 • Internationale muligheder

  Ankara, Kristiansand eller Nairobi?
  Som studerende på bioanalytikeruddannelsen har du chancen for at komme til udlandet på studieophold eller i praktik.

  Du har mulighed for at komme på praktik- eller studieophold i udlandet undervejs i bioanalytikeruddannelsen.

  Studieophold i udlandet

  På et studieophold følger du et relevant studieforløb på en anden uddannelsesinstitution i verden. I Europa kan et studieophold fx. finde sted under det europæiske Erasmus-samarbejde.

  Et studieophold - både indenfor og udenfor Europa - varer typisk 3-6 måneder og bliver arrangeret individuelt i samarbejde med den internationale koordinator ud fra dit eget forarbejde og initiativ.

  Praktik i udlandet

  Et praktikophold er typisk kortere end et studieophold og betyder, at du er i praktik på hospitalslaboratorier eller privatklinikker. Destinationerne kan fx være Ankara i Tyrkiet, Kristiansand i Norge eller Nairobi i Kenya. Du skal, ligesom på et studieophold, selv være aktiv for at arrangere dit praktikophold.

 • Studieliv

  På bioanalytikeruddannelsen får du adgang til en stor campus med moderne laboratorier og ny teknologi. Du kan deltage i fredagsbar, eventdage og fester på tværs af uddannelser.

  Campus Aarhus N bliver kaldt for VIAs Sundhedscampus, fordi VIAs syv sundhedsfaglige uddannelser i Aarhus her er samlet under samme tag.

  Det er bandagistuddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen, ergoterapeutuddannelsen, ernæring og sundhedsuddannelsen, global nutrition and health, fysioterapeutuddannelsen og bioanalytikeruddannelsen.

  Campus har fokus på det gode studieliv

  Hver dag møder du studerende fra de andre uddannelser på den store campus, der er arkitekttegnet med fokus på et levende studiemiljø og plads til studiegrupper. Derfor er Campus Aarhus N indrettet med mange grupperum og sofagrupper i fællesarealerne.

  Faciliteterne tæller desuden fem auditorier, to gymnastiksale og fitnessrum.

  Studiebiblioteket har 70.000 bøger, og du kan få vejledning til, hvordan du søger information i elektroniske databaser og tidsskrifter.

  Læs mere om Campus Aarhus N

  Fredagsbar og events

  Kantinen er stor og ligger midt i huset. Her serverer vi sund og afvekslende mad med fx hjemmebagt rugbrød og take away til din aftensmad.

  Fra kantinen er der direkte adgang til udelivet med grønne områder og en stor sydvendt terrasse. 

  Forskellige festudvalg i VIA arrangerer en lang række sociale aktiviteter på Campus Aarhus N. Fx fester med livemusik, fredagsbar og eventdage med fokus på sundhed og motion.

 • Kontakt

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

  Har du spørgsmål om optagelse:
  Kontakt studievejlederen på bioanalytikeruddannelsen 

  Kontakt uddannelsen 

  VIA Bioanalytikeruddannelsen
  Campus Aarhus N
  Hedeager 2
  DK-8200 Aarhus N

  T: +45 87 55 25 00  
  E: bioanalytiker@via.dk
  W: via.dk

  Telefonerne er åbne alle hverdage fra kl. 8-15

  Find os på Google Maps

#VIAbiolyt

Se billeder fra Instagram

Vil du vide mere?

mindfulness

Begejstring for mindfulness som nyt valgfag

Teori og praktiske øvelser er baseret på den nyeste forskning.
Kokain

Fra bachelorprojekt til forskningsartikel

VIA-studerende står bag det første laboratoriestudie i Danmark om sporing af rygekokain