Mød studerende fra VIA Bioanalytikeruddannelsen

Fra bachelorprojekt til forskningsartikel

Kokain
Studerende på VIA Bioanalytikeruddannelsen har udviklet en metode til at spore rygekokain i urinprøver. Metoden giver giver fagfolk i misbrugscentre værdifuld viden om deres brugere.
VIA-studerende står bag det første laboratoriestudie i Danmark om sporing af rygekokain. Deres resultater bliver nu publiceret internationalt

Tre studerende på VIA Bioanalytikeruddannelsen har fået optaget en forskningsartikel om deres bachelorprojekt i det internationale tidsskrift Journal of Analytical Toxicology. 

Projektet handler om en ny metode til at spore rygekokain i urinprøver. Metoden giver mulighed for at adskille rygekokain fra den kokain, man sniffer gennem næsen, og på den måde kan fagfolk i misbrugscentre få værdifuld viden om den enkelte brugers type af misbrug. De professionelle kan derfor reagere mere præcist med den nødvendige behandling og rådgivning.

”Rygekokain er lettilgængeligt og billigt, men det er samtidig et meget farligt stof. Risikoen for afhængighed er langt større, hvis man ryger kokain, og et misbrug medfører stor sandsynlighed for social marginalisering,” fortæller en af de studerende, Henrik Jeppesen, der i dag er ansat som bioanalytiker ved Sygehus Vendsyssel.

Stor opbakning fra uddannelsen

Forskningsartiklen om bachelorprojektet blev skrevet sideløbende med, at de studerende lavede deres forsøg og udviklede metoden.
 
På VIA Bioanalytikeruddannelsen var der stor opbakning til de ambitiøse studerende, og de fik lov til at aflevere den videnskabelige artikel på engelsk, mens den danske rapport om projektet blev et supplement.
 
”Vi er undervejs blevet mere opmærksomme på vigtigheden af, at undersøgelsens indhold kommer ud, så den kan bruges til noget. Samtidig syntes vi, det var interessant at afleverede et produkt, der rent faktisk er relevant i vores verden, hvor det handler om at publicere,” siger Henrik Jeppesen.

Stolthed i VIA

Publicering af forskningsartiklen vækker glæde i VIA og bliver betragtet som et stort skulderklap til både de studerende og bioanalytikeruddannelsen.

”Jeg synes, det er fantastisk flot, at VIAs studerende kan få optaget en artikel om deres bachelorprojekt i et internationalt anerkendt tidsskrift. Det er et godt eksempel på, hvordan vi i VIA sikrer sammenhæng mellem grunduddannelse, praksis og forsknings- og udviklingsarbejde", siger prorektor Peter Friese.
 

Fakta

Bachelorprojektet har titlen ”Analysis of urinary biomarkers for smoking crack cocaine: Results of a Danish laboratory study”.

Artiklen er bragt i det videnskabelige tidsskrift Journal of Analytical Toxicology, Oxford University Press:

Læs 'Abstract' her

 
Gruppen bag bachelorprojektet er:
  • Bioanalytiker Henrik Jeppesen, Klinisk Biokemisk Afdeling, Sygehus Vendsyssel
  • Bioanalytiker Anders Nørgaard Larsen, Klinisk Biokemisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg.
  • Bioanalytiker Malthe Busch-Nielsen
  • Vejleder: Hospitalskemiker Torben Breindahl, Biokemisk Afdeling, Sygehus Vendsyssel
  • Vejleder: Lektor Eval Rud Møller, VIA Bioanalytikeruddannelsen.